Sökning: "utomhusmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 185 uppsatser innehållade ordet utomhusmiljö.

 1. 1. Utomhusmatematik : en undersökning om hur verksamma pedagoger i förskoleklass och årskurs 1–3 arbetar med utomhusmatematik.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Frida Hjert; Merilen Shahin; Emilia Svensson; [2017]
  Nyckelord :Utomhusmatematik; utomhuspedagogik; utomhusundervisning;

  Sammanfattning : BakgrundDenna uppsats bygger på en undersökning kring hur verksamma pedagoger arbetar med utomhusmatematik i skolan. Med utgångspunkt ifrån egna erfarenheter har vi upplevt att en del pedagoger fastnar i teoretisk matematikundervisning, trots att de själva ofta kan förespråka en varierad undervisning med inslag av utomhuspedagogik. LÄS MER

 2. 2. ”Uppgiften är att vara aktiv tillsammans med barnen i olika situationer” : Pedagogers beskrivning av yrkesrollen vid inomhusvistelse respektive utomhusvistelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Anna Jonasson; Sofie Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Inomhusvistelse; utomhusvistelse; pedagogens roll; samspel; interaktion;

  Sammanfattning : Engelsk titel:” The task is to be active with the children in different situations.”Preschool teachers´ description of their professional role comparing indoor- and outdoor stay. Tidigare forskning visar på att då barn vistas utomhus ägnas dem mindre uppmärksamhet än då de vistas inomhus (McClintic & Petty, 2015). LÄS MER

 3. 3. Utomhuspedagogik på fritidshemmet : En intervjustudie med pedagoger

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Fritidshemspedagogisk forskningHögskolan i Jönköping/Övrig skolnära forskning; Högskolan i Jönköping/Fritidshemspedagogisk forskningHögskolan i Jönköping/Övrig skolnära forskning

  Författare :Johan Eklöf; Joacim Purola; [2017]
  Nyckelord :Fritidshem; pedagog; utomhuspedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : Vår studie handlar om utmaningarna med utomhuspedagogik på fritidshemmet. Syftet med studien är att undersöka hur verksamma pedagoger säger sig arbeta med utomhuspedagogik inom fritidshemmet. LÄS MER

 4. 4. Att skapa plats för barns lek i förskolans utomhusmiljö

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Birgitta Ipsonius; [2017]
  Nyckelord :Förskolegården; barns lek; barns inkludering; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Den här studien är ett kunskapsbidrag avseende barns användning av förskolors utomhusmiljö samt barns inkludering i utveckling av förskolegårdars lekmiljö. Studiens syfte är att tolka samt skapa förståelse för de deltagande förskolebarnens subjektiva upplevelse av sin förskolegård. LÄS MER

 5. 5. Hur lärare ser på och arbetar med utomhuspedagogik i NO-undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för ämnesdidaktik och matematik

  Författare :Caroline Näslund; [2017]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; NO-undervisning utomhus; Vad tycker lärarna om utomhuspedagogik; Fördelar nackdelar med utomhuspedagogik;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om utomhuspedagogik, mer specifikt om hur lärare arbetar med utomhusmiljö i NO-undervisningen, hur deras förutsättningar ser ut och vilka för och nackdelar de anser finns med utomhuspedagogik. Jag har gjort en enkätundersökning som har skickats ut till alla kommunala F-3 skolor i en mellanstor stad i mellersta Sverige. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet utomhusmiljö.

Din email-adress: