Sökning: "utländska företag i sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 120 uppsatser innehållade orden utländska företag i sverige.

 1. 1. Fast driftställe – ett för alla, alla för ett? - Svensk beskattningsrätt i ljuset av BEPS-projektets sjunde åtgärdspunkt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mikaela Larsson; [2017]
  Nyckelord :Skatterätt; BEPS Åtgärdspunkt Sju; Fast Driftställe; Verksamhet av Förberedande Alternativt Biträdande Art; Beroende Representant; Oberoende Representant; Tax Law; Permanent Establishment; Prepatory or Auxiliary Character; Dependent Agent; Independent Agent; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Permanent Establishment status is a concept in the income tax law context. The term is defined in the Model Tax Convention of OECD and the Swedish Income Tax Act. The definition has with minor changes remained unchanged since its introduction. LÄS MER

 2. 2. Styrelsesammansättningens inverkan på företagens engagemang i CSR-aktiviteter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Helén Petersson; Tove Sjögren; [2017]
  Nyckelord :CSR; corporate social responsibility; CSR-activities; board composition; Folksams Index för ansvarsfullt företagande; CSR; corporate social responsibility; CSR-aktiviteter; styrelsesammansättning; Folksams Index för ansvarsfullt företagande;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Styrelsesammansättningens inverkan på företagens engagemang i CSR-aktiviteter Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Helén Petersson och Tove Sjögren Handledare: Fredrik Hartwig Datum: 2017 - juni   Syfte: Under de senaste åren har hållbarhet och företagens sociala ansvar fått allt större uppmärksamhet. Syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan styrelsesammansättningens inverkan på företagens engagemang i CSR-aktiviteter, vi fokuserar på variablerna antalet styrelseledamöter, oberoende styrelseledamöter, kvinnliga styrelseledamöter, VD:n i styrelsen, utländska styrelseledamöter samt förändring över tid. LÄS MER

 3. 3. Hur påverkas den svenska köpcentrummarknaden av utländska aktörer? En studie kring trender och incitament för utveckling av svenska köpcentrum

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Nils Eriksson; Philip Steinkeller; [2016]
  Nyckelord :Shopping mall; REIT; trend; Property Management; Facility Management; Portfolio Management; Asset Management; Köpcentrum; REIT; trender; Property Management; Facility Management; Portfolio Management; Asset Management;

  Sammanfattning : Sweden's population is growing every year, and in parallel there is an ongoing adjustment of the trade and retail consumption, within the Nordic area. Today, the development of retail is combined with the development of grandeur shopping malls, with the purpose to attract crowds and retailers. LÄS MER

 4. 4. Invandrade ingenjörer på den svenska arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Peter Lindgren; [2016]
  Nyckelord :invandrare; rekrytering; integration; arbetsmarknad; nätverk; mångfald; vi-och-dom; språk; SFI; Arbetsförmedlingen immigrants; recruitment; labor; network; diversity; insider-outsider; language; the Employment Service; Social Sciences;

  Sammanfattning : The essay is about relatively recent immigrants with a residence permit in Sweden with refugee status and foreign engineering degrees. It is also about the companies and organizations that hire engineers. LÄS MER

 5. 5. Beskattning av valutakursförändringar på utländska fordringsrätter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Disa Schulz; [2016]
  Nyckelord :skatterätt; utländska fordringsrätter; kapitalvinstbeskattning; valutakursförändringar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utröna vad som utgör gällande rätt för valutakursförändringar på utländska fordringsrätter. Utöver det har även den svenska rätten gällande utländska fordringsrätters förhållande till EU-rätten behandlats. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet utländska företag i sverige.

Din email-adress: