Sökning: "uppfattning idrott"

Visar resultat 1 - 5 av 183 uppsatser innehållade orden uppfattning idrott.

 1. 1. Användandet av digitala verktyg inom idrott och hälsa : En kvalitativ studie om gymnasieelevers uppfattning av spelet Turf samt dess potential för inlärning och utvecklande av kroppslig förmåga.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Tim Carlsson; [2018]
  Nyckelord :Aktionsforskning; idrott och hälsa; sociokulturellt perspektiv; socialt lärande; medierat lärande; lärprocesser; digitala verktyg; turf; kroppslig förmåga.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utforska en klass uppfattningar om användandet av det digitala verktyget Turf inom idrott och hälsa på gymnasiet samt hur dessa elever anser att det kan användas för inlärning och utvecklande av kroppslig förmåga. Undersökningen bygger på fem genomförda lektioner med elever som studerar på en gymnasieskola i södra Sverige, där totalt 21 elever har gett sin syn på Turf och hur det kan bidra till att utveckla deras kroppsliga förmåga. LÄS MER

 2. 2. Bedömning och betygsättning i idrott och hälsa : En intervjustudie om idrottslärarnas uppfattning om bedömning och betygsättning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Adis Tucek; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Hur påverkar idrott och hälsa elever arbete i klassrummet? En kvalitativ undersökning för att studera personer inom skolverksamhetens uppfattning om idrott och hälsas påverkan.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Emelie Larsson Hei; [2017-11-08]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; idrott och hälsa; uppfattning; koncentrationsförmåga;

  Sammanfattning : Att fysisk aktivitet påverkar elevers skolprestationer, koncentrationsförmåga och grupptillhörighet har forskning till viss del bevisat. Genom ett utökande av idrottsundervisning förbättras elevers resultat i teoretiska ämnen. LÄS MER

 4. 4. Läroböcker i idrott och hälsa : En studie om varför vissa lärare använder läroböcker i undervisningen i idrott och hälsa

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Andrea Lavas Biasi; Ida Efraimsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Vi har identifierat tre olika problemområden kopplade till undervisningen i ämnet idrott och hälsa. Studiens syfte har varit att undersöka lärares uppfattning om läroböckers roll inom ramen för ämnet idrott och hälsa. LÄS MER

 5. 5. Sam- eller särundervisning? : En intervjustudie om flickors inställning till olika undervisningsformer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Nenlil Odisho; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte Syftet med denna studie är att undersöka flickors inställning till ämnet idrott och hälsa i årskurs 9. Jag är även intresserad av att undersöka om undervisningsformerna sam- och särundervisning påverkar flickornas inställning positivt eller negativt. Jag har använt följande frågeställningar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet uppfattning idrott.

Din email-adress: