Sökning: "utmattningssyndrom"

Visar resultat 1 - 5 av 187 uppsatser innehållade ordet utmattningssyndrom.

 1. 1. UPPLEVD SAMVETSSTRESS HOS ARBETSTERAPEUTER INOM PRIMÄRVÅRDEN EN JÄMFÖRELSE MELLAN NÄRHÄLSAN OCH PRIVAT PRIMÄRVÅRD

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Rut-Lina Berner; Sofia Larsson; [2018-05-29]
  Nyckelord :Public Health; Occupational therapist; stress of conscience; ; burnout; primary health care;

  Sammanfattning : Bakgrund Samvetsstress förklaras som en egen eller skonsammare form av utmattningssyndrom som drabbar anställda inom omvårdnadsyrken. Arbete bidrar till vårt mående och hur vårt liv ser ut. I den västerländska kulturen är det en viktig del av människors liv, där stora delar av dagen spenderas på arbetet. LÄS MER

 2. 2. Patienters erfarenheter av fysioterapi vid utmattningssyndrom - en Enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sofie Essermark; Måns Fritzell; [2018-02-26]
  Nyckelord :Utmattningssyndrom; Mental hälsa; Primärvård; Webbenkät; Fysioterapeutisk behandling; Kroppsmedvetandeträning; Stress;

  Sammanfattning : Bakgrund:Syfte: Psykisk ohälsa är ett växande problem och utgör idag i Sverige en av de främsta orsakerna till sjukskrivning. Utmattningssyndrom utgör en betydande del av denna ohälsa. Fysioterapeutisk behandling är ett av flera alternativ som finns att tillgå. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans utmattningssyndrom och dess påverkan : hanteringsstrategier som kan tillämpas

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Nicole Pivré; Sara Sjöström; [2018]
  Nyckelord :Hanteringsstrategier; Omvårdnad; Patientsäkerhet; Utmattningssyndrom;

  Sammanfattning : Bakgrund Utmattningssyndrom drabbar ofta personer inom människovårdande yrken, det vill säga personer inom hälso- och sjukvården. Sjuksköterskor med en stor ledarskapsroll löper större risk att drabbas av utmattningssyndrom. LÄS MER

 4. 4. Utmattningssyndrom och arbetsmiljö bland undersköterskor i äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Amanda Rundlöf; [2018]
  Nyckelord :utmattningssyndrom; arbetsmiljö; undersköterskor; äldreomsorg; enkätstudie;

  Sammanfattning : Introduktion: Utmattningssyndrom beskrivs som en konsekvens av långvarig stress utan möjlighet till återhämtning. De främsta orsakerna till ökad stress är obalans mellan krav och kontroll. Utmattningssyndrom drabbar främst kvinnor och personal i människovårdande yrken, däribland undersköterskor. LÄS MER

 5. 5. Den stressade sjuksköterskan : En litteraturöversikt om faktorer som kan leda till stress och utmattningssyndrom hos Nordiska sjuksköterskor

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Anna Lindgren; Johansson Helen; [2018]
  Nyckelord :Burnout professional; Nurses; Work related stress; Arbetsrelaterad stress; Sjuksköterskor; Stress; Utbrändhet; Utmattningssyndrom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sedan slutet av 1990-talet har det i Sverige skett en ökning av långtidssjukskrivningar som framförallt beror på psykisk ohälsa. Personal inom sjukvården anser att deras arbete är stressigt och sjuksköterskor upplever att arbetet kan vara psykisk påfrestande. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet utmattningssyndrom.

Din email-adress: