Sökning: "uppsats karl marx"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden uppsats karl marx.

 1. 1. En värld av nätverk och rekommendationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Amanda Andunger; Mattias Meiczinger; [2018]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Forskare som Pierre Bourdieu, Adam Smith, Karl Marx, Nan Lin med flera har inom Sociologin försökt förklara människors möjligheter i samhället med olika former av kapital. Det vill säga olika sorters tillgångar och resurser som är socialt strukturerade av oss människor. LÄS MER

 2. 2. Varför vill ingen bli musiklärare i högstadiet?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Roger Persson; [2014-07-16]
  Nyckelord :högstadiet; musiklärare; alienation; karl marx; wright mills; förväntningar;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka om Karl Marx och Wright Mills teorier om alienation går att koppla till en högstadiemusiklärares arbetssituation och hur denna koppling i så fall ser ut. Eftersom tankarna och teorierna om alienation berör mångt och mycket så har jag valt att behrönsa teorianvändningen till två perspektiv som jag kallar det ideala arbetet(från Karl Marx) och alienation som diskrepansteori(från Wright Mills). LÄS MER

 3. 3. Gymnasieläraryrkets utveckling 1960-2000. Förändringar inom roll, status och auktoritet utifrån fyra lärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Niklas Persson; Johan van der Levin; [2006]
  Nyckelord :Role; Status; Authority; Upper secondary school teacher;

  Sammanfattning : Syftet med vår uppsats är att, utifrån begreppen roll, status och auktoritet, lyfta fram gymnasieläraryrkets förändring under perioden 1960-2000. Vi använder oss av en kvalitativ undersökning, baserad på intervjuer med fyra pensionerade gymnasielärare. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet uppsats karl marx.

Din email-adress: