Sökning: "uppsats yrke"

Visar resultat 1 - 5 av 160 uppsatser innehållade orden uppsats yrke.

 1. 1. Identifikationsprocesser i Maria Frensborgs Mina smala axlars längtan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Lisa Fondin; [2018]
  Nyckelord :Frensborg; Homburger Eriksson; Giddens; Nikolajeva;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka en nutida ungdomsroman inom den realistiska genren för att se om det överensstämmer med den utvecklingspsykologiska teorin. Tiden som ungdom har ur ett historiskt perspektiv vuxit i antal år räknat och den har även kommit att bli alltmer komplex då det kommer till val av livsbana. LÄS MER

 2. 2. ICT in the EFL classroom: cherished challenges : A qualitative interview study with six Junior High School English teachers in Sweden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Sven Nilsson; [2018]
  Nyckelord :ICT; English; Sweden; School; Upper School; Junior High School; English as a Foreign Language; EFL; Language Learning; Language Teaching; Qualitative interviews; IKT; engelska; Sverige; skola; grundskola; högstadieskola; engelska som främmande språk; EFL; språkinlärning; språkdidaktik; kvalitativa intervjuer;

  Sammanfattning : ICT (Information and communication technology) is a fundamental part of modern society and has been part of the educational systems across the world for a few decades. This essay focuses specifically on the relationship between ICT and the teaching and learning of English as a foreign language. LÄS MER

 3. 3. Visualiserad status : En kombinerad bild- och innehållsanalytisk studie av hur normer lyser igenom i yrkesrelaterade bilder

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emmy Eliasson; Lia Roos; [2018]
  Nyckelord :Normer; yrkesstatus; visuella symboler;

  Sammanfattning : I det moderna samhället är mannen fortfarande norm för den stereotypa arbetaren och makthavaren. När kvinnor tar sig in i traditionellt manliga områden sker inträdet ofta på mannens villkor. Mot bakgrund av detta undersöker vi i denna uppsats hur kvinnor fotograferas i samband med sitt arbete. LÄS MER

 4. 4. "Värdegrunden är det andra benet i skolan värld" : En kvalitativ intervjustudie om demokrati och värdegrund i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Hanna Wallin Lindström; [2018]
  Nyckelord :demokrati; delaktighet; medborgarskapande; likvärdig utbildning; elevdemokrati; värdegrund; fenomenologi; samhällslärare och läroplan;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka lärare inom det samhällsvetenskapliga fältets syn på demokrati och värdegrund. Empirin för studien har införskaffats genom semistrukturerade intervjuer som har genomförts med fyra stycken olika lärare som alla är verksamma inom den svenska gymnasieskolan och undervisar inom de samhällsvetenskapliga ämnena. LÄS MER

 5. 5. Ett jobb för en kvinna? : En kvalitativ studie om genusföreställningar bland förskolelärare.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :korang naomi; [2018]
  Nyckelord :Genusförställning; förskola; maskulinitet; femininitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka genusföreställningar som förknippas med förskolläraryrket från förskolepersonalens perspektiv. Vidare undersöks om förskolepersonalen upplever att de påverkas av dessa föreställningar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet uppsats yrke.

Din email-adress: