Sökning: "user interface"

Visar resultat 1 - 5 av 1298 uppsatser innehållade orden user interface.

 1. 1. Designing interfaces for the visually impaired : Contextual information and analysis of user needs

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Stina Olofsson; [2018]
  Nyckelord :UX; Visually impaired; User Experience; Blind; Multimodal Interfaces; Haptics;

  Sammanfattning : This thesis explores how to design for the visually impaired. During the course of work, a literature study and interviews with blind and visually impaired people were conducted. The objective was to investigate what contextual information is wanted in new and unfamiliar spaces outside their home. LÄS MER

 2. 2. Automatiserad pulsationsrigg med övervakning och loggning av mätdata

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Fredrik Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Automatiserad pulsationsrigg; LabVIEW; loggning av data; CompaqDAQ; trådtöjningsgivare; lastcell; magnetisk lägesgivare;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver framtagningen av en automatiserad pulsationsrigg som är utvecklad för test av skivbromsar. Utvecklingen av den automatiserade pulsationsriggen riktar sig mot att designa och konstruera ett automatiserat system. LÄS MER

 3. 3. Att styra en konferensenhet med gester

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Hans Thelander Lööf; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Projektet är utfört i samarbete med ett företag som tillverkar konferensenheter. Konferensenheter består oftast av ett användargränssnitt riktat mot den person som sätter upp mötet, vilket begränsar de övriga deltagarnas möjlighet till interaktion med enheten. LÄS MER

 4. 4. Visualisering av ägande i startupföretag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion

  Författare :Dana Ghrabeti; [2018]
  Nyckelord :visualisering; visualization; cap table; aktiebok; startup; UX-design; UI-design; användarcentrerad design; user-centered design;

  Sammanfattning : Capitalization table (cap table) is a public ledger that tracks the equity ownership of a company’s shareholders. For start-up and non-public companies this information is usually stored in a spreadsheet but even after just a couple of investment rounds the cap table can become highly complex. LÄS MER

 5. 5. Developing Data Extraction and Dynamic Data Visualization (Styling) Modules for Web GIS Risk Assessment System (WGRAS)

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Daniel Assefa; [2018]
  Nyckelord :Geographical Information Systems; GIS; Disaster Risk Management; web GIS; Volunteered Geographic Information VGI ; Map Visualization and styling; Geo-spatial data extraction; OpenStreetMap OSM ; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Interactive web-GIS tools play an important role in determining disaster risk assessment which ultimately result in reduction of unexpected damages, cost and saves millions of lives. Disaster management practitioners largely benefited information at their disposal about location where possible incidents are eminent, anticipate the impact and project possible outcomes to help mitigate and organize proper response. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet user interface.

Din email-adress: