Sökning: "utomhusmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 194 uppsatser innehållade ordet utomhusmiljö.

 1. 1. Utomhusmatematik : en undersökning om hur verksamma pedagoger i förskoleklass och årskurs 1–3 arbetar med utomhusmatematik.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Frida Hjert; Merilen Shahin; Emilia Svensson; [2017]
  Nyckelord :Utomhusmatematik; utomhuspedagogik; utomhusundervisning;

  Sammanfattning : BakgrundDenna uppsats bygger på en undersökning kring hur verksamma pedagoger arbetar med utomhusmatematik i skolan. Med utgångspunkt ifrån egna erfarenheter har vi upplevt att en del pedagoger fastnar i teoretisk matematikundervisning, trots att de själva ofta kan förespråka en varierad undervisning med inslag av utomhuspedagogik. LÄS MER

 2. 2. "Mm, fröken kan inte skratta!" : En kvalitativ studie om lek och pedagogers delaktighet i leken - ur barns perspektiv.

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning; Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning

  Författare :Sara Pettersson; Sara Robertsson; [2017]
  Nyckelord :Förskola; Pedagog; Lek; Inomhusmiljö; Utomhusmiljö; Delaktighet; Barns perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att, ur barns perspektiv, få mer kunskap om lek och pedagogers delaktighet i leken. Vi vill även undersöka vad pedagogen har för roll vid icke delaktighet i leken samt om pedagogens delaktighet i leken i inomhus- och utomhusmiljön skiljer sig åt. LÄS MER

 3. 3. Utomhuspedagogik inom de samhällsorienterade ämnena : Grundskolelärares tolkning och användning av utomhuspedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Simon Fröding; [2017]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; samhällsorienterade ämnena; undervisning.;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete har varit att undersöka hur utomhuspedagogiken kan användas inom de samhällsorienterade ämnena samt hur grundskolelärare ser på begreppet utomhuspedagogik.I skolans läroplan Lgr11 finns inte begreppet utomhuspedagogik med och en undervisning i utomhusmiljöer nämns endast på ett ställe inom kursplanerna för de samhällsorienterade ämnena. LÄS MER

 4. 4. ”Uppgiften är att vara aktiv tillsammans med barnen i olika situationer” : Pedagogers beskrivning av yrkesrollen vid inomhusvistelse respektive utomhusvistelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Anna Jonasson; Sofie Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Inomhusvistelse; utomhusvistelse; pedagogens roll; samspel; interaktion;

  Sammanfattning : Engelsk titel:” The task is to be active with the children in different situations.”Preschool teachers´ description of their professional role comparing indoor- and outdoor stay. Tidigare forskning visar på att då barn vistas utomhus ägnas dem mindre uppmärksamhet än då de vistas inomhus (McClintic & Petty, 2015). LÄS MER

 5. 5. Utomhuspedagogik på fritidshemmet : En intervjustudie med pedagoger

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Fritidshemspedagogisk forskningHögskolan i Jönköping/Övrig skolnära forskning; Högskolan i Jönköping/Fritidshemspedagogisk forskningHögskolan i Jönköping/Övrig skolnära forskning

  Författare :Johan Eklöf; Joacim Purola; [2017]
  Nyckelord :Fritidshem; pedagog; utomhuspedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : Vår studie handlar om utmaningarna med utomhuspedagogik på fritidshemmet. Syftet med studien är att undersöka hur verksamma pedagoger säger sig arbeta med utomhuspedagogik inom fritidshemmet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet utomhusmiljö.

Din email-adress: