Sökning: "universiteten"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade ordet universiteten.

 1. 1. Vad får man lära sig om nyanländas läs-och skrivutveckling inom lärarutbildningen? : –    En komparativ studie av tre kursplaner vid tre universitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Karolina Eriksson; [2017]
  Nyckelord :flerspråkighet; andraspråksinlärning; nyanländas andraspråksinlärning; varierande språklig bakgrund; läs-och skrivutveckling och modersmål;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar sex kursplaner i ämnet svenska från tre olika universitet. Universiteten vars kursplaner ingår i analysen är Örebros, Karlstads och Stockholms universitet. LÄS MER

 2. 2. Municipal climate change adaptation plans

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Förbränningsfysik

  Författare :Johanna Liljeson Helsing; [2017]
  Nyckelord :climate; adaptation; municipal; Earth and Environmental Sciences; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Swedish municipalities carry the main responsibility for adapting to a changing climate, but receive little guidance from regional or national authorities. A municipal climate change adaptation plan can be used to get a comprehensive look at all areas of the municipality’s activities that will be affected by climate change and to better understand the implications and how to lessen the extent of damages. LÄS MER

 3. 3. Oral health knowledge among nursing students

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa; Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa

  Författare :Helen Odisho; Hina Khan; [2017]
  Nyckelord :Caregivers; Education; Oral diseases; Oral hygiene.; Munhygien; Omhändertagande; Orala sjukdomar; Utbildning.;

  Sammanfattning : Background: Oral health is a part of general health and it is therefore important that nurses are able to detect abnormalities in the mouth to refer to dental care. Aim: The aim of this study was to examine oral health knowledge regarding oral diseases and oral hygiene among nursing students at two universities - InHolland University and University of Victoria [UVic]. LÄS MER

 4. 4. ”För godkänt ska studenten aktivt delta under seminariet ochbidra till diskussionen.”

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Poyan Safari; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: ”För godkänt ska samtliga studenter aktivt delta under seminariet och bidra till diskussionen.” Lärarutbildningens innehåll och uppläggFörfattare: Poyan SafariTyp av arbete: Examensarbete på avancerad nivå (15 hp)Termin: HT-2016Handledare: Ola StrandlerExaminator: Peter ErlandsonRapportnummer: HT16-2930-037-L6XA1ANyckelord: Verklighetschock, Svårigheter, Falsk verklighetSyfte:Syftet med arbetet är att belysa de svårigheter som lärarstudenter kan tänkas stöta på i det kommande yrket, därför valde jag att dela in arbetet i två delar. LÄS MER

 5. 5. Specialläraren som skolutvecklare

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Linda Jonsson; [2017]
  Nyckelord :profession; skolutveckling; speciallärare; språk-; läs- och skrivutveckling; utbildning; yrkespraktik;

  Sammanfattning : Det finns väldigt lite forskning kring den nya speciallärarutbildningen och specialläraruppdraget. Speciallärare med inriktning språk-, läs- och skrivutveckling får en speciell kompetens inom språkutveckling men frågan är om de får kunskaper kring att leda ämnesutveckling eller skolutveckling och om de arbetar med detta område i sitt dagliga arbete. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet universiteten.

Din email-adress: