Sökning: "upplevt värde"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden upplevt värde.

 1. 1. Finansiering av tillväxt i småbolag -En undersökning om hur småföretag som upplevt en hög omsättningstillväxt har hanterat sin finansiering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rebin Fathli; Henrik Rosendahl; [2018-02-20]
  Nyckelord :Pecking order theory; Trade-off theory; Family firms; SME.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problembeskrivningFöretag som har upplevt en hög tillväxt i omsättning stöter ofta på diversefinansieringsproblem både under och efter denna period. Dessa problem kräver oftast någonform av finansiering eller planering. LÄS MER

 2. 2. Sälj det nu eller aldrig : En studie om hotellbranschens kraftiga priskurvor

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Vanessa Polonis; Per Björklund; Nathalie Panek; [2017]
  Nyckelord :consumer value; consumer surplus; price management; price strategies; yield management; hotel industry; demand fluctuations; price fluctuations; supply; demand; price awareness; upplevt värde; konsumentöverskott; prissättning; prssättningsstrategier; yield management; hotellbranschen; fluktueringar i efterfrågan; fluktueringar i priset; utbud; efterfrågan; prismedvetenhet;

  Sammanfattning : The hotel industry is characterized by perishability, which means that its services cannot be stored and saved to a later sales opportunity. In that world, a room that is not booked is lost forever. LÄS MER

 3. 3. Colorism bland latina-svenskar : En kvalitativ studie om inom-grupps diskriminering inom den latinamerikanska diasporan i Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Romina Caste; Jennifer Norgren Nordin; [2017]
  Nyckelord :Colorism; hudfärg; kvinnor; latinamerika; inom-grupps diskriminering;

  Sammanfattning : Denna C-uppsats i ämnet Sociologi studerar hur kvinnor med latinamerikanska rötter upplever fenomenet Colorism inom den latinamerikanska diasporan och dess möjliga effekter. Effekter som berör både deras egna självbild men också hur de ser och uppfattar andra. LÄS MER

 4. 4. Ungdomars upplevelse av delaktighet i familjebehandling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Jenny Jakobsson; [2017]
  Nyckelord :Family treatment; Family therapy; Influence; Participation; Experience; Social service; Adolescents; Teenagers; Familjebehandling; Familjeterapi; Delaktighet; Upplevelse; Socialtjänst; Tonåringar; Ungdomar;

  Sammanfattning : Inledning: Barn som deltar i Familjebehandling inom socialtjänsten i Sverige har rätt till relevant information, rätt att komma till tals och rätt att vara med och påverka. Dessa aspekter på barns rätt till delaktighet gäller utifrån FN:s barnkonvention men även utifrån socialtjänstlagen och BBIC. LÄS MER

 5. 5. Servicelandskapets påverkan på studenters konsumentbeteende : Undersökning inom mobilabonnemangsbranschen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Rasmus Tyft; [2017]
  Nyckelord :Servicescape; Service experiences; Service quality; Students; Price sensitivity; Service value; Servicelandskap; Serviceupplevelser; Servicekvalité; Studenter; Priskänslighet; Servicevärde;

  Sammanfattning : I Inledningen och problemdiskussionen förklaras bakgrunden till uppsatsen, som är att försöka finna om servicelandskap påverkar studenters konsumentbeteende. Branschen som valdes att undersöka var den svenska mobil abonnemangsbranschen, branschen valdes eftersom den har tillsynes två olika positioneringsstrategier. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet upplevt värde.

Din email-adress: