Sökning: "universiteten"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade ordet universiteten.

 1. 1. Platskänsla på universitet : En undersökning om platskänsla vid universiteten i Uppsala och Wollongong

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen; Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Alexander Ullén; Lucas Wiik; [2018]
  Nyckelord :Sence of place; Plats; Platskänsla; Universitet; Studenter;

  Sammanfattning : I denna rapport är syftet att undersöks platskänslan vid två olika universitet, Uppsala Universitetet i Sverige och University of Wollongong i Australien. Detta utfördes genom att komparativt undersöka skillnader och likheter vid universiteten. LÄS MER

 2. 2. … except death, taxes and the GDPR : En kvalitativ studie av huruvida hänsyn har tagits till informationskultur under arbetet inför GDPR på två svenska universitet

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Ludvig Paulsrud; [2018]
  Nyckelord :Information culture; The information culture toolkit; Change management; Recordkeeping; The records continuum; Recordkeeping informatics; GDPR; General data protection regulation; EU 2016 67; Informationskultur; Information culture toolkit; Förändringsarbete; Informationsförvaltning; Records continuum; Recordkeeping informatics; GDPR; Dataskyddsförordningen; EU 2016 67;

  Sammanfattning : Målet med denna studie är att undersöka om informationskultur är ett teoretiskt verktyg som kan bidra till en proaktiv informationsförvaltning, samt om informationskulturperspektivet kan vara till stöd för en organisation som genomgår ett förändringsarbete som påverkar informationsförvaltningen. I studien används Gillian Oliver and Fiorella Foscarinis definition av informationskultur, vilket de definierar som ”values accorded to information, and attitudes towards it, specifically within organisational contexts. LÄS MER

 3. 3. Revisor - en yrkesroll i förändring : En kvalitativ studie ur tre perspektiv; blivande, nuvarande och före detta medlemmar i revisorsprofessionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sofie Edman; Emma Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Audit industry; profession; businesslike; reviewer; expectation; employee turnover.; Revisorsprofessionen; yrkesroll; affärsmässighet; granskare; förväntningar; personalomsättning.;

  Sammanfattning : Revisorsprofessionen står inför en stor utmaning i och med en hög personalomsättning och närliggande pensionsavgångar. Förutsedda konsekvenser är en försämrad kvalitet på arbetet, sämre expertis, ifrågasatt oberoende samt ökad arbetsbelastning för kvarvarande revisorer. LÄS MER

 4. 4. Alla (som vill och kan)

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Malin Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Breddat deltagande; Breddad rekrytering; Inkludering; Högre utbildning; Studievägledning;

  Sammanfattning : Alla har inte samma tillgång till den akademiska världen. De som kommer från akademisk bakgrund har både lättare att söka sig till och större chans att klara av och trivas i högre studier. Som ett svar på detta arbetar högskolorna och universiteten med breddat deltagande. LÄS MER

 5. 5. HR-yrkets transformering i den digitala eran

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Sara Enö; [2018]
  Nyckelord :Digitalisering; Transformation; Human Resources; PA-program; Utbildningsdokument; Professionalisering; Jurisdiktion.; Social Sciences; Technology and Engineering; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sedan decennier har digitaliseringen pågått i så gott som alla arbetsorganisationer. Just nu pågår andra generationens digitalisering med artificiell intelligens, robotar och andra typer av ”smarta lösningar”. HR-anställda befinner sig på flera sätt mitt i händelseutvecklingen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet universiteten.

Din email-adress: