Sökning: "ursprungsbefolkning"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade ordet ursprungsbefolkning.

 1. 1. Revitalización del mapuzungun en Temuco, La Araucanía

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Johanna Faxér; [2017-09-14]
  Nyckelord :spanska; Chile; La Araucanía; mapuchefolket; antropologisk lingvistik; ursprungsbefolkning; minoritetsspråk; revitalisering; retraditionalisering; mapuzungun;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur situationen för mapuchefolkets språk, mapuzungun, ser ut i dagsläget i Temuco i regionen La Araucanía i södra Chile, samt att undersöka dess möjligheter till revitalisering. Syftet med studien är även är att bidra med kunskap om hur man arbetar för att stärka språkets status, och hur mapuchefolket själva ser på språkets situation och framtid, det arbete som görs från statens sida, och ifrån dem själva. LÄS MER

 2. 2. "Why not let us?" : Recognition and participation of samebys in a national park project: The case of Vålådalen-Sylarna-Helags

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Suzanne Gignoux; [2017]
  Nyckelord :conservation; Saami; sameby; Sweden; discursive institutionalism; conflict management; miljövård; same; samebyar; Sverige; diskursiv institutionalism; konflikthantering;

  Sammanfattning : With different interests at stake, conservation is at the centre of power relations and negotiations over how best to manage a landscape, and is thus a potential source of conflicts, not only about how to manage the land, but also more importantly about what is just. In 2008 Sweden's National Park Plan, the creation of a national park in the area of Vålådalen-Sylarna-Helags in the county of Jämtland was recommended. LÄS MER

 3. 3. ”Samer, finns de på riktigt?” : en analys av hur svenska samer och den samiska kulturen framställs i läroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Annalina Gardsiö; [2017]
  Nyckelord :Samer; läroböcker; årskurs 4-6; diskursanalys; meningsskapande;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur läroböcker för de samhällsorienterande ämnena samhällskunskap, religion, historia och geografi framställer Sveriges ursprungsbefolkning, samerna. 19 läroböcker ämnade för årskurs 4-6 från fyra olika förlag utgör materialet och underlag för analys, där både bilder och text granskas. LÄS MER

 4. 4. Inequities in health care: lessons from New Zealand : A qualitative interview study about the cultural safety theory

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Cecilia Eriksson; Linn Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Cultural Safety; Inequity; New Zealand; Māori; Kulturell Säkerhet; Māori; Nya Zeeland; Orättvisor;

  Sammanfattning : BACKGROUND: According to the World Health Organisation, the indigenous Māori are reportedly the most marginalised ethnic group with the poorest health status in New Zealand. Cultural safety theory is a part of nursing programmes in New Zealand with the aim to reduce inequities within the health care system. LÄS MER

 5. 5. Den svenska statens argumentering i relation till samers ursprungsrättigheter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Hanna Eklöf; [2017]
  Nyckelord :Samer; ursprungsbefolkningsrättigheter; ursprungsbefolkning; identitet; autenticitet; Mänskliga rättigheter; Human rigths; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är undersöka hur den svenska staten ställer sig till samernas rättigheter som ursprungsbefolkningsrättigheter. Denna problematik har jag närmat mig med avsikten att besvara frågeställningen: hur framställer sig staten genom sin argumentation emot samernas anspråk i Girjasmålet? Genom att analysera statens argumentation i deras anförande utifrån en kritisk retorikanalysmodell och med hjälp av Avril Bells teori som är kopplad till identitetspolitik och begreppet autenticitet belyser uppsatsen kopplingen mellan den koloniala diskursen som svenska staten förde när de ockuperade samernas landområden samt skapade bilden av den äkta samen som sedan uttrycktes i rennäringslagen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet ursprungsbefolkning.

Din email-adress: