Sökning: "users"

Visar resultat 11 - 15 av 6447 uppsatser innehållade ordet users.

 1. 11. Meltdowns påverkan på PHP-prestanda under IIS i Hyper-V miljöer : En kvantitativ studie som undersöker Meltdown-patchens effekter på PHP under IIS

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Jonathan Andersson; [2018]
  Nyckelord :meltdown; spectre; IIS; hyper-V; benchmarking; hypervisor;

  Sammanfattning : Meltdown and Spectre are two vulnerabilities discovered in 2017. These vulnerabilities allow unauthorized users to extract confidential information from systems. Security patches have been developed to resolve these vulnerabilities, but with a potental performance loss. LÄS MER

 2. 12. På användares villkor : Att utforma globala navigationssystem på e-handelswebbplatser inom modebranschen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jonna Kronlid; Lina Laster; [2018]
  Nyckelord :E-handelswebbplatser; Navigationssystem; Användarcentrerad navigation; Informationsarkitektur; Webbdesign;

  Sammanfattning : The aim of the study was to investigate whether users preferred a horizontal or vertical global navigation system on an e-commerce website in the fashion industry. In addition, the purpose was also to investigate what features users expected in a global navigation system and to examine what users considered to be particularly important in the design of labels in global navigation systems. LÄS MER

 3. 13. DriVR - A driving school simulator in VR

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Ludvig Åkesson; Joel Buhrman; [2018]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Many driving schools request cheap, safe alternatives to driving lessons. Some VR (Virtual Reality) car simulators already exist today, but they are either too expensive or not adapted to the Swedish trac system. LÄS MER

 4. 14. #selfie : A self-reflective venture into the realms of Instagram

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för design (DE)

  Författare :Johanna Meier; [2018]
  Nyckelord :Instagram; autoethnography; collaborative research; illustration;

  Sammanfattning : The autoethnographic research project #selfie investigates the effects of the social media platform Instagram on the well-being of users aged 15–28 years. It focuses on the physical, psychological and psychosocial aspects of this user group’s behaviours, thoughts, and feelings. LÄS MER

 5. 15. SEXUALITET OCH INTELLEKTUELLA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR EN KVALITATIV UNDERSÖKNING AV YRKESVERKSAMMAS ATTITYDER, FÖRESTÄLLNINGAR OCH SYN PÅ SIN YRKESROLL.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Malin Vilhelmsson; [2018]
  Nyckelord :Attityder; Föreställningar; Gruppbostäder; Intellektuella funktionsnedsättningar; Professionella; Sexualitet; Attitudes; Group home; Intellectual disabilities; Perceptions; Professionals; Sexuality;

  Sammanfattning : Genom definitionen av sexualitet från Världshälsoorganisationen (WHO) tydliggörs sexualitetens centrala och grundläggande del av att vara människa. Rätten att oberoende av bland annat funktionsnedsättning själv bestämma över sin kropp och sexualitet står formulerad i de mänskliga rättigheterna, vilka förtydligas ytterligare i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet users.

Din email-adress: