Sökning: "upplevelse"

Visar resultat 1 - 5 av 6878 uppsatser innehållade ordet upplevelse.

 1. 1. Inledande logopediskt föräldrasamtal vid stamning hos förskolebarn – en kvalitativ intervjustudie om föräldrars upplevelse

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Josefin Häggståhl; Vera Stopp; [2017-06-21]
  Nyckelord :stamning; föräldrar; föräldrasamtal; kvalitativ innehållsanalys; förskolebarn; stuttering; parents; counselling session; qualitative content analysis; preschool children;

  Sammanfattning : The purpose of the present study was to describe the perception and experience that parents of preschool children who stutter have regarding the initial counselling session with a speech-language pathologist. A qualitative method was used with content analysis as the method of analysis. LÄS MER

 2. 2. Uppfattningar om den (o) tillgängliga platsen: En studie om fyra noder i Göteborg och användares uppfattning om den fysiska miljön

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Ebba Ågren; [2017-06-20]
  Nyckelord :Tillgänglighet; nod; aktivitetsnod; knutpunkt; plats; konnektivitet; attraktivitet; kollektivtrafik;

  Sammanfattning : Transportsektorn idag har en stor påverkan på miljön, vilket är en global utmaning för forskare, planerare och politiker. Efterfrågan på transporter förväntas inte minska i framtiden. LÄS MER

 3. 3. En hållbar uppsats om intern kommunikation -en kvalitativ fallstudie gjord utifrån ett medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Eklund; Laila Shalizi; [2017-06-15]
  Nyckelord :Hållbarhet; social hållbarhet; medarbetare; intern kommunikation; intressentmodell;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Idag är det allt viktigare för företag och för samhället i stort att agera på ett sätt som är långsiktigt hållbart. Den sociala dimensionen av hållbarhetsbegreppet är den som fått minst fokus och är den dimension som företag har minst förståelse för vid implementering av hållbar utveckling. LÄS MER

 4. 4. VALET ATT ARBETA VIDARE EFTER UPPNÅDD PENSIONSÅLDER INFLUERAS AV MOTSATTA UPPLEVELSER”Två sidor av samma mynt”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Andreas Daremark; Anton Björck-Teuscher; [2017-06-12]
  Nyckelord :Work; Retirement; Choice; Experiences; Qualitative method;

  Sammanfattning : BakgrundDet blir allt vanligare att arbeta trots ökad ålder och arbetet är den aktivitet som utgör en av de största avsnitten i livet. Vad vi gör från dag till dag är starkt kopplat till vår upplevelse av identitet och duglighet och detta definieras av arbetet. LÄS MER

 5. 5. Den 7:e grundkänslan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Ema Nilsson; [2017-06-08]
  Nyckelord :korsett; smärta; textil konst;

  Sammanfattning : Textil-Kläder-Formgivning, Steneby.... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet upplevelse.

Din email-adress: