Sökning: "upprepning"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade ordet upprepning.

 1. 1. Högläsningens språkliga samspel. En studie av samspelet mellan lärare, barn och bilderbok vid enskild litteraturläsning i förskolan.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Sara Eliasson; [2017-12-07]
  Nyckelord :Early Childhood Literacy; litteracitet; högläsning; kommunikation; samspel; multimodal; upprepning; förskola; bilderbok;

  Sammanfattning : Studien syftade till att undersöka det språkliga, multimodala samspel som uppstod under upprepad enskild högläsning på en förskola. Studiedesignen var en videoobservationsstudie av enskild högläsning i förskolan, där 3 lärare och 6 barn medverkade vid sammanlagt 32 lästillfällen. LÄS MER

 2. 2. "Allt går igen" : Upprepningens effekter i August Strindbergs drömspel, Till Damaskus I, Ett drömspel och Spöksonaten.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Vera Maria Olsson; [2017]
  Nyckelord :Strindberg; dream play; dream play technique; Swedish drama; To Damascus I; A Dream Play; The Ghost Sonata; repetition; dream atmosphere; Strindberg; drömspel; drömspelsteknik; svensk dramatik; Till Damaskus I; Ett Drömspel; Spöksonaten; upprepning; drömstämning;

  Sammanfattning : August Strindbergs dramer Till Damaskus I, Ett drömspel och Spöksonaten har många likheter och brukar ofta refereras till som ”drömspel” på grund av deras drömlika stämning. Vad skapar denna stämning? Den här uppsatsen undersöker hur olika typer av upprepning utgör grepp med vilka Strindberg bygger sin speciella värld, som står mitt emellan drömmen och verkligheten. LÄS MER

 3. 3. Analys och ekonomisk utvärdering av två metoder för att lufttäta flerbostadshus

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Adam Rydberg; Alexandra Lindesvik; [2017]
  Nyckelord :Connections; labor; building construction; airflows; airtightness; air leak; density solution; fan pressurization measurements; Anslutningar; arbetskostnad; husbyggnadsteknik; luftflöden; lufttäthet; luftläckage; täthetslösning; provtryckning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att genom en strukturell jämförelse av fallstudiens undersökningsobjekt få en överblick över kostnaden för arbetsutförandet av två luttätnings- och provtryckningsmetoder. Detta för att ta fram vilken metod som är lämpligast att tillämpa med avseende på kostnad. LÄS MER

 4. 4. Dialogstil i översättning: Catherines och Heathcliffs tal i tre svenska översättningar av Emily Brontës Wuthering Heights

  Master-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Ulrika Fredriksson; [2017]
  Nyckelord :dialog; litterära översättningar; Brontë; Wuthering Heights; Svindlande höjder; stil; stildrag; upprepning; repetering; variering; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur Catherines och Heathcliffs sätt att tala överförs från engelska till svenska i tre översättningar av Emily Brontës Wuthering Heights. Uppsatsen börjar med att verket och karaktärerna presenteras. LÄS MER

 5. 5. För och nackdelar med CT lågdos protokoll : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Radiologi; Uppsala universitet/Radiologi

  Författare :Ingabire Ange Marie; Narmashiri Mina; [2017]
  Nyckelord :Datortomografi låg dos; Buk undersökningar; bildkvalitet; CT strålning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antal röntgenundersökningar som utförs med Computer Tomografi (CT) ökar ständigt i sjukvården, vilket har lett till en ökad mängd farlig strålning som patienter och vårdpersonal utsätts för och därmed följer en rad risker. Därför är det eftersträvansvärt att minimera denna stråldos men även bibehålla bildkvalité och diagnostisk säkerhet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet upprepning.

Din email-adress: