Sökning: "urbanmorfologi"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet urbanmorfologi.

 1. 1. Att mötas på mitten - En studie om stadsläkning för ökad integration

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Victoria Alstäde; [2018]
  Nyckelord :Stadsläkning; segregation; integration; performativitet; urbanmorfologi; stadsform; Space syntax; fysisk planering; barriär; stadsplanering;

  Sammanfattning : I Stockholms ytterstad präglas många stadsdelar av områdessegregation, där de socioekonomiska förutsättningarna till stor omfattning skiljer sig från område till område. I den fysiska planeringen har få storskaliga insatser genomförts för att förändra denna struktur, då arkitektur och sociala frågor har kopplats samman först på senare tid. LÄS MER

 2. 2. Lokaler i gatuplan - Förutsättningar och samspel med stadsrummet : Ett gestaltande arbete om rumsintegration & interaktion

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Niki Sandström; Lisa Marklinder; [2018]
  Nyckelord :lokaler i gatuplan; stadsrummet; interaktion; yttre faktorer; attraktorer; space syntax; rumslig integration;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete avser en kombination av utredande arbete och gestaltande förslag. Det utredande arbetet syftar till att analysera stadsrummets strukturella samt lokala förutsättningar för framgångsrika lokaler i gatuplan. LÄS MER

 3. 3. Velayat park : En plats för gränsöverskridande möten mellan människor med olika socioekonomisk status

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Hamon Abbasi; [2017]
  Nyckelord :Brownfield; persian gardens; qanats; urban planning; urban form; urban development; urban landscape; identity; green space; public space; socio-economic problems; Urban form; urbanmorfologi; stadsplanering; identitet; socioekonomi; Space syntax; Iran; Teheran; persisk trädgård; park;

  Sammanfattning : Tehran, the capital of Iran has undergone major urbanization in the last century, which has caused uncontrollable urban growth. Poor regulation and control of this growth has given rise to environmental problems including high air and water pollution. LÄS MER

 4. 4. Cykelanpassat stadsrum : En urbanmorfologisk analys för planering av attraktiva cykelstråk

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Helena Remmer; [2012]
  Nyckelord :Cykelplanering; Urbanmorfologi; GIS; Space syntax- och Place syntaz-analyser; Örebro;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet urbanmorfologi.

Din email-adress: