Sökning: "upplevt värde"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden upplevt värde.

 1. 1. Finansiering av tillväxt i småbolag -En undersökning om hur småföretag som upplevt en hög omsättningstillväxt har hanterat sin finansiering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rebin Fathli; Henrik Rosendahl; [2018-02-20]
  Nyckelord :Pecking order theory; Trade-off theory; Family firms; SME.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problembeskrivningFöretag som har upplevt en hög tillväxt i omsättning stöter ofta på diversefinansieringsproblem både under och efter denna period. Dessa problem kräver oftast någonform av finansiering eller planering. LÄS MER

 2. 2. Mammors upplevelser av hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande när de valde att inte amma : En kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Vårdvetenskap; Uppsala universitet/Vårdvetenskap

  Författare :Ida Kolsmyr; Lovisa Holmlund; [2018]
  Nyckelord :Mammor; amning; bemötande; hälso- och sjukvårdspersonal; vårdlidande;

  Sammanfattning : Bakgrund Specialistsjuksköterskan med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar har ett ansvar för att barn får hälsosamma levnadsvanor. Amning beskrivs i många studier medföra hälsofördelar, men mammor väljer ändå av olika orsaker att inte amma. LÄS MER

 3. 3. Idéhantering i digitala tjänsteföretag

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Marcus Arvidsson; David Lagerholm; [2018]
  Nyckelord :Innovation; idea management; service company; measurement; Innovation; idéhantering; tjänsteföretag; mätning;

  Sammanfattning : Att snabbt kunna anpassa sig till förändringar inom teknik, marknad, och kunders krav harblivit en allt mer viktig egenskap hos företag. Idag rör sig samhället oerhört fort. LÄS MER

 4. 4. Betydelsen av branding för startups och dess koppling till finansieringsmöjligheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Malin Eriksson; Louise Rosenberg; [2018]
  Nyckelord :Liability of newness; Startups; branding; brandingstrategier; finansiering; varumärken; varumärkesvärde; varumärkespositionering; varumärkesimage; varumärkeskännedom; varumärkesidentitet;

  Sammanfattning : En av de mest värdefulla immateriella tillgångarna i ett företag är varumärket. Det är kunders uppfattade bild av ett företags produkter och branding är strategin för att skapa och upprätthålla denna bild. LÄS MER

 5. 5. Customer-Perceived Value of Mobile Multi-Media Guides for Visitor-Centered Organizations

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Frida Tellinger; [2018]
  Nyckelord :Customer-perceived value; mobile multi-media applications; visitor-centered organizations; technological subscription-based services; Upplevt kundvärde; mobila multi-mediaapplikationer; besöksorienterade organisationer; tekniska prenumerationsbaserade tjänster;

  Sammanfattning : The field of technological subscription-based services are growing, and more organizations are using this strategy to provide their customers with products and services. Even though the market is growing the theories concerning the perceived value of their customers are not. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet upplevt värde.

Din email-adress: