Sökning: "universiteten"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade ordet universiteten.

 1. 1. Platskänsla på universitet : En undersökning om platskänsla vid universiteten i Uppsala och Wollongong

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen; Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Alexander Ullén; Lucas Wiik; [2018]
  Nyckelord :Sence of place; Plats; Platskänsla; Universitet; Studenter;

  Sammanfattning : I denna rapport är syftet att undersöks platskänslan vid två olika universitet, Uppsala Universitetet i Sverige och University of Wollongong i Australien. Detta utfördes genom att komparativt undersöka skillnader och likheter vid universiteten. LÄS MER

 2. 2. "Du blir mig" : En textanalys om statliga universitets identitetsskapande på webben

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Mia Miller; [2018]
  Nyckelord :universitet; myndighetstext; New Public Management; textanalys; multimodal analys;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur fyra statliga universitet presenterar grundläggande information om sig själva via sina webbplatser. Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka vilka språkliga medel – och i förekommande fall visuella medel – som de utvalda lärosätena väljer att använda för att uttrycka sin identitet i texterna. LÄS MER

 3. 3. Vad får man lära sig om nyanländas läs-och skrivutveckling inom lärarutbildningen? : –    En komparativ studie av tre kursplaner vid tre universitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Karolina Eriksson; [2017]
  Nyckelord :flerspråkighet; andraspråksinlärning; nyanländas andraspråksinlärning; varierande språklig bakgrund; läs-och skrivutveckling och modersmål;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar sex kursplaner i ämnet svenska från tre olika universitet. Universiteten vars kursplaner ingår i analysen är Örebros, Karlstads och Stockholms universitet. LÄS MER

 4. 4. Oral health knowledge among nursing students

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa; Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa

  Författare :Helen Odisho; Hina Khan; [2017]
  Nyckelord :Caregivers; Education; Oral diseases; Oral hygiene.; Munhygien; Omhändertagande; Orala sjukdomar; Utbildning.;

  Sammanfattning : Background: Oral health is a part of general health and it is therefore important that nurses are able to detect abnormalities in the mouth to refer to dental care. Aim: The aim of this study was to examine oral health knowledge regarding oral diseases and oral hygiene among nursing students at two universities - InHolland University and University of Victoria [UVic]. LÄS MER

 5. 5. ”För godkänt ska studenten aktivt delta under seminariet ochbidra till diskussionen.”

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Poyan Safari; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: ”För godkänt ska samtliga studenter aktivt delta under seminariet och bidra till diskussionen.” Lärarutbildningens innehåll och uppläggFörfattare: Poyan SafariTyp av arbete: Examensarbete på avancerad nivå (15 hp)Termin: HT-2016Handledare: Ola StrandlerExaminator: Peter ErlandsonRapportnummer: HT16-2930-037-L6XA1ANyckelord: Verklighetschock, Svårigheter, Falsk verklighetSyfte:Syftet med arbetet är att belysa de svårigheter som lärarstudenter kan tänkas stöta på i det kommande yrket, därför valde jag att dela in arbetet i två delar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet universiteten.

Din email-adress: