Sökning: "users"

Visar resultat 11 - 15 av 6287 uppsatser innehållade ordet users.

 1. 11. SEXUALITET OCH INTELLEKTUELLA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR EN KVALITATIV UNDERSÖKNING AV YRKESVERKSAMMAS ATTITYDER, FÖRESTÄLLNINGAR OCH SYN PÅ SIN YRKESROLL.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Malin Vilhelmsson; [2018]
  Nyckelord :Attityder; Föreställningar; Gruppbostäder; Intellektuella funktionsnedsättningar; Professionella; Sexualitet; Attitudes; Group home; Intellectual disabilities; Perceptions; Professionals; Sexuality;

  Sammanfattning : Genom definitionen av sexualitet från Världshälsoorganisationen (WHO) tydliggörs sexualitetens centrala och grundläggande del av att vara människa. Rätten att oberoende av bland annat funktionsnedsättning själv bestämma över sin kropp och sexualitet står formulerad i de mänskliga rättigheterna, vilka förtydligas ytterligare i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. LÄS MER

 2. 12. Exogenous Change in the Regeneration of a Common Pool Resource and its Effect on Cooperation and Efficiency

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Marcus Lindeberg Goni; Jeffrey Clark; [2018]
  Nyckelord :Common pool resources; Cooperation and efficiency; Uncertainty; Climate change; Exogenous shocks;

  Sammanfattning : The natural sciences explain how climate change affects the provision of ecosystem services. Behavioral economists have studied the effects of institutions and social interaction on cooperation, to prevent over-exploitation of common pool resources. LÄS MER

 3. 13. Security of Big Data: Focus on Data Leakage Prevention (DLP)

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Richard Nyarko; [2018]
  Nyckelord :Big data; big data security; data leakage prevention; data leakage prevention system;

  Sammanfattning : Data has become an indispensable part of our daily lives in this era of information age. The amount of data which is generated is growing exponentially due to technological advances. This voluminous of data which is generated daily has brought about new term which is referred to as big data. LÄS MER

 4. 14. Investigation of Critical success factors for ERP implementation : A user perspective

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Centre of Logistics and Supply Chain Management (CeLS); Högskolan i Jönköping/IHH, Centre of Logistics and Supply Chain Management (CeLS)

  Författare :Jonathan Desalegn; Alexander Pettersson; [2018]
  Nyckelord :Critical success factors; Enterprise resource planning; Implementation; Implementation phases; Operational user;

  Sammanfattning : Background: Due to the rapid development of globalization, increased competition has led to significant market changes. Enterprise resource planning (ERP) has been a crucial part of gaining competitive advantage, but implementing an ERP system have shown to be complicated and expensive. LÄS MER

 5. 15. Promoting Sustainable Food Consumption: Redesigning a digital platform for trading of locally produced food

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Clara Lundborg; [2018]
  Nyckelord :Interaction Design; Service Design; Locally Produced Food; Local Food; Food Trading; Sustainability;

  Sammanfattning : Promoting trading of locally produced food is one way to challenge the more conventional way of producing food while contributing to a more sustainable consumption. Through empirical research and design practice closely related to its users, this study has explored the motivational aspects behind trading within the platform and concept of REKO-ring Malmö. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet users.

Din email-adress: