Sökning: "utomhusmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 183 uppsatser innehållade ordet utomhusmiljö.

 1. 1. Utomhusmatematik : en undersökning om hur verksamma pedagoger i förskoleklass och årskurs 1–3 arbetar med utomhusmatematik.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Frida Hjert; Merilen Shahin; Emilia Svensson; [2017]
  Nyckelord :Utomhusmatematik; utomhuspedagogik; utomhusundervisning;

  Sammanfattning : BakgrundDenna uppsats bygger på en undersökning kring hur verksamma pedagoger arbetar med utomhusmatematik i skolan. Med utgångspunkt ifrån egna erfarenheter har vi upplevt att en del pedagoger fastnar i teoretisk matematikundervisning, trots att de själva ofta kan förespråka en varierad undervisning med inslag av utomhuspedagogik. LÄS MER

 2. 2. ”Uppgiften är att vara aktiv tillsammans med barnen i olika situationer” : Pedagogers beskrivning av yrkesrollen vid inomhusvistelse respektive utomhusvistelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Anna Jonasson; Sofie Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Inomhusvistelse; utomhusvistelse; pedagogens roll; samspel; interaktion;

  Sammanfattning : Engelsk titel:” The task is to be active with the children in different situations.”Preschool teachers´ description of their professional role comparing indoor- and outdoor stay. Tidigare forskning visar på att då barn vistas utomhus ägnas dem mindre uppmärksamhet än då de vistas inomhus (McClintic & Petty, 2015). LÄS MER

 3. 3. Utomhuspedagogik på fritidshemmet : En intervjustudie med pedagoger

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Fritidshemspedagogisk forskningHögskolan i Jönköping/Övrig skolnära forskning; Högskolan i Jönköping/Fritidshemspedagogisk forskningHögskolan i Jönköping/Övrig skolnära forskning

  Författare :Johan Eklöf; Joacim Purola; [2017]
  Nyckelord :Fritidshem; pedagog; utomhuspedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : Vår studie handlar om utmaningarna med utomhuspedagogik på fritidshemmet. Syftet med studien är att undersöka hur verksamma pedagoger säger sig arbeta med utomhuspedagogik inom fritidshemmet. LÄS MER

 4. 4. Vad händer när vi öppnar dörren och går ut? : Fem pedagogers uppfattningar om och hur den fysiska inomhus och utomhusmiljön påverkar deras förhållningssätt gentemot barnen i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Ann Skyttmo; Jenny Wiklund; [2016]
  Nyckelord :Pedagoger; fysisk miljö; utomhusmiljö; inomhusmiljö; makt; styrning.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. ”Du och jag leker här tillsammans” En studie om barns sociala interaktion i förskolans utomhusmiljö

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Natalie Lundin; Emma Sandgren; [2016]
  Nyckelord :Förskolans utomhusmiljö; interaktion; kamratkultur; lek och tolkande reproduktion;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att beskriva samt skapa en djupare förståelse för hur barns sociala interaktion gestaltas i den fria leken kring en klätterställning på en förskola. Studien bygger på fem icke deltagande observationer, där barns sociala interaktioner kring klätterställningen har dokumenterats. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet utomhusmiljö.

Din email-adress: