Sökning: "utanförskap barn"

Visar resultat 1 - 5 av 167 uppsatser innehållade orden utanförskap barn.

 1. 1. Upplevelsen av ofrivillig barnlöshet. En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Kristofer Clintståhl; Charlotta Manderius; [2018]
  Nyckelord :Ofrivillig barnlöshet; infertilitet; upplevelser; transition; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer som har genomgått en infertilitetsbehandling upplever att livet förändras både fysiskt och känslomässigt. Relationer påverkas och risken för social isolering ökar. Att vara ofrivilligt barnlös kan beskrivas som en transition. LÄS MER

 2. 2. Att främja fysisk aktivitet hos inaktiva barn i åldrarna 9-13 år : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Louise Bensvik; Richard Leuchovius; [2018]
  Nyckelord :Alienation; children; inactivity; overweight; physical activity; Barn; fysisk aktivitet; inaktivitet; utanförskap övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn som är inaktiva har en ökad risk att drabbas av övervikt och fetma. Ett projekt som riktade sig till barn i behov av att öka sin fysiska aktivitetsnivå initierades därför för att förebygga övervikt och fetma, men också för att öka barns delaktighet i rörelseglädje och samhörighet. LÄS MER

 3. 3. LEK OCH UTANFÖRSKAP I FÖRSKOLAN : En kvalitiativ intervjustudie utifrån åtta pedagogers syn på lek och arbete med utanförskap i lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Caroline Åkerblom; Majd Allos; [2018]
  Nyckelord :Lek; Utanförskap; Pedagog;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur pedagoger ser på barns lek och hur pedagoger arbetar för att förebygga utanförskap i lek.  Ett sociokulturellt perspektiv har valts som teoretisk ansats. Studien utgår från åtta semistrukturerade intervjuer som analyseras och bearbetas kvalitativt. LÄS MER

 4. 4. Inte som alla andra : En litteraturstudie om barn och unga vuxnas upplevelser av att leva med epilepsi

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Rosanna Blomstrand; Marie Axelsson; [2018]
  Nyckelord :Barn; epilepsi; unga vuxna; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Epilepsi är ett kroniskt neurologiskt tillstånd som orsakar återkommande anfall på grund av överdriven aktivitet i hjärnan. Det är individuellt hur anfallen ser ut, men en och samma person har oftast en sorts anfall. Syfte: Syftet med studien var att belysa barn och unga vuxnas upplevelser av att leva med epilepsi. LÄS MER

 5. 5. Förebyggande socialt arbete : Fullständiga betyg från grundskolan minskar risken förutanförskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Marie Bergquist; Anne Petrilä Ekholm; [2018]
  Nyckelord :latitude; special educator; special teacher; competence; adjustment; prevent; exclusion; Handlingsutrymme; specialpedagog; speciallärare; kompetens; anpassning; förebygga; utanförskap;

  Sammanfattning : Samhället utmanas idag av många svårlösta problem som bland annat hur vi ska klara vård och omsorg samt den arbetslöshet som gör det svårt för ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden. Ansvaret för insatser på välfärdsområdet vilar på landsting och kommuner. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet utanförskap barn.

Din email-adress: