Sökning: "users"

Visar resultat 16 - 20 av 6285 uppsatser innehållade ordet users.

 1. 16. Att leva med långvarig, icke-malign smärta : En litteraturstudie om patienters upplevelser

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Angelica Stålkrantz Thimén; Helena Edholm; [2018]
  Nyckelord :Chronic pain; Life Experiences; Patient perspective; Långvarig smärta; Patientupplevelser; Patientperspektiv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är en subjektiv upplevelse som är svår att sätta ord på. Det finns många personer i Sverige som lider av långvarig smärta och dessa är frekventa besökare hos sjukvården. Långvarig smärta är ett komplext tillstånd som kan vara svår att behandla. För att patienten ska få god vård bör dennes livsvärld beaktas. LÄS MER

 2. 17. Quality Assessment of Conversational Agents : Assessing the Robustness of Conversational Agents to Errors and Lexical Variability

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jonathan Guichard; [2018]
  Nyckelord :Adversarial Testing; Conversational Agents; Chatbots; Natural Language Understanding;

  Sammanfattning : Assessing a conversational agent’s understanding capabilities is critical, as poor user interactions could seal the agent’s fate at the very beginning of its lifecycle with users abandoning the system. In this thesis we explore the use of paraphrases as a testing tool for conversational agents. LÄS MER

 3. 18. CIRCULAR ECONOMY NOW00 : How can a tool stimulate Circular Economy whereby the product development stage will be guided towards less waste generation?

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för design (DE)

  Författare :Luisa Leroy; [2018]
  Nyckelord :Certifications – Circular economy – Material Calculator PICI© – Awareness – Circular Methodology 
;

  Sammanfattning : The government has made a choice to call a halt to climate change and has defined concrete milestones that everyone can use in practical terms, but the practical and knowledge side is still lacking within society. There is still no unambiguous approach for circular economy. Unfortunately, no manual is ready yet to take the steps towards 2050. LÄS MER

 4. 19. Investigating the Distance to Display Holographic Shelf Information in Retailing

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Mattias Johansson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper explores how mixed reality (MR) can be implemented in a brick-and-mortar store. More specifically, it explores at what distances information about shelves should be shown to give users the best possible experience. LÄS MER

 5. 20. Propagation Patterns of News on Twitter : A Study in How News Propagate Through Twitter Via the Use of Bitly Links.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Linnea Lundström; Sebastian Ragnarsson; [2018]
  Nyckelord :propagation; patterns; news; fake; twitter; bitly; spread; tree; python; 2.7; spridning; mönster; nyheter; fake; news; twitter; bitly; träd; python; 2.7;

  Sammanfattning : As so called fake news spread widely on the internet it is important to examine how they are spread, and thereby, how much of a problem they are. This thesis investigates how the spread of news articles on Twitter can be represented via a tree structure, as well as whether or not the trees have patterns that correlate to attributes such as the source of the shared news article and how many followers the original tweeter has. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet users.

Din email-adress: