Sökning: "use of land"

Visar resultat 1 - 5 av 1525 uppsatser innehållade orden use of land.

 1. 1. Modersmålets betydelse för eleverna – ur ett lärarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Emma Magnusson; [2018-02-09]
  Nyckelord :Stöttning; modersmålsanvändande; tvärspråkande; andraspråkselever; scaffolding; native language use; translanguaging; bilingual students; second language learners.;

  Sammanfattning : Den senaste tidens invandring till Sverige har gjort att vi idag är ett land med stor kulturell mångfald, något som påverkar skolsystemet. Lärarna behöver hjälpa att stötta de andraspråkselever som har en mindre utvecklat svenskt språk, men forskningen påstår att det finns en viss osäkerhet i hur detta skall genomföras. LÄS MER

 2. 2. Hantering av sociala risker i fysisk planering – Utveckling av en metod för social riskhantering i detaljplaneprocessen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Josefin Andersson; Carolina Osvalder; [2018]
  Nyckelord :Sociala risker; social riskhantering; fysisk planering; detaljplaneprocessen; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : With the need for housing in Sweden high and steadily growing, there is now more emphasis than before on urban expansion in cities. Built areas consist of social relationships, structures and contacts which can be described as social risks when they lead to negative effects. LÄS MER

 3. 3. Språkutvecklande arbetsätt för nyanlända elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Selvie Semovski; Ajdina Dedic; [2018]
  Nyckelord :Elevers förstaspråk; estetiska ämnen; kroppsspråk; kultur; lek; språkutveckling;

  Sammanfattning : Sverige blir ett allt mer mångkulturellt land och som framtida lärare ville vi forska kring hur man arbetar språkutvecklande med nyanlända elever som inte har svenska som sitt modersmål. Efter att ha sökt i många databaser och läst flertal olika studier kom vi fram till tre avsnitt som representerar svaret på vår fråga. LÄS MER

 4. 4. Statistical evaluation model for future business opportunities of SAAB AB

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Gustav Hedén; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis conducts a statistical analysis of the won and lost sell data for SAAB AB. The method of choice is logistic regression analysis against believed and confirmed statistically significant dependable data. The sell data is split by different products so that each product gets an individual evaluation. LÄS MER

 5. 5. Inventariet som flög iväg - Socionomkonsulters professionella strävan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Martin Wikberg Grissler; [2018]
  Nyckelord :Gränsland; Yrkesprofessionalism; Organisationsprofessionalism; Socionomkonsult; Konsult; Profession; Professionsteori;

  Sammanfattning : Socionomkonsulter, socionomer som hyrs ut av konsultföretag till framförallt kommuner, har blivit en vanligt förekommande företeelse på socialkontor runt om i landet. Denna uppsats frågar sig inte enbart varför socionomer väljer att bli konsulter utan analyserar socionomkonsulternas användning av konsultrollen som en professionell strävan med vilken de tar avstånd ifrån olika sätt att organisera det sociala arbetet i kommunen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet use of land.

Din email-adress: