Sökning: "upper secondary school choice process"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden upper secondary school choice process.

 1. 1. L’enseignement du vocabulaire : Une recherche sur des méthodes utilisées par des professeurs de FLE en Suède pour enseigner le nouveau vocabulaire aux lycéens

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Sivi Järvinen; [2018]
  Nyckelord :Enseignement du vocabulaire; apprentissage du vocabulaire; FLE; stratégies langagières; méthodes d’enseignement;

  Sammanfattning : This essay aims to explain how teachers of FLE (French: French as a foreign language) teach new vocabulary to students in upper secondary school. In other words, the focal point of this investigation is to clarify which methodsthe teachers use when they explain new vocabulary in a classroom context and how they can support the students’ vocabulary acquisition. LÄS MER

 2. 2. Vad specialidrottselever vet om kunskapskrav och bedömning : en kvalitativ studie i gymnasiemiljö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Magnus Österberg; [2018]
  Nyckelord :Specialidrott; kunskapskrav; bedömning;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte Syftet med studien är att undersöka vad elever som läser specialidrott vet eller tror sig veta om kunskapskrav och hur de bedöms i ämnet. Syftet är att få kunskap om vad elever vet om kunskapskrav och bedömning. Hur uppfattar elever vad det är som är avgörande för betygssättningen. LÄS MER

 3. 3. Varför inte fler? : Kvinnliga elever på gymnasieskolans tekniska program - En undersökning kring gymnasievalet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :Maria Nasca; [2017]
  Nyckelord :technology program in upper secondary school; female students; upper secondary school choice process; affecting factors; gender; technology concept.; teknikprogrammet; kvinnliga elever; gymnasieval; påverkandefaktorer; genus; teknikbegreppet;

  Sammanfattning : Rapporten baseras på en empirisk studie och en litteraturstudie. Syftet är att belysa några av de anledningar till att flickor och kvinnor utesluter tekniken och i synnerhet väljer bort den vid gymnasievalet. LÄS MER

 4. 4. Speaking about grammar : English teachers' perspective on inductive and deductive teaching in upper secondary education.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Rickard Ingemarsson; [2017]
  Nyckelord :English; EFL; Language; Language teaching; Language didactics; Grammar; L2; Syllabus; Inductive; Deductive; Pedagogy; Upper secondary School;

  Sammanfattning : English is the most widespread language in our society and is realised and represented through language teachers in classrooms all over the world. The content of the subject is concretised through a document called syllabus. LÄS MER

 5. 5. Teknikprogrammet på gymnasiet och få kvinnliga elever som söker : En studie om orsakerna till den låga andelen kvinnliga elever på teknikprogrammet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  Författare :Susan Moshi; [2017]
  Nyckelord :technology program in upper secondary school; female students; upper secondary school choice process; affecting factors; ability beliefs; technology interest; gender; technology concept; teknikprogrammet; kvinnliga elever; gymnasieval; påverkandefaktorer; självförtroende; teknikintresset; genus; teknikbegreppet;

  Sammanfattning : Denna undersökning syftar till att se vilka anledningar som finns till kvinnliga elevers val, eller snarare bortval av utbildning inom teknik, och vad som kan vara de bakomliggande faktorerna som bidrar till eller avgör att få kvinnliga elever väljer teknikprogrammet. Utbildningsvägar med tekniska inriktningar lockar fortfarande endast ett fåtal kvinnliga elever. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet upper secondary school choice process.

Din email-adress: