Sökning: "user interface"

Visar resultat 1 - 5 av 1374 uppsatser innehållade orden user interface.

 1. 1. The user interface and user experience of Web Design

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Aleh Talstoi; Zackarias Madsen; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Designing interfaces for the visually impaired : Contextual information and analysis of user needs

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Stina Olofsson; [2018]
  Nyckelord :UX; Visually impaired; User Experience; Blind; Multimodal Interfaces; Haptics;

  Sammanfattning : This thesis explores how to design for the visually impaired. During the course of work, a literature study and interviews with blind and visually impaired people were conducted. The objective was to investigate what contextual information is wanted in new and unfamiliar spaces outside their home. LÄS MER

 3. 3. Automatiserad pulsationsrigg med övervakning och loggning av mätdata

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Fredrik Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Automatiserad pulsationsrigg; LabVIEW; loggning av data; CompaqDAQ; trådtöjningsgivare; lastcell; magnetisk lägesgivare;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver framtagningen av en automatiserad pulsationsrigg som är utvecklad för test av skivbromsar. Utvecklingen av den automatiserade pulsationsriggen riktar sig mot att designa och konstruera ett automatiserat system. LÄS MER

 4. 4. Visualisering av ägande i startupföretag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion

  Författare :Dana Ghrabeti; [2018]
  Nyckelord :visualisering; visualization; cap table; aktiebok; startup; UX-design; UI-design; användarcentrerad design; user-centered design;

  Sammanfattning : Capitalization table (cap table) is a public ledger that tracks the equity ownership of a company’s shareholders. For start-up and non-public companies this information is usually stored in a spreadsheet but even after just a couple of investment rounds the cap table can become highly complex. LÄS MER

 5. 5. Cross-Cultural Web Design: Differences in Chinese and Western web use and interface design

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Marcus Liljenberg; [2018]
  Nyckelord :User-experience; Cross-culture; Web design; Holistic processing; Analytical processing; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : As globalization and technological innovations continue to support the rise of multinational corporations, it has become increasingly pressing for business to cater to a worldwide audience. Particularly, websites from these companies must be both navigable and easily comprehendible to individuals across cultures to cater to global audiences. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet user interface.

Din email-adress: