Sökning: "utmattningssyndrom"

Visar resultat 1 - 5 av 157 uppsatser innehållade ordet utmattningssyndrom.

 1. 1. Vem orkar vara på biblioteket? En studie om hur folkbibliotek arbetar med att särskilt uppmärksamma personer med utmattningssyndrom, en psykisk funktionsnedsättning.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM

  Författare :Lotta William-Olsson; [2017]
  Nyckelord :ALM; burnout; critical disability theory; exhaustion syndrome; mental disabilities; libraries; library and information science; ABM; bibliotek; biblioteks- och informationsvetenskap; folkbibliotek; psykisk funktionsnedsättning; utmattningssyndrom.; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : A section of the Swedish library act stipulates that libraries are to pay specific attention to people with disability. Exhaustion syndrome is a mental disability that in recent years has started to grow rapidly in numbers. LÄS MER

 2. 2. Vägen tillbaka : - En kvalitativ studie av vägen tillbaka till arbete för socialarbetare som drabbats av utmattningssyndrom

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier; Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Beatrice Sjöholm; Martina Olsson; [2017]
  Nyckelord :Utmattningssyndrom; socialarbetare; återhämtning; gynnande; hämmande;

  Sammanfattning : Att socialarbetare drabbas av utmattningssyndrom är något som har blivit allt vanligare och omtalat. Återhämtningen och vägen tillbaka till arbetet är komplicerad och påverkas av både inre och yttre aspekter i en individs liv. LÄS MER

 3. 3. Utmattningssyndrom bland sjuksköterskor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Trevor Karlsson; Jessica Konrad; [2017]
  Nyckelord :Klinisk sjuksköterska; utmattningssyndrom; risk faktorer; stressorer; arbetsmiljö; upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykiatriska diagnoser har ökat sedan 2010 i Sverige och detta främst inom service- och omsorgsyrket. Utmattningssyndrom kan leda till att sjuksköterskor har svårare att utföra omvårdnad med god kvalité. Syftet: var att belysa faktorer som orsakar utmattningssyndrom hos sjuksköterskor. LÄS MER

 4. 4. Mindfulness för sjuksköterskor och dess användning i hälso-och sjukvården. - En kvalitativ intervjustudie.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Elice Hargius; Sandra Wohlin; [2017]
  Nyckelord :Mindfulness; stresshantering; fokus; patientsäkerhet; implementering; KASAM; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Hälso- och sjukvården präglas av stress och utmattningssyndrom hos sin personal, vilket kan leda till att sjuksköterskor begår medicinska fel samt ger ett oprofessionellt bemötande. Mindfulness kan tänkas vara en metod för att förebygga arbetsrelaterad ohälsa. LÄS MER

 5. 5. Stress och utmattningssyndrom hos sjuksköterskor relaterat till patientsäkerhet. En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Lars-Olof Angmo; Philip Moghimian; [2017]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; patientsäkerhet; sjuksköterskor; stress; utbrändhet; utmattningssyndrom.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Forskning har visat att sjuksköterskor är en av de yrkeskategorier som är mest utsatt för arbetsrelaterad stress. Då denna stress kan få allvarliga konsekvenser när det kommer till patienters hälsa är det av stort intresse att öka förståelsen om stress och utmattningssyndrom relaterat till patientsäkerhet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet utmattningssyndrom.

Din email-adress: