Sökning: "use of land"

Visar resultat 1 - 5 av 1454 uppsatser innehållade orden use of land.

 1. 1. Hassel i gotländska ängen. Samband mellan historiskt hasselbruk och biologisk mångfald

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Elina Ambjörnsson; Max Lindgren; [2017-06-13]
  Nyckelord :hazel; biodiversity; intangible cultural heritage; environmental management; long-horned beetles; hassel; biologisk mångfald; immateriellt kulturarv; naturvård; långhorniga skalbaggar;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning motlandskapsvård, 15 hp, 2017.... LÄS MER

 2. 2. Ulls hus innergård : en studie av hur formstark gestaltning används och upplevs

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Caroline Lundqvist; Helena Payne; [2017]
  Nyckelord :Campusmiljö; koncept; landskapsarkitektur; metasequoia; perception; sinnesupplevelser;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet är att undersöka hur formstark, okonventionell och nyskapande landskapsarkitektur upplevs av brukarna och hur mycket arkitekter-nas visioner och koncept lyser igenom när projektet står färdigt. Blir upplevelsen av dessa utrymmen annorlunda om betraktaren och användaren har förkunskaper inom landskapsarkitektur? Arbetet fokuserar på användningen och upplevelsen av Ulls hus innergård som anlades år 2015 på Ultuna universitetscampus utanför Uppsala i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Exploateringsavtal, LOU och upphandlingstvång : Vad säger lagen och hur resonerar branschen

  M1-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik

  Författare :Johan Lundin; Peter Olofsson; [2017]
  Nyckelord :Development agreement; PBL 1:4; PBL 6:39; PBL 6:40; LOU; public procurement; necessity of public procurement; economical terms; public space; municipal facilities; municipal mandatorship; ”to institute”; Exploateringsavtal; PBL 1:4; PBL 6:39; PBL 6:40; LOU; upphandling; upphandlingstvång; ekonomiska villkor; allmän plats; kommunala anläggningar; kommunaltekniska anläggningar; kommunalt huvudmannaskap; ”att vidta”;

  Sammanfattning : Det pågår en diskussion i branschen om huruvida upphandlingsplikt för kommunala anläggningar som regleras i exploateringsavtal föreligger. Plan och bygglagen möjliggör för kommuner att antingen ålägga exploatören ”att vidta” eller ”finansiera” de kommunala anläggningarna, dock utan att förtydliga förenligheten med upphandlingslagstiftningen. LÄS MER

 4. 4. "Det är rätt otroligt att det händer i ett land som Sverige" - en intervjustudie om häktningstiderna och restriktionsanvändningen i praktiken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Matilda Wetterlöf; [2017]
  Nyckelord :Straffrätt; Criminal law; Straffprocessrätt; Häktning; Restriktioner; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sverige är ett av mycket få länder som inte har någon tidsgräns för hur länge häktning får pågå. Dessutom åläggs regelmässigt restriktioner som innebär att den häktade i princip är helt isolerad under häktningstiden. För detta har Sverige fått ta emot långvarig skarp kritik från internationellt håll. LÄS MER

 5. 5. Social blandning genom differentierade hyresnivåer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Linus Ånevall; [2017]
  Nyckelord :Social blandning; social housing; affordable housing; inclusionary housing; markanvisning; hyresrätt; hyresbostad; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : All the larger cities in Sweden suffer of housing shortage and widespread segregation that many times contribute to increased social gaps between people. More innovative solutions that encourage urban development that promote integration by breaking segregation are therefore demanded. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet use of land.

Din email-adress: