Sökning: "uppfattning idrott"

Visar resultat 1 - 5 av 185 uppsatser innehållade orden uppfattning idrott.

 1. 1. ”Det ena behöver inte utesluta det andra” Pedagogers resonemang kring fysisk aktivitet integrerat i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Michael Carlsson Kallus; Hima Klinge; [2018]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; Hälsofrämjande arbete; Integrering; Matematikundervisning;

  Sammanfattning : Abstract I dagens samhälle har majoriteten av eleverna tillgång till smartphones, surfplattor eller dylikt. Detta bidrar till att den fysiska aktiviteten prioriteras bort av eleverna, både i skolan och på fritiden. Skolan är den plats där barnet, förutom i hemmet, spenderar störst del av sin tid. LÄS MER

 2. 2. Användandet av digitala verktyg inom idrott och hälsa : En kvalitativ studie om gymnasieelevers uppfattning av spelet Turf samt dess potential för inlärning och utvecklande av kroppslig förmåga.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Tim Carlsson; [2018]
  Nyckelord :Aktionsforskning; idrott och hälsa; sociokulturellt perspektiv; socialt lärande; medierat lärande; lärprocesser; digitala verktyg; turf; kroppslig förmåga.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utforska en klass uppfattningar om användandet av det digitala verktyget Turf inom idrott och hälsa på gymnasiet samt hur dessa elever anser att det kan användas för inlärning och utvecklande av kroppslig förmåga. Undersökningen bygger på fem genomförda lektioner med elever som studerar på en gymnasieskola i södra Sverige, där totalt 21 elever har gett sin syn på Turf och hur det kan bidra till att utveckla deras kroppsliga förmåga. LÄS MER

 3. 3. Elevers förståelse av ämnesspråk i idrott och hälsa : Allsidig rörelseförmåga och kroppslig förmåga

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Linn Nilsson; Moa Jonsson; [2018]
  Nyckelord :ability; movement; Idrott och hälsa; ämnesspråk; allsidig rörelseförmåga; kroppslig förmåga;

  Sammanfattning : Det ämnesspråk som används i skolans styrdokument är inte alltid enkelt att förstå, inte för lärare och speciellt inte för elever som saknar den inblick i styrdokumentens föreskrifter som en lärare har. Föreliggande undersökning syftar till att söka svar på hur fyra elever i grundskolan och fyra elever i gymnasieskolan uppfattar betydelsebärande begrepp inom skolämnet idrott och hälsa. LÄS MER

 4. 4. Bedömning och betygsättning i idrott och hälsa : En intervjustudie om idrottslärarnas uppfattning om bedömning och betygsättning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Adis Tucek; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Hur påverkar idrott och hälsa elever arbete i klassrummet? En kvalitativ undersökning för att studera personer inom skolverksamhetens uppfattning om idrott och hälsas påverkan.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Emelie Larsson Hei; [2017-11-08]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; idrott och hälsa; uppfattning; koncentrationsförmåga;

  Sammanfattning : Att fysisk aktivitet påverkar elevers skolprestationer, koncentrationsförmåga och grupptillhörighet har forskning till viss del bevisat. Genom ett utökande av idrottsundervisning förbättras elevers resultat i teoretiska ämnen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet uppfattning idrott.

Din email-adress: