Sökning: "urban landscape"

Visar resultat 1 - 5 av 1051 uppsatser innehållade orden urban landscape.

 1. 1. Vegetationens påverkan på gårdens rumslighet : en jämförelse mellan efterkrigstidens och dagens bostadsgårdar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Linn Abrahamsson; [2018]
  Nyckelord :bostadsgård; efterkrigstiden; omslutenhet; rumslighet; växtgestaltning;

  Sammanfattning : Landskapsarkitekten får ofta uppgiften att utforma bostadsgårdar. Ett av arbetssätten som skiljer oss från byggnadsarkitekter är att vi designar med växter. Med växter kan vi skapa rum utomhus som är behagliga att umgås i. LÄS MER

 2. 2. Att göra plats : för tjejers delaktighet och inflytande i utvecklingen av en jämställd aktivitetspark

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Maria Wallstedt; [2018]
  Nyckelord :delaktighetsprocess; genus; jämställdhet; landskapsarkitektur; samhällsplanering;

  Sammanfattning : Detta arbete syftar till att utveckla och pröva en delaktighetsprocess utifrån ett genusperspektiv för att stärka tjejers delaktighet och inflytande i skapandet av en offentlig aktivitetspark i Gottsunda i Uppsala. Jämställdhet är en central aspekt av samhällsplaneringen och är en förutsättning och viktig grundpelare för social hållbarhet. LÄS MER

 3. 3. The Royal Climate Garden : a design proposal on how to adapt Kungsträdgården, Stockholm, to a warmer future climate

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Mathilda Axling; Agnes Sandström; [2018]
  Nyckelord :climate change; increased temperature; urban heat island effect; Kungsträdgården;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to find strategies to mitigate the negative effects of an increased temperature and apply them in a design proposal to an urban space of social importance. The chosen site was Kungsträdgården, which is located in central Stockholm, Sweden. Climate change is a contested political debate and a global issue. LÄS MER

 4. 4. Transforming Nyhamnen : using evolutionary design as a tool for developing flood adapted urban spaces

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elin Karlsson; Elin Skagerling; [2017]
  Nyckelord :flooding; stormwater management; Nyhamnen; harbour redevelopment; cloudbursts; sea level rise; climate change;

  Sammanfattning : This master’s project aims at investigating how an evolutionary rather than static approach to design can be applied to harbour areas undergoing urban redevelopment. More specifically, this approach is used as a tool for developing a step-by-step design that is able to manage flooding from cloudbursts or a rise of sea level throughout different phases of an urban redevelopment process. LÄS MER

 5. 5. Ulls hus innergård : en studie av hur formstark gestaltning används och upplevs

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Caroline Lundqvist; Helena Payne; [2017]
  Nyckelord :Campusmiljö; koncept; landskapsarkitektur; metasequoia; perception; sinnesupplevelser;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet är att undersöka hur formstark, okonventionell och nyskapande landskapsarkitektur upplevs av brukarna och hur mycket arkitekter-nas visioner och koncept lyser igenom när projektet står färdigt. Blir upplevelsen av dessa utrymmen annorlunda om betraktaren och användaren har förkunskaper inom landskapsarkitektur? Arbetet fokuserar på användningen och upplevelsen av Ulls hus innergård som anlades år 2015 på Ultuna universitetscampus utanför Uppsala i Sverige. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet urban landscape.

Din email-adress: