Sökning: "ursprungsbefolkning"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet ursprungsbefolkning.

 1. 1. Samisk livssyn och synen på naturen med särskilt fokus på renskötsel på Hornslandet i Hudiksvall : Konflikt eller samexistens med det svenska storsamhället?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Agneta Christina Lård; [2018]
  Nyckelord :samer; renar; sedvanemarker; livssyn; natursyn; relation till naturen; ursprungsbefolkning; rättigheter; identitet.;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING      Uppsatsens syfte är att undersöka och analysera samernas livssyn och syn på naturen och om och i så fall hur denna syn i praktiken kommit i konflikt med det svenska storsamhället (staten, myndigheter och den svenska allmänheten). I syftet ingår att undersöka vad lagen säger om rennäring. LÄS MER

 2. 2. Biskop Jonzon och kyrkoherden för samer - En studie av bakgrunden för tjänsten som kyrkoherde för samerna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap; Lunds universitet/Humanistiska och teologiska fakulteterna

  Författare :Olof Granstedt; [2018]
  Nyckelord :Bengt Jonzon; Bo Lundmark; Indigenous People; Pastor Lapponum; Pastor Pastorum; Pastoral Care; Sami sermon; Vernacular Languages; Vicar for Sami people; Ursprungsbefolkning; Kyrkoherde för samer; Samernas kyrkoherde; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : In Sweden the Sami people is a national minority of indigenous people. Traditionally they are living in northern Sweden but can be found all over the country. The Church of Sweden has a long tradition of giving church services using the native Sami language in the Swedish part of Sapmi, the Sami people name of their land. LÄS MER

 3. 3. Revitalización del mapuzungun en Temuco, La Araucanía

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Johanna Faxér; [2017-09-14]
  Nyckelord :spanska; Chile; La Araucanía; mapuchefolket; antropologisk lingvistik; ursprungsbefolkning; minoritetsspråk; revitalisering; retraditionalisering; mapuzungun;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur situationen för mapuchefolkets språk, mapuzungun, ser ut i dagsläget i Temuco i regionen La Araucanía i södra Chile, samt att undersöka dess möjligheter till revitalisering. Syftet med studien är även är att bidra med kunskap om hur man arbetar för att stärka språkets status, och hur mapuchefolket själva ser på språkets situation och framtid, det arbete som görs från statens sida, och ifrån dem själva. LÄS MER

 4. 4. "Why not let us?" : Recognition and participation of samebys in a national park project: The case of Vålådalen-Sylarna-Helags

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Suzanne Gignoux; [2017]
  Nyckelord :conservation; Saami; sameby; Sweden; discursive institutionalism; conflict management; miljövård; same; samebyar; Sverige; diskursiv institutionalism; konflikthantering;

  Sammanfattning : With different interests at stake, conservation is at the centre of power relations and negotiations over how best to manage a landscape, and is thus a potential source of conflicts, not only about how to manage the land, but also more importantly about what is just. In 2008 Sweden's National Park Plan, the creation of a national park in the area of Vålådalen-Sylarna-Helags in the county of Jämtland was recommended. LÄS MER

 5. 5. ”Samer, finns de på riktigt?” : en analys av hur svenska samer och den samiska kulturen framställs i läroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Annalina Gardsiö; [2017]
  Nyckelord :Samer; läroböcker; årskurs 4-6; diskursanalys; meningsskapande;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur läroböcker för de samhällsorienterande ämnena samhällskunskap, religion, historia och geografi framställer Sveriges ursprungsbefolkning, samerna. 19 läroböcker ämnade för årskurs 4-6 från fyra olika förlag utgör materialet och underlag för analys, där både bilder och text granskas. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet ursprungsbefolkning.

Din email-adress: