Sökning: "utmattningssyndrom"

Visar resultat 1 - 5 av 166 uppsatser innehållade ordet utmattningssyndrom.

 1. 1. Patienters erfarenheter av fysioterapi vid utmattningssyndrom - en Enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sofie Essermark; Måns Fritzell; [2018-02-26]
  Nyckelord :Utmattningssyndrom; Mental hälsa; Primärvård; Webbenkät; Fysioterapeutisk behandling; Kroppsmedvetandeträning; Stress;

  Sammanfattning : Bakgrund:Syfte: Psykisk ohälsa är ett växande problem och utgör idag i Sverige en av de främsta orsakerna till sjukskrivning. Utmattningssyndrom utgör en betydande del av denna ohälsa. Fysioterapeutisk behandling är ett av flera alternativ som finns att tillgå. LÄS MER

 2. 2. Individers upplevelser av utmattningssyndrom och utmattningsdepression : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Hanna Thour; Sophie Hansevi; Erica Svensson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under tidsperioden 2010-2015 har diagnoser vilka kategoriseras som anpassningsstörningar och stressreaktioner, där utmattningssyndrom ingår, ökat med 119%. Tidigare forskning har relaterat utmattning till både faktorer i arbetslivet och privatlivet. LÄS MER

 3. 3. Källor till motståndskraft för utmattningssyndrom hos personer inom yrken i hälso- och sjukvården – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Folkhälsovetenskap

  Författare :Carola Embretsen; [2018]
  Nyckelord :Burnout; Exhaustion; Healthcare professions; Health promotion; Prevention; Resilience; SOC.; Hälso- och sjukvårdspersonal; Hälsofrämjande; KASAM; Motståndskraft; Prevention; Skyddande faktorer; Utmattningssyndrom.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuktalen har ökat till följd av psykisk ohälsa världen över. En av de främsta orsakerna till detta har varit den ökade förekomsten av stressrelaterad ohälsa och utmattningssyndrom. En grupp som har varit extra utsatt är personer i inom yrken i hälso- och sjukvården. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som möjliggör och hindrar engagemang i vardagsaktiviteter hos personer med utmattningssyndrom

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Mats Nilsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this literature study was to identify factors that enable or prevent people with fatigue syndrome to engage in everyday activities. To answer the study's purpose, nine blogs written by people with fatigue syndrome were reviewed. LÄS MER

 5. 5. Samvetsstress i det patientnära vårdandet ur ett sjuksköterskeperspektiv : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Anna Fredriksson; Rebecca Sommerfeld; [2018]
  Nyckelord :samvetsstress; compassion fatigue; sjuksköterska; upplevelse. arbetsmiljö; vårdkvalité; patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Vårdvetenskap är en autonom och professionsneutral vetenskap. Relationen mellan sjuksköterska och patient beskrivs som kärnan i vårdandet. Utan relationen blir vårdandet endast ett utförande av olika tekniska arbetsuppgifter. Ett etiskt vårdande handlar om att sätta patienten i centrum. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet utmattningssyndrom.

Din email-adress: