Sökning: "uppsats yrke"

Visar resultat 1 - 5 av 155 uppsatser innehållade orden uppsats yrke.

 1. 1. STADSINGENJÖREN Ett yrke speglat i S.E. Bengtsons liv och gärning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Simon Wærn; [2017-08-28]
  Nyckelord :City Engineer; Town planning; Conservation; Architecture; 1910s; Alingsås;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot bebyggelseantikvarisk verksamhet 2017, 180 hpGrundnivå2017:9.... LÄS MER

 2. 2. “Det enda du kan göra egentligen, är ju bara att ta din gitarr och gå ut och ställa dig nånstans.” : Fokusgruppsamtal om gymnasieelevers syn på musik som utbildning och yrke

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Olof Forsberg; [2017]
  Nyckelord :Estet; gymnasieprogram; skola; elev; yrke; musikbranschen;

  Sammanfattning : Sedan år 2011 har söktrycket till det estetiska gymnasieprogrammet sjunkit med nära 32% enligt Skolverket. Samtidigt har den ekonomiska tillväxten i den svenska musikbranschen ökat med 43% över samma tidsperiod, mellan åren 2011 och 2015. LÄS MER

 3. 3. Karaktärsdesign & kreativa processer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Nina Larsson; [2017]
  Nyckelord :Kreativitet; Karaktärsdesign; Didaktik; Bildpedagogik.;

  Sammanfattning : Undersökningen utgår från frågeställningarna ”Vad säger och visar en grupp elever om karaktärsdesign, sitt eget skapande och om kreativa processer?” Samt ”Hur väl fungerar några didaktiska metoder jag testar för att främja en grupp elevers kreativitet i arbetet med karaktärsdesign?” Bakgrunden till undersökningen är bl.a. LÄS MER

 4. 4. Att vara eller inte vara sitt yrke - En uppsats om identitetsarbete inom yrkesroller

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Deborah Grönberg; Åsa Holmgren; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Yrkeslegitimering – vilka problem ska lösas?: En studie om legitimering av undersköterskor och lärare

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Agnes Wiberg; Mikaela Hänel; [2017]
  Nyckelord :legitimering; professionalisering; styrning; lärare; undersköterska; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om förslag till legitimering av undersköterskor och lärare, och huruvida dessa kan tolkas som ansatser till professionalisering. Vidare intresserar vi oss för legitimering som statligt styrmedel och vilka problem man försöker lösa med det. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet uppsats yrke.

Din email-adress: