Sökning: "utomhusmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 208 uppsatser innehållade ordet utomhusmiljö.

 1. 1. Spelar utomhusmiljön någon roll? - en kvalitativ studie om uterummets funktion i matematikundervisningen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Elin Johansson; [2017-11-01]
  Nyckelord :utomhusundervisning; matematik; utomhusmatematik; utomhusmiljö; praktisk undervisning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Utomhusmiljöns möjligheter att utveckla barns lärande : En kvalitativ studie ur ett verksamhetsteoretiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rebecca Axelsson; Amanda Åkerblad; [2017]
  Nyckelord :Fri lek; förskola; medforskare; pedagogiskt planerade aktiviteter; utomhusmiljö;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att uppmärksamma hur utomhusmiljön kan bidra till lärande utifrån den fria leken och med hänsyn taget till verksamhetens pedagogiska organisering. Utifrån syftet i studien uppkom dessa frågeställningar. LÄS MER

 3. 3. Barns motoriska utveckling i förskolans utomhusmiljöer : En kvalitativ studie om förskollärares syn på barns motoriska utveckling i utomhusmiljö och deras möjligheter att tillgodose detta

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Jasmina Mrso; Sabina Brankovic; [2017]
  Nyckelord :förskola; utomhusmiljö; utomhuspedagogik; motorisk utveckling; rörelseaktiviteter;

  Sammanfattning : Children's motor development in pre-school outdoor environments - A qualitative study of preschoolers' views on children's motor development in the outdoor environment and their ability to meet this Syftet med denna studie är att bidra med kunskaper om några förskollärares syn på utomhuspedagogiska verksamhetens betydelse för barns motoriska utveckling samt deras möjligheter att främja detta. Studierna baseras på sex stycken kvalitativa-semistrukturerade intervjuer med förskollärare och pedagoger som är verksamma i olika förskolor i Malmö. LÄS MER

 4. 4. Produktutveckling: Koncept för ett modulanpassat glasräcke

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Anton Norlin; Richard Weingarten; [2017]
  Nyckelord :Produktutveckling; design; utomhusmöbel; uteservering; utomhusmiljö; glasräcke; ergosafe;

  Sammanfattning : Projektgruppen har fått i uppdrag att ta fram ett produktutvecklingskoncept utifrån en befintlig produkt ur ErgoSafe AB:s sortiment. Det finns ett stort intresse för höj- och sänkbara glasräcken där krog- och restaurangbranschen dominerar. LÄS MER

 5. 5. Förskollärares föreställningar kring barn och utomhusmiljö – en studie om utomhuspedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Espersson Emily; Olsson Mathilda; [2017]
  Nyckelord :Förskollärares föreställningar; förskollärares förhållningssätt; hälsa; miljö; lek; lärande; utomhusvistelse; utomhuspedagogik;

  Sammanfattning : Forskning visar att barn blir allt mer inaktiva i dagens samhälle och att barns lek i stor utsträckning sker inomhus. Studiens övergripande syfte är därför att undersöka förskollärares föreställningar om utomhusaktiviteter i relation till verksamheten och barnen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet utomhusmiljö.

Din email-adress: