Sökning: "upper secondary school choice process"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden upper secondary school choice process.

 1. 1. Varför inte fler? : Kvinnliga elever på gymnasieskolans tekniska program - En undersökning kring gymnasievalet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :Maria Nasca; [2017]
  Nyckelord :technology program in upper secondary school; female students; upper secondary school choice process; affecting factors; gender; technology concept.; teknikprogrammet; kvinnliga elever; gymnasieval; påverkandefaktorer; genus; teknikbegreppet;

  Sammanfattning : Rapporten baseras på en empirisk studie och en litteraturstudie. Syftet är att belysa några av de anledningar till att flickor och kvinnor utesluter tekniken och i synnerhet väljer bort den vid gymnasievalet. LÄS MER

 2. 2. ─ Nu kan fan inte Tobias klaga! : En studie av gymnasieelevers upplevelser av kamratrespons på medieproduktioner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Susanna Haage; Anna Maria Ramström; [2016]
  Nyckelord :Peer respons; media production; formative assessment; upper secondary school student; feedback; Kamratrespons; medieproduktion; formativ bedömning; gymnasieelever; feedback;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to find out more about upper secondary school students ́ experience of peer response to media productions, eg movies and digital stories. We also explored how they learn peer response, how they use it and how peer response affects students’ choice of content for the media productions that they produce. LÄS MER

 3. 3. Riktlinjer för utformandet av sjävrättande digitala matematikuppgifter : Att utforma uppgifter så att gymnasieelever kan använda dem som verktyg för självbedömning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :Ludwig Weingård de Marcenac; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att tillhandahålla riktlinjer för hur självrättande digitala matematikuppgifter kan utformas så att elever i den svenska gymnasieskolan kan använda dem som verktyg för formativ självbedömning. Den första delen av arbetet försöker skapa en bild av vad Skolverket förväntar sig från studenter. LÄS MER

 4. 4. Gymnasieskolors inköpsprocess : En komparativ fallstudie av kommunala och fristående gymnasieskolors inköpsprocess

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Christine Persson; Åberg Sandra; [2016]
  Nyckelord :purchasing; procurement process; procurement; secondary schools; LOU; framework agreement; inköp; inköpsprocess; offentlig upphandling; gymnasieskolor; LOU; ramavtal;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Bakgrunden till denna studie är Statistiska Centralbyråns uppmärksammande om att kommunala gymnasieskolor har 7000 kronor dyrare kostnad per elev än den fristående gymnasieskolan. En av de bidragande faktorerna till att kostnaden är lägre hos fristående skolor kan vara att de har en mer effektiv inköpsprocess. LÄS MER

 5. 5. An Empirical Study on Teachers’ Choice of Extensive Literature in the Swedish Upper Secondary EFL Classroom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Engelska

  Författare :Martina Henriksson; [2016]
  Nyckelord :English as a Foreign Language EFL ; upper secondary school; extensive reading; literature choice; psycholinguistic reading models; sociolinguistic reading models; motivational research;

  Sammanfattning : The importance of extensive literature reading in the English as a Foreign Language (EFL) context has been given increasing attention in recent research. Literature reading is also a required part of the national syllabi of the (EFL) courses offered to both adolescents and adults at Upper Secondary level in Sweden. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet upper secondary school choice process.

Din email-adress: