Sökning: "upplevelse"

Visar resultat 1 - 5 av 7193 uppsatser innehållade ordet upplevelse.

 1. 1. ”MAN VILL HELLRE HÄRMA EN PERSON ÄN ETT VARUMÄRKE” En kvalitativ studie om ungas upplevelse av sponsrat innehåll på Youtube.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Malin Körling; Rebecca Nordin; [2017-10-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractExamensarbete: 15 hpKurs: MK1500 Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin/år: VT17Handledare: Malin SveningssonKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 45Antal ord: 18 935Nyckelord:Youtube, reklam, influencer marketing, unga, sponsrat innehåll, trovärdighet, köpbenägenhet.Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur unga upplever reklam i form av sponsrade inlägg från influencers på Youtube, samt om de upplever att denna typ av reklam har effekt på deras köpbenägenhet. LÄS MER

 2. 2. LÄRGLÄDJENS MÖJLIGHETER I STYRKEDJAN En studie om skolchefers upplevelser av ledarskap

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Maria Emanuelsson; [2017-09-29]
  Nyckelord :skolchefer; ledarskap; styrning; förståelse;

  Sammanfattning : Syfte: Mitt syfte är att utifrån ett fenomenologiskt perspektiv undersöka hur skolchefer upplever ledarskap i en skolorganisation. Vilka upplevelser av påverkansfaktorer synliggörs under kvalitativa intervjuer och hur kan detta förstås i ett vidare perspektiv? Syftet är att synliggöra skolchefers livsvärldar och deras förståelse av ledarskap i en skolorganisation. LÄS MER

 3. 3. ”Jag är inte den enda som överlevt” - En kvantitativ studie kopplad till uppföljningsmottagningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset för patienter som behandlats för barncancer.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Stina Ribman; Martina Ringqvist; [2017-09-28]
  Nyckelord :Barncanceröverlevare; uppföljningsmottagning; cancereftervård; KASAM.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka barncanceröverlevares upplevelser av besöket på uppföljningsmottagningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Undersökningen av patienternas upplevelser valde vi att avgränsa till vilka faktorer som påverkat att patienterna upplevde besöket som meningsfullt, vilka faktorer som påverkat att patienterna upplevde sig nöjda med informationen som gavs vid besöket samt vilka faktorer som påverkat upplevelsen av ett gott bemötande från personalen på uppföljningsmottagningen. LÄS MER

 4. 4. Samtalet om Det - Patienters upplevelse av att samtala om sexualitet i psykoterapi

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Hanna Foconi; Sofia Eithun Rönning; [2017-09-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I föreliggande studie undersöktes patienters upplevelse av att samtala om sexualitet i psykoterapi vid behandling av stress- och/eller nedstämdhets-problematik. Tio semistrukturerade intervjuer genomfördes, och analyserades med hjälp av en induktiv tematisk analys. LÄS MER

 5. 5. Det är dags att uppgradera. En kvalitativ studie om slutanvändares upplevelser av en affärssystemsimplementation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Simon Berg; Victor Westberg; [2017-08-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Affärssystem blir allt viktigare för organisationer i såväl Sverige som globalt. I takt med detta blir de även mer integrerade i kärnverksamheten, vilket bidrar till att implementationen av dem blir ett kritiskt och utmanande moment för många organisationer. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet upplevelse.

Din email-adress: