Sökning: "utomhusmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 222 uppsatser innehållade ordet utomhusmiljö.

 1. 1. Utomhusvistelsen - ett tillfälle för lärande : En studie om sex förskollärares uppfattningar om utomhuspedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Anneli Gezelius; Frida Juhlin; [2018]
  Nyckelord :Utomhusmiljö; förskollärare; utomhuspedagogik; barns lärande; förskola; utomhusvistelse;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att skapa fördjupad kunskap om hur sex förskollärare resonerar kring barns lärande i utomhusmiljön. Den metod vi använt oss av för att undersöka detta är enskilda, halvstrukturerade intervjuer med sex förskollärare. Intervjusvaren analyserades och tolkades med hjälp av ett utvecklingspedagogiskt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Utomhuspedagogik : Är det ett sätt att lära på fritidshemmen

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Maria Karlsson; Helena Lindevall; [2018]
  Nyckelord :Fritidshem; Utomhuspedagogik; Utomhusdidaktik; utomhusmiljö; lärande;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om lärandet utomhus. Studiens syfte är att studera hur pedagoger på fritidshem värderar utemiljöns betydelse för lärande i fritidshem. Studiens teoretiska utgångspunkt är ur ett didaktiskt perspektiv med ett fokus på utomhusdidaktik. LÄS MER

 3. 3. Utemiljöns inverkan för patienter med demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Linnéa Andersson Sunesson; [2018]
  Nyckelord :Autonomy; dementia; general literature review; outdoor environment; person-centered care; quality of life; Allmän litteraturöversikt; autonomi; demenssjukdom; livskvalité; personcentrerad vård; utomhusmiljö;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdom innebär gradvis försämring av kognitiva funktioner. Det finns ingen botande behandling men symtom kan lindras med läkemedel och åtgärder kan bidra till förbättrad livskvalité för patienter med demenssjukdom. Problem: Demensvård bör grundas på personcentrerat förhållningssätt samt främja patienters autonomi. LÄS MER

 4. 4. Lära om och av naturen – en kunskapsöversikt om utomhuspedagogikens påverkan på elevers lärande i biologi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Minna Salmi; Amanda Eriksson; [2018]
  Nyckelord :achievement; biologi; biology; elementary; elementary school; elev; elevers lärande; grundskola; interest; naturvetenskap; NO; outdoor; outdoor classroom; outdoor education; understanding; utomhuspedagogik; science; student;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka påverkan av det utomhuspedagogiska arbetssättet på elevers lärande, specifik inom biologiämnet. Vi har valt detta fokus grundat dels i ett delat intresse för naturen samt en ambition om att hitta pedagogiska sätt att föra intresset vidare, men även då vi ser biologi som det bäst anpassade ämnet inom de naturvetenskapliga för vår inriktning, F-3. LÄS MER

 5. 5. Spelar utomhusmiljön någon roll? - en kvalitativ studie om uterummets funktion i matematikundervisningen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Elin Johansson; [2017-11-01]
  Nyckelord :utomhusundervisning; matematik; utomhusmatematik; utomhusmiljö; praktisk undervisning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet utomhusmiljö.

Din email-adress: