Sökning: "universiteten"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade ordet universiteten.

 1. 1. Vad får man lära sig om nyanländas läs-och skrivutveckling inom lärarutbildningen? : –    En komparativ studie av tre kursplaner vid tre universitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Karolina Eriksson; [2017]
  Nyckelord :flerspråkighet; andraspråksinlärning; nyanländas andraspråksinlärning; varierande språklig bakgrund; läs-och skrivutveckling och modersmål;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar sex kursplaner i ämnet svenska från tre olika universitet. Universiteten vars kursplaner ingår i analysen är Örebros, Karlstads och Stockholms universitet. LÄS MER

 2. 2. Oral health knowledge among nursing students

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa; Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa

  Författare :Helen Odisho; Hina Khan; [2017]
  Nyckelord :Caregivers; Education; Oral diseases; Oral hygiene.; Munhygien; Omhändertagande; Orala sjukdomar; Utbildning.;

  Sammanfattning : Background: Oral health is a part of general health and it is therefore important that nurses are able to detect abnormalities in the mouth to refer to dental care. Aim: The aim of this study was to examine oral health knowledge regarding oral diseases and oral hygiene among nursing students at two universities - InHolland University and University of Victoria [UVic]. LÄS MER

 3. 3. ”För godkänt ska studenten aktivt delta under seminariet ochbidra till diskussionen.”

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Poyan Safari; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: ”För godkänt ska samtliga studenter aktivt delta under seminariet och bidra till diskussionen.” Lärarutbildningens innehåll och uppläggFörfattare: Poyan SafariTyp av arbete: Examensarbete på avancerad nivå (15 hp)Termin: HT-2016Handledare: Ola StrandlerExaminator: Peter ErlandsonRapportnummer: HT16-2930-037-L6XA1ANyckelord: Verklighetschock, Svårigheter, Falsk verklighetSyfte:Syftet med arbetet är att belysa de svårigheter som lärarstudenter kan tänkas stöta på i det kommande yrket, därför valde jag att dela in arbetet i två delar. LÄS MER

 4. 4. Estetiska lärprocesser i gymnasieskolan efter införandet av Lgy11 : En kvalitativ studie om lärares syn på skapande, estetiskt kunnande och entreprenöriellt lärande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Bild

  Författare :Petra Frank; [2017]
  Nyckelord :Estetiska lärprocesser; estetiska lärprocesser; entreprenöriellt lärande; Lgy11; skapande;

  Sammanfattning : I och med införandet av den nya läroplanen Lgy11 har estetisk verksamhet som eget skolämne förminskats. Genom läroplansrevideringen i juli 2017 har formuleringar om skapande inskrivits i övergripande mål och riktlinjer och därmed har ansvaret för estetiska lärprocesser fördelats på alla ämneslärare. LÄS MER

 5. 5. Municipal climate change adaptation plans

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Förbränningsfysik

  Författare :Johanna Liljeson Helsing; [2017]
  Nyckelord :climate; adaptation; municipal; Earth and Environmental Sciences; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Swedish municipalities carry the main responsibility for adapting to a changing climate, but receive little guidance from regional or national authorities. A municipal climate change adaptation plan can be used to get a comprehensive look at all areas of the municipality’s activities that will be affected by climate change and to better understand the implications and how to lessen the extent of damages. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet universiteten.

Din email-adress: