Sökning: "uppfattning idrott"

Visar resultat 1 - 5 av 188 uppsatser innehållade orden uppfattning idrott.

 1. 1. ”…MEN ALLA I KLASSEN TYCKER ATT SPÖKBOLL ÄR JÄTTEROLIGT” : Lärares upplevelser av pojkars maskulinitetsskapande på idrottslektionen och hur det tar sig uttryck

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ellinor Andersson; Mayah Varmin; [2018]
  Nyckelord :Maskulinitet; könsroller; hegemoni; identitet; identitetsutveckling; normer; ungdomar; idrott och hälsa;

  Sammanfattning : Denna intervjustudie har som syfte att undersöka lärares uppfattning om hur maskulinitet formas och tar sig uttryck hos högstadiepojkar under idrottslektionen. Studien grundar sig på fyra semistrukturerade intervjuer med lärare som undervisar högstadieelever i ämnet idrott och hälsa. LÄS MER

 2. 2. ”Det ena behöver inte utesluta det andra” Pedagogers resonemang kring fysisk aktivitet integrerat i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Michael Carlsson Kallus; Hima Klinge; [2018]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; Hälsofrämjande arbete; Integrering; Matematikundervisning;

  Sammanfattning : Abstract I dagens samhälle har majoriteten av eleverna tillgång till smartphones, surfplattor eller dylikt. Detta bidrar till att den fysiska aktiviteten prioriteras bort av eleverna, både i skolan och på fritiden. Skolan är den plats där barnet, förutom i hemmet, spenderar störst del av sin tid. LÄS MER

 3. 3. Användandet av digitala verktyg inom idrott och hälsa : En kvalitativ studie om gymnasieelevers uppfattning av spelet Turf samt dess potential för inlärning och utvecklande av kroppslig förmåga.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Tim Carlsson; [2018]
  Nyckelord :Aktionsforskning; idrott och hälsa; sociokulturellt perspektiv; socialt lärande; medierat lärande; lärprocesser; digitala verktyg; turf; kroppslig förmåga.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utforska en klass uppfattningar om användandet av det digitala verktyget Turf inom idrott och hälsa på gymnasiet samt hur dessa elever anser att det kan användas för inlärning och utvecklande av kroppslig förmåga. Undersökningen bygger på fem genomförda lektioner med elever som studerar på en gymnasieskola i södra Sverige, där totalt 21 elever har gett sin syn på Turf och hur det kan bidra till att utveckla deras kroppsliga förmåga. LÄS MER

 4. 4. “[...] när du tänker på skidor så tänker du på McDonald's.” : En receptionsanalys om idrottsintresserade ungdomars uppfattning om McDonald's CSRarbete mot idrott och hälsa.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jakob Johansson; Moa Andrén; [2018]
  Nyckelord :McDonald s; CSR; Hälsa; Skidlyftet;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur idrottsintresserade ungdomar uppfattar McDonald's CSR-arbete mot idrott och hälsa i två utvalda reklamfilmer. Studiens vetenskapliga problem är att undersöka hur idrottsintresserade ungdomar uppfattar att McDonald's som Sveriges största snabbmatskedja samtidigt arbetar med hälsofrämjande CSR-arbeten. LÄS MER

 5. 5. Elevers förståelse av ämnesspråk i idrott och hälsa : Allsidig rörelseförmåga och kroppslig förmåga

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Linn Nilsson; Moa Jonsson; [2018]
  Nyckelord :ability; movement; Idrott och hälsa; ämnesspråk; allsidig rörelseförmåga; kroppslig förmåga;

  Sammanfattning : Det ämnesspråk som används i skolans styrdokument är inte alltid enkelt att förstå, inte för lärare och speciellt inte för elever som saknar den inblick i styrdokumentens föreskrifter som en lärare har. Föreliggande undersökning syftar till att söka svar på hur fyra elever i grundskolan och fyra elever i gymnasieskolan uppfattar betydelsebärande begrepp inom skolämnet idrott och hälsa. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet uppfattning idrott.

Din email-adress: