Sökning: "uppfattning idrott"

Visar resultat 1 - 5 av 177 uppsatser innehållade orden uppfattning idrott.

 1. 1. Hur påverkar idrott och hälsa elever arbete i klassrummet? En kvalitativ undersökning för att studera personer inom skolverksamhetens uppfattning om idrott och hälsas påverkan.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Emelie Larsson Hei; [2017-11-08]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; idrott och hälsa; uppfattning; koncentrationsförmåga;

  Sammanfattning : Att fysisk aktivitet påverkar elevers skolprestationer, koncentrationsförmåga och grupptillhörighet har forskning till viss del bevisat. Genom ett utökande av idrottsundervisning förbättras elevers resultat i teoretiska ämnen. LÄS MER

 2. 2. Läroböcker i idrott och hälsa : En studie om varför vissa lärare använder läroböcker i undervisningen i idrott och hälsa

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Andrea Lavas Biasi; Ida Efraimsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Vi har identifierat tre olika problemområden kopplade till undervisningen i ämnet idrott och hälsa. Studiens syfte har varit att undersöka lärares uppfattning om läroböckers roll inom ramen för ämnet idrott och hälsa. LÄS MER

 3. 3. Saknas hälsoperspektiv? : En kvantitativ studie om hälsoundervisningen i Idrott & hälsa

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Frida Fogelberg; Linnea Svärd; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningStudiens syfte har varit att undersöka gymnasielärares undervisning inom kunskapsområdet hälsa i ämnet Idrott och hälsa. Studiens mer preciserade frågeställningar var: 1. Hur utformar ärarna sin undervisning i hälsa? 2. LÄS MER

 4. 4. Livet efter skadan : Upplevelsen av en främre korsbandsskada - En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Anna Töyrä; Sara Bergström; [2017]
  Nyckelord :biopsykosociala modellen; främre korsbandsskada; fysioterapi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Unga, vilka utövar en sport med mycket hastiga riktningsförändringar, löper störst risk att drabbas av en främre korsbandsskada. Det råder en uppfattning om att “idrott är bra för dig”, men att en person som utövar en sport använder ett rörelsemönster som kan resultera i skador talas det inte lika mycket om. LÄS MER

 5. 5. Föräldrars uppfattning kring vad som bedöms iämnet idrott och hälsa : - en enkätundersökning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Emil Kristoffersson; [2017]
  Nyckelord :assessment; parents views; physical education; gender; knowledge;

  Sammanfattning : The aim for this essay is to examine the knowledge among parents to students, from grade 9 of upper level lower secondary school, about what is assessed in the school subject physical education. This is done by distributing a postal questionnaire to 89 parents. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet uppfattning idrott.

Din email-adress: