Sökning: "utforma alternativ"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade orden utforma alternativ.

 1. 1. Nya metoder för att detektera AhR-aktivitet i fiskceller

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Linnea Eknefelt; [2018]
  Nyckelord :Arylhydrokarbonreceptor; AhR; akvatisk toxicitet; zebrafiskceller; ZFL; ZF4; TCDD;

  Sammanfattning : Toxicitetstester på bland annat fisk är ett viktigt verktyg för att samla kunskap om kemikaliers effekter i akvatiska miljöer. Samtidigt finns det flera anledningar att försöka minimera antalet tester på levande djur; till exempel ekonomiska, praktiska och inte minst djuretiska skäl. LÄS MER

 2. 2. Dimensionering av limträstomme till Coop butik : med en miljöjämförelse mellan stommaterialen stål och limträ

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Eveliina Brager; [2018]
  Nyckelord :limträ; stomme; stål; miljöjämförelse;

  Sammanfattning : Byggprocessens klimatpåverkan i Sverige uppgår till tio miljoner ton koldioxidekvivalenter per år. Aktörerna inom byggbranschen behöver tydliggöra byggprocessens klimatbelastning och öka kunskapen om den. I det här arbetet har en alternativ stomme i limträ dimensionerats till en butik i Umeå vars stomme byggs i stål. LÄS MER

 3. 3. Den kommunala resursfördelningen : ett svårlagt pussel

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Lovisa Svensson; Rebecca Rylander; [2018]
  Nyckelord :Resource allocation; municipalities; institutionalization; public functions; Resursfördelning; resursfördelningsmodell; resurstilldelning; institutionalisering; kommun; offentlig verksamhet;

  Sammanfattning : De kommunala resurserna är stora i sitt omfång men ofta begränsade i relation till verksamheterna behov. Arbetet att fördela resurser har därmed en central roll i de svenska kommunerna. LÄS MER

 4. 4. Användbar och tillgänglig webbplats i praktiken : En fördjupad studie hos webbyrån Skäggbyrån

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Cecilia Larsson; [2018]
  Nyckelord :Interaktionsdesign; aktiviteter; fastställa krav; utforma alternativ; utvärdera; tillgänglighet; riktlinjer; användbarhet; användarupplevelse; interaktion; verkningsgrad; effektivitet; säkerhet; praktisk nytta; intuitiv; inpräntad; målgrupp; kravspecifikation; syfte.;

  Sammanfattning : Rapporten beskriver ett projekt som har gjorts för att undersöka hur en webbplats kan göras mer användbar och tillgänglig utifrån en målgrupps behov och förutsättningar. Projektet stödjer sig på forskning och riktlinjer från PTS (Post och Telestyrelsen) och W3C (World Wide Web Consortium). LÄS MER

 5. 5. Digital e-krona i ljuset av utmätning : En jämförelse med traditionella betalmetoder samt kryptovalutor

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Ingrid Lascar; [2018]
  Nyckelord :utmätning; e-krona; kryptovalutor; pengar; enkla kontofordringar; förhållande till tredje man; säkerställande av lös egendom;

  Sammanfattning : I dag har det utvecklats många olika betalmetoder och tekniken har bidragit till att många betalningar nu sker digitalt. Pengar är inte det självklara valet för betalning utan alternativ som bankkort och andra digitala alternativ har utvecklats. De digitala alternativen har också mynnat ut i nya typer av valutor såsom kryptovalutor. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet utforma alternativ.

Din email-adress: