Sökning: "utomhusmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 199 uppsatser innehållade ordet utomhusmiljö.

 1. 1. Utomhusmiljöns möjligheter att utveckla barns lärande : En kvalitativ studie ur ett verksamhetsteoretiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rebecca Axelsson; Amanda Åkerblad; [2017]
  Nyckelord :Fri lek; förskola; medforskare; pedagogiskt planerade aktiviteter; utomhusmiljö;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att uppmärksamma hur utomhusmiljön kan bidra till lärande utifrån den fria leken och med hänsyn taget till verksamhetens pedagogiska organisering. Utifrån syftet i studien uppkom dessa frågeställningar. LÄS MER

 2. 2. Produktutveckling: Koncept för ett modulanpassat glasräcke

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Anton Norlin; Richard Weingarten; [2017]
  Nyckelord :Produktutveckling; design; utomhusmöbel; uteservering; utomhusmiljö; glasräcke; ergosafe;

  Sammanfattning : Projektgruppen har fått i uppdrag att ta fram ett produktutvecklingskoncept utifrån en befintlig produkt ur ErgoSafe AB:s sortiment. Det finns ett stort intresse för höj- och sänkbara glasräcken där krog- och restaurangbranschen dominerar. LÄS MER

 3. 3. Utomhusmatematik : en undersökning om hur verksamma pedagoger i förskoleklass och årskurs 1–3 arbetar med utomhusmatematik.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Frida Hjert; Merilen Shahin; Emilia Svensson; [2017]
  Nyckelord :Utomhusmatematik; utomhuspedagogik; utomhusundervisning;

  Sammanfattning : BakgrundDenna uppsats bygger på en undersökning kring hur verksamma pedagoger arbetar med utomhusmatematik i skolan. Med utgångspunkt ifrån egna erfarenheter har vi upplevt att en del pedagoger fastnar i teoretisk matematikundervisning, trots att de själva ofta kan förespråka en varierad undervisning med inslag av utomhuspedagogik. LÄS MER

 4. 4. "Mm, fröken kan inte skratta!" : En kvalitativ studie om lek och pedagogers delaktighet i leken - ur barns perspektiv.

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning; Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning

  Författare :Sara Pettersson; Sara Robertsson; [2017]
  Nyckelord :Förskola; Pedagog; Lek; Inomhusmiljö; Utomhusmiljö; Delaktighet; Barns perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att, ur barns perspektiv, få mer kunskap om lek och pedagogers delaktighet i leken. Vi vill även undersöka vad pedagogen har för roll vid icke delaktighet i leken samt om pedagogens delaktighet i leken i inomhus- och utomhusmiljön skiljer sig åt. LÄS MER

 5. 5. Utomhuspedagogik inom de samhällsorienterade ämnena : Grundskolelärares tolkning och användning av utomhuspedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Simon Fröding; [2017]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; samhällsorienterade ämnena; undervisning.;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete har varit att undersöka hur utomhuspedagogiken kan användas inom de samhällsorienterade ämnena samt hur grundskolelärare ser på begreppet utomhuspedagogik.I skolans läroplan Lgr11 finns inte begreppet utomhuspedagogik med och en undervisning i utomhusmiljöer nämns endast på ett ställe inom kursplanerna för de samhällsorienterade ämnena. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet utomhusmiljö.

Din email-adress: