Sökning: "upprepning"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade ordet upprepning.

 1. 1. Vad säljer en influencer? - En kvalitativ studie om hur influencers strategiskt kommunicerar kring produkter på Instagram

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Elin Lindell; Sara Kulle; [2018]
  Nyckelord :Strategisk kommunikation; public relations; marknadskommunikation; influencers; influencer marketing; hög- låginvolvering; produktplacering; disneyfiering; relationer; professionalisering; varumärken; personliga varumärken; Social Sciences;

  Sammanfattning : Ett populärt och växande verktyg för företag att nå ut till sina målgrupper är att använda sig av influencers. Denna studie syftar till att skapa förståelse för hur digitala livsstilsinfluencers strategiskt kommunicerar produkter på Instagram i förhållande till identitetsteori, övertalningsstrategier och hög- och låginvolverings-produkter. LÄS MER

 2. 2. Barack Obamas retorik i tolkning till tjeckiska : Fallstudie om överföringar av retoriska figurer i medietolkning

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Tolk- och översättarinstitutet

  Författare :Gabriela Nechvátalová; [2018]
  Nyckelord :Media interpreting; rhetorical devices; Obama; P-score; Czech; Medietolkning; retoriska figurer; Obama; P-poäng; tjeckiska;

  Sammanfattning : Denna studie analyserar hur president Obamas retoriska figurer överförs till tjeckiska samt i vilken utsträckning parallellismer återges, baserat på analyser av två valda medietolkningar. Analysen visar bl.a. att de bildliga uttrycken överförs i form av omskrivningar eller utelämnas. LÄS MER

 3. 3. Blockchain and smart contracts in the Swedish construction industry

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Henny Gabert; Henrik Grönlund; [2018]
  Nyckelord :Blockchain; Smart contracts; Moral hazard; Opportunism; Construction; Building Information Modelling; Blockkedja; Smarta kontrakt; Moralisk risk; Opportunism; Byggbranschen; Building Information Modelling;

  Sammanfattning : Blockchain technology with its distributed ledgers attracts massive attention today and creates interest in many different industries. One of the most promising areas for implementation of blockchain technology is its use to create fully automated and decentralized contract solutions, so-called smart contracts. LÄS MER

 4. 4. Högläsningens språkliga samspel. En studie av samspelet mellan lärare, barn och bilderbok vid enskild litteraturläsning i förskolan.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Sara Eliasson; [2017-12-07]
  Nyckelord :Early Childhood Literacy; litteracitet; högläsning; kommunikation; samspel; multimodal; upprepning; förskola; bilderbok;

  Sammanfattning : Studien syftade till att undersöka det språkliga, multimodala samspel som uppstod under upprepad enskild högläsning på en förskola. Studiedesignen var en videoobservationsstudie av enskild högläsning i förskolan, där 3 lärare och 6 barn medverkade vid sammanlagt 32 lästillfällen. LÄS MER

 5. 5. Fonologisk utveckling hos 4- och 5-åringar : En normering av uttalstestet Bedömning Av Fonologi (B.A.F.)

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Nanna Olson; Mathilda Ulander; [2017]
  Nyckelord :speech-language pathology; Bedömning Av Fonologi; B.A.F.; standardization; 4 and 5 year olds; phonological development; oral motor skills; auditory perception; phonology; children; logopedi; Bedömning Av Fonologi; B.A.F.; normering; 4- och 5-åringar; fonologisk utveckling; oralmotorik; auditiv perception; fonologi; barn;

  Sammanfattning : Children with pronunciation difficulties are at risk of consequences later on, such as reading and writing difficulties. Problems with pronunciation could make a child less intelligible and affect their ability to discriminate between different speech sounds. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet upprepning.

Din email-adress: