Sökning: "uppfattning idrott"

Visar resultat 1 - 5 av 174 uppsatser innehållade orden uppfattning idrott.

 1. 1. Läroböcker i idrott och hälsa : En studie om varför vissa lärare använder läroböcker i undervisningen i idrott och hälsa

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Andrea Lavas Biasi; Ida Efraimsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Vi har identifierat tre olika problemområden kopplade till undervisningen i ämnet idrott och hälsa. Studiens syfte har varit att undersöka lärares uppfattning om läroböckers roll inom ramen för ämnet idrott och hälsa. LÄS MER

 2. 2. Saknas hälsoperspektiv? : En kvantitativ studie om hälsoundervisningen i Idrott & hälsa

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Frida Fogelberg; Linnea Svärd; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningStudiens syfte har varit att undersöka gymnasielärares undervisning inom kunskapsområdet hälsa i ämnet Idrott och hälsa. Studiens mer preciserade frågeställningar var: 1. Hur utformar ärarna sin undervisning i hälsa? 2. LÄS MER

 3. 3. Livet efter skadan : Upplevelsen av en främre korsbandsskada - En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Anna Töyrä; Sara Bergström; [2017]
  Nyckelord :biopsykosociala modellen; främre korsbandsskada; fysioterapi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Unga, vilka utövar en sport med mycket hastiga riktningsförändringar, löper störst risk att drabbas av en främre korsbandsskada. Det råder en uppfattning om att “idrott är bra för dig”, men att en person som utövar en sport använder ett rörelsemönster som kan resultera i skador talas det inte lika mycket om. LÄS MER

 4. 4. Friluftsliv i gymnasieskolan En kvalitativ studie om idrottslärares uppfattning om hur friluftsliv bedrivs och värderas Outdoor education in high School A qualitative study of PE teachers perception of how outdoor education is conducted and valued

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Tomas Gunnarsson; [2017]
  Nyckelord :Outdoor education; Physical education; hermeneutik;

  Sammanfattning : Sammanfattning Idag har friluftsliv en väldigt framskjuten position i skolan, åtminstone om man ser utifrån kursplanen för idrott och hälsa. I både kursplanerna Gy 11 och Lgr 11 så är friluftsliv en av de få undervisningsdelarna som är obligatoriska. LÄS MER

 5. 5. Bild som ett första intryck - Hur stiliserade bilder på framsidan av en broschyr kan utformas för att reflektera och förmedla budskapet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Melinda Danielsson; [2017]
  Nyckelord :Stiliserad bild; lagidrott; estetik; färg; grafisk formgivning;

  Sammanfattning : Det tillkommer ständigt nya medlemmar till idrottsföreningar. Det finns idag en avsaknad av en tydlig information kring hur en svensk lagidrottsförening fungerar och det ökar behovet av en informativ broschyr. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet uppfattning idrott.

Din email-adress: