Sökning: "urban planning"

Visar resultat 1 - 5 av 1572 uppsatser innehållade orden urban planning.

 1. 1. Subjective well-Being and environment : a GIS-Based analysis

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Kristean Berry Björkman; [2018]
  Nyckelord :Physical Geography; Geographical Information Systems; GIS; Subjective Well-Being; Happiness; Life-Satisfaction; Environmental Conditions; Climate; Natural Hazards; Pollution; Solar Radiance; Impaired Waters; Air Pollution; Earth and Environmental Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Subjective well-being is how individuals experience their quality of life, happiness, and life satisfaction; essentially, how people think and feel about their lives. Many variables influence subjective well-being. This study explores the relationship between environmental factors and a reputable subjective well-being index. LÄS MER

 2. 2. Att göra plats : för tjejers delaktighet och inflytande i utvecklingen av en jämställd aktivitetspark

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Maria Wallstedt; [2018]
  Nyckelord :delaktighetsprocess; genus; jämställdhet; landskapsarkitektur; samhällsplanering;

  Sammanfattning : Detta arbete syftar till att utveckla och pröva en delaktighetsprocess utifrån ett genusperspektiv för att stärka tjejers delaktighet och inflytande i skapandet av en offentlig aktivitetspark i Gottsunda i Uppsala. Jämställdhet är en central aspekt av samhällsplaneringen och är en förutsättning och viktig grundpelare för social hållbarhet. LÄS MER

 3. 3. Greens and beans in the city - Urban agriculture and food security in Jinja, Uganda

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Oskar Bäcklin; Lina Malmberg; [2017-10-03]
  Nyckelord :urban agriculture; food security; urban planning; urban space; Global South; Uganda; urban development; development geography;

  Sammanfattning : This thesis concerns the problems with creating urban food security in a constantly urbanizingworld with focus on the role that urban agriculture may have in addressing this problem Thepurpose of this study is to investigate if urban agriculture is an important activity for creatingfood security in the city, using Jinja as an example. It also seeks to explore potentialopportunities and obstacles for agricultural activities within the city of Jinja. LÄS MER

 4. 4. STADSINGENJÖREN Ett yrke speglat i S.E. Bengtsons liv och gärning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Simon Wærn; [2017-08-28]
  Nyckelord :City Engineer; Town planning; Conservation; Architecture; 1910s; Alingsås;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot bebyggelseantikvarisk verksamhet 2017, 180 hpGrundnivå2017:9.... LÄS MER

 5. 5. NÄR BILEN TOG ÖVER STADEN En fallstudie över Oscarsleden och dess påverkan på stads- och kulturmiljön

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Johan Häggblom; [2017-06-28]
  Nyckelord :highway; motorism; built heritage; barriers; urban planning;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot bebyggelseantikvarisk verksamhet 2017, 180 hpGrundnivå2017:4.... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet urban planning.

Din email-adress: