Sökning: "universitet"

Visar resultat 1 - 5 av 138486 uppsatser innehållade ordet universitet.

 1. 1. Konflikter och konflikthantering i ämnet idrott och hälsa En kvalitativ studie utifrån idrottslärares erfarenheter och upplevelser

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sofia Gustafsson; [2048]
  Nyckelord :Skola; idrottslärare; elever; konflikter; konflikthantering; undervisni;

  Sammanfattning : Sammanfattning Att fungera i sociala sammanhang kommer inte alltid problemfritt. Våra olikheter som människor kan skapa spänningar som in sin tur orsakar konflikter. Skolmiljön i sig är en plats där många barn och ungdomar med olika bakgrunder, personligheter och värderingar ska fungera ihop. LÄS MER

 2. 2. Petrophysic of the Host-rock to the Ore in the Lovisa Mine, Bergslagen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Oscar Gilljam Päärt; [2019]
  Nyckelord :Petrophysics; density; magnetic volume susceptibility; natural remanent magnetization; Bergslagen; lithology; Petrofysik; densitet; magnetisk susceptibilitet; naturlig magnetisk remanens; Bergslagen; lithologi;

  Sammanfattning : The Bergslagen region has three base-metal mines operating today, and one of them is the Lovisa mine, which host a Zn-Pb-Ag deposit. The Lovisa mine is located in the Guldsmedshyttan area north of Lindesberg. LÄS MER

 3. 3. Emotions in professional social work practice

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Stefanie Dorotka; [2018-07-17]
  Nyckelord :professionalism; emotions; reflection; boundaries; social work; relationships;

  Sammanfattning : Social workers manage demands in their everyday professional practice, handling personal emotions and requests from the organisation and the situation. This thesis explores such emotions and demands and the discrepancies arising. LÄS MER

 4. 4. Kuratorns utmaning i evidensbaserad praktik - En studie om kuratorns arbete med barn som anhöriga inom cancervården

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Nina Glebe; [2018-07-16]
  Nyckelord :Cancer; förälder; barn; kurator; coping;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka hur kuratorer agerar när det finns barn som anhöriga till föräldrar med cancer. Datainsamling skedde via storydialogmetoden i en workshop. Arbetet lades upp på följande sätt. Ett bakgrundsavsnitt som beskrev kuratorns uppdrag inom hälso- och sjukvården. LÄS MER

 5. 5. Technical Analysis - A comparative study between a Moving average and a buy-and-hold strategy

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Walid Fayad; Hjalmar Fridén; [2018-07-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background and research question:There are shared opinions about whether it is possible to forecast the direction of prices through studying previous of market data. According to the efficient market hypothesis, using technical analysis is not an efficient method to predict asset prices, implying that stock market prices are unpredictable. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet universitet.

Din email-adress: