Sökning: "uppfattad risk"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden uppfattad risk.

 1. 1. Riskuppfattning och risktolerans : En kvantitativ studie om hur risk kopplat till bostadsmarknaden/bostadsinvesteringar varierar med ålder

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Frida Eklund; Elin Sundström; [2017]
  Nyckelord :Risk; riskuppfattning; risktolerans; bostadsinvestering; bostadsmarknad;

  Sammanfattning : Hushållen idag investerar stora summor pengar i bostäder och är högt belånade i jämförelse till sin inkomst och bostadens värde (Finansinspektionen, 2017a, s. 7). LÄS MER

 2. 2. Dynamiska utrymningssystem och riskperception – En studie av hur dynamiska utrymningssystem påverkar den uppfattade risken hos utrymmande personer

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Ida Dahlstrand; Pernilla Lindau; [2017]
  Nyckelord :Dynamic way-finding system; evacuation system; risk perception; perceived risk; Virtual Reality; questionnaire; dynamiska utrymningssystem; dynamiska vägledningssystemen; riskperception; uppfattad risk; enkätundersökning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how dynamic way-finding systems affect risk perception for evacuating people. This was done by examining how perceived risk, choice of exit and emotional factors were affected in an evacuation experiment performed in Virtual Reality. LÄS MER

 3. 3. A Bright Future for Cloud : A Case Study on Perceptions of Cloud Services

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Valentin Nilsson; André Dahlgren; [2017]
  Nyckelord :cloud computing; technology acceptance model; perceived usefulness; perceived ease of use; perceived risk; Swedish businesses; molntjänster; technology acceptance model; upplevd nytta; upplevd enkelhet av användning; upplevd risk; svenska företag;

  Sammanfattning : Molntjänster (cloud computing) har blivit en teknologi som är använd av såväl privatpersoner som företag. Med hänsyn till alla de fördelarna som finns av molntjänster, så är inte molntjänster införda bland svenska företag så snabbt som man förväntat sig. LÄS MER

 4. 4. Micro habitat selection of herbivores in response to perceived predation risk and forage quality in Hluhluwe-iMfolozi game reserve

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Edvin Rapp; [2017]
  Nyckelord :habitat selection; trade-off; predation risk; forage quality; Hluhluwe-iMfolozi;

  Sammanfattning : Predators can affect prey in many ways both through direct predation and by altering their prey’s behavior and spatial distribution. Habitat selection for prey animals is therefore a trade-off between resource availability and predation risk. LÄS MER

 5. 5. Unga investerares förhållande till hållbarhetsinformation -En kvantitativ studie om unga aktieägares förhållande till CSR- och hållbarhetsredovisning, och dess inverkan på riskbedömning.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tom Rudeke; Julius Sundström; [2016-05-09]
  Nyckelord :Hållbarhet; hållbarhetsrapportering; asymmetrisk information; riskbedömning; free rider; unga investerare;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är trefaldigt. För det första avser studien undersöka unga investerares relation till CSR och hållbarhet, såväl som redovisning av detta, och vilken betydelse det har för dem i investeringsmomentet. För det andra ämnar studien pröva tesen om hållbarhetsmässiga ”free riders”. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet uppfattad risk.

Din email-adress: