Sökning: "universitet uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 12658 uppsatser innehållade orden universitet uppsats.

 1. 1. Bidrar skillnader i altruism till löneskillnader mellan kvinnor och män?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Carolin Lee; Stina Öman; [2018-07-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den svenska regeringen rapporterade 2015 att skillnader kan ses mellan kvinnors och mäns löner. Den främsta orsaken framhålls vara att kvinnor och män arbetar inom olika yrken. I följande uppsats undersöks om individens altruistiska preferenser påverkar individens yrkesval. LÄS MER

 2. 2. MER ÄN BARA q: kulturvärden i detaljplanering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Clara Samuelsson; [2018-07-10]
  Nyckelord :cultural values; municipal urban planning; cultural heritage; integrated conservation;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdetkulturvård med inriktning mot bebyggelseantikvarisk verksamhet, 2018Kandidatuppsats, 180 hpGrundnivå2018:28.... LÄS MER

 3. 3. MUNICIPALSAMHÄLLETS FRAMGÅNG OCH BAKVATTEN Två fallstudier om förändringsprocessen och förskjutningen som sker i landsbygdens tätorter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Mariette Svensson; [2018-07-10]
  Nyckelord :Municipalsamhälle; rural urban; regional planning; the urban norm;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning motbebyggelseantikvarisk verksamhet2017, 180 hpGrundnivå2017:8.... LÄS MER

 4. 4. Kommuntexters tillgänglighet för personer med svenska som andraspråk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Lovisa Boeuf; [2018-07-04]
  Nyckelord :andraspråk; läsbarhet; myndighetstexter; ordfrekvens; ordförråd; ordvariation;

  Sammanfattning : I Sverige finns idag personer med olika språklig och kulturell bakgrund som har olika förutsättningar att förstå den information som kommuner delger via sin hemsida. Det är alla samhällsmedborgares demokratiska rättighet att kunna ta del av denna information. LÄS MER

 5. 5. ”Sametinget – ett nytt fall för etablerade teorier om politiskt förtroende” En statistisk studie om samernas politiska förtroende

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Michaela Wikdahl; [2018-07-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det svenska Sametinget är en unik politisk institution med dubbla roller som både myndighet under regeringen och som ett folkvalt parlament som inrättades åren 1992–1993 efter beslut av riksdagen. Dessa dubbla roller har sedermera skapat begränsningar i vad tinget kan förmår att uträtta, samtidigt som det skapas både interna konflikter inom tinget och externa konflikter med staten. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet universitet uppsats.

Din email-adress: