Sökning: "utomhusmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 187 uppsatser innehållade ordet utomhusmiljö.

 1. 1. Utomhusmatematik : en undersökning om hur verksamma pedagoger i förskoleklass och årskurs 1–3 arbetar med utomhusmatematik.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Frida Hjert; Merilen Shahin; Emilia Svensson; [2017]
  Nyckelord :Utomhusmatematik; utomhuspedagogik; utomhusundervisning;

  Sammanfattning : BakgrundDenna uppsats bygger på en undersökning kring hur verksamma pedagoger arbetar med utomhusmatematik i skolan. Med utgångspunkt ifrån egna erfarenheter har vi upplevt att en del pedagoger fastnar i teoretisk matematikundervisning, trots att de själva ofta kan förespråka en varierad undervisning med inslag av utomhuspedagogik. LÄS MER

 2. 2. ”Uppgiften är att vara aktiv tillsammans med barnen i olika situationer” : Pedagogers beskrivning av yrkesrollen vid inomhusvistelse respektive utomhusvistelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Anna Jonasson; Sofie Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Inomhusvistelse; utomhusvistelse; pedagogens roll; samspel; interaktion;

  Sammanfattning : Engelsk titel:” The task is to be active with the children in different situations.”Preschool teachers´ description of their professional role comparing indoor- and outdoor stay. Tidigare forskning visar på att då barn vistas utomhus ägnas dem mindre uppmärksamhet än då de vistas inomhus (McClintic & Petty, 2015). LÄS MER

 3. 3. Utomhuspedagogik på fritidshemmet : En intervjustudie med pedagoger

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Fritidshemspedagogisk forskningHögskolan i Jönköping/Övrig skolnära forskning; Högskolan i Jönköping/Fritidshemspedagogisk forskningHögskolan i Jönköping/Övrig skolnära forskning

  Författare :Johan Eklöf; Joacim Purola; [2017]
  Nyckelord :Fritidshem; pedagog; utomhuspedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : Vår studie handlar om utmaningarna med utomhuspedagogik på fritidshemmet. Syftet med studien är att undersöka hur verksamma pedagoger säger sig arbeta med utomhuspedagogik inom fritidshemmet. LÄS MER

 4. 4. Att skapa plats för barns lek i förskolans utomhusmiljö

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Birgitta Ipsonius; [2017]
  Nyckelord :Förskolegården; barns lek; barns inkludering; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Den här studien är ett kunskapsbidrag avseende barns användning av förskolors utomhusmiljö samt barns inkludering i utveckling av förskolegårdars lekmiljö. Studiens syfte är att tolka samt skapa förståelse för de deltagande förskolebarnens subjektiva upplevelse av sin förskolegård. LÄS MER

 5. 5. ”Du kan ta den gula spaden här om du vill vara med i leken” : En studie om yngre barns sociala samspel och lek i sandlådan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Anna Hildingsson; Louise Unnestam; [2017]
  Nyckelord :Socialt samspel; fri lek; tillträde; verbal kommunikation; icke verbal kommunikation; imiterande handlingar; utomhusmiljö; sandlåda; barn; pedagoger; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka barns sociala interaktion samt hur pedagoger möjliggör denna interaktion under leken i utomhusmiljön. Studiens forskningsfrågor är följande: vilken betydelse har tillträdet till leken för det sociala samspelet i de yngre barnens lek och hur skapar pedagoger möjlighet för ett socialt samspel mellan de yngre barnen under den fria leken i sandlådan? Denna studie tar inspiration från ett sociokulturellt perspektiv och Lev Vygotskij som är grundare till detta perspektiv. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet utomhusmiljö.

Din email-adress: