Sökning: "utomhusmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 179 uppsatser innehållade ordet utomhusmiljö.

 1. 1. ”Uppgiften är att vara aktiv tillsammans med barnen i olika situationer” : Pedagogers beskrivning av yrkesrollen vid inomhusvistelse respektive utomhusvistelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Anna Jonasson; Sofie Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Inomhusvistelse; utomhusvistelse; pedagogens roll; samspel; interaktion;

  Sammanfattning : Engelsk titel:” The task is to be active with the children in different situations.”Preschool teachers´ description of their professional role comparing indoor- and outdoor stay. Tidigare forskning visar på att då barn vistas utomhus ägnas dem mindre uppmärksamhet än då de vistas inomhus (McClintic & Petty, 2015). LÄS MER

 2. 2. Vad händer när vi öppnar dörren och går ut? : Fem pedagogers uppfattningar om och hur den fysiska inomhus och utomhusmiljön påverkar deras förhållningssätt gentemot barnen i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Ann Skyttmo; Jenny Wiklund; [2016]
  Nyckelord :Pedagoger; fysisk miljö; utomhusmiljö; inomhusmiljö; makt; styrning.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. ”Du och jag leker här tillsammans” En studie om barns sociala interaktion i förskolans utomhusmiljö

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Natalie Lundin; Emma Sandgren; [2016]
  Nyckelord :Förskolans utomhusmiljö; interaktion; kamratkultur; lek och tolkande reproduktion;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att beskriva samt skapa en djupare förståelse för hur barns sociala interaktion gestaltas i den fria leken kring en klätterställning på en förskola. Studien bygger på fem icke deltagande observationer, där barns sociala interaktioner kring klätterställningen har dokumenterats. LÄS MER

 4. 4. Får jag vara med? : En studie om inkluderande utevistelse för barn med rörelsehinder i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Natalie Nilsson; Anna Warg; [2016]
  Nyckelord :pedagog; motoriska funktionsnedsättningar; utomhusmiljö;

  Sammanfattning : Forskning har visat att det finns ett stort behov av bättre anpassade utomhusmiljöer där barn med rörelsehinder vistas. Syftet med studien är att ta reda på vilka sätt pedagoger i förskolan kan arbeta för en inkluderande utevistelse i en barngrupp där det finns barn med rörelsehinder. LÄS MER

 5. 5. Skolgården och lekplatsen som klassrum : No-undervisning i utomhusmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Malin Lilja; Fredrik Lindgren; [2016]
  Nyckelord :Naturorienterande ämnen; No; Skolgård; Utomhuspedagogik; Utomhusundervisning;

  Sammanfattning : Enligt den internationella undersökningen TIMSS sjunker svenska elevers resultat i de naturorienterande ämnena. Medan Sveriges åk 4 elever ligger över OECD-genomsnittet, sjunker resultaten för elever i åk 8 som ligger under genomsnittet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet utomhusmiljö.

Din email-adress: