Sökning: "utreds"

Visar resultat 1 - 5 av 702 uppsatser innehållade ordet utreds.

 1. 1. IFRS 13 och nationella skillnader angående värderingsprecision för förvaltningsfastigheter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Glenn Holtudd; Emil Persson; [2017-01-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och frågor: När IFRS implementerades i EU 2005 ändrades spelplanen förkoncernredovisning och en specifik standard för fastighetsbolag, IAS 40 Investment Property, gavsamtliga fastighetsbolag möjligheten att värdera sina förvaltningsfastigheter enligt verkligt värde snarareän enligt anskaffningsvärde. De redovisningsmässiga effekterna av IAS 40 efter dess införande möttes avett blandat mottagande och kritik lyftes fram om bland annat svårigheten i att jämföra bolag med olikagrundantaganden för sina värderingar och problem kring informationsasymmetri. LÄS MER

 2. 2. Neutralitet och likformighet i beskattningen av fåmansföretag - Det senaste förslaget för att motverka inkomstomvandling med stöd av 3:12-reglerna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Karoline Lindberg; [2017]
  Nyckelord :3:12-reglerna; SOU2016:75; Utdelning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den 3 november 2016 överlämnade utredningen sitt betänkande Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag (SOU2016:75) till Finansdepartement. Utredningens uppdrag bestod dels i att se över fördelningsreglerna i det så kallade 3:12- systemet, dels beskattningen i ägarskiften. LÄS MER

 3. 3. Inridningens påverkan på symmetrin i unghästars rörelsemönster

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Lisa Marie Andersson; [2017]
  Nyckelord :rörelsemönster; symmetri; rörelseasymmetrier; inridning; Lameness Locator;

  Sammanfattning : Det idag viktigaste medicinska problemet hos svenska ridhästar är hälta. Detta orsakar hästarna lidande och många hästar avlivas varje år på grund av hälta. LÄS MER

 4. 4. Psykosocial arbetsmiljö - Hur har kraven på arbetsgivarens kunskap och utredningsskyldigheter vad gäller förebyggande av psykosocial ohälsa förändrats sedan AFS 2015:4 trädde i kraft?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Malin Eriksson; Marcus Wilche; [2017]
  Nyckelord :Arbetsmiljölagen; Arbetsgivaransvar; Psykosocial arbetsmiljö; Kunskapskrav; Utredningsskyldigheter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Over the past few decades the way we work has undergone a great change. Work that previously affected us physically rather couse psychological issues today. In recent years, psychosocial illness has increased and is by now the most common cause of sick leave. LÄS MER

 5. 5. Behövs emotionell intelligens i religionskunskapsundervisningen? : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap; Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Charlotte Ljunggren; Malin Kähäri; [2017]
  Nyckelord :Emotional intelligence; social intelligence; empathy; feelings; xenophobia; religious didactics; pedagogy; narrative methods; Emotionell intelligens; social intelligens; empati; känslor; främlingsfientlighet; religionsdidaktik; pedagogik; narrativa metoder;

  Sammanfattning : I denna studie utreds om utvecklandet av emotionell intelligens behövs i religionskunskapsundervisningen på gymnasiet, samt om en sådan pedagogik kan motarbeta främlingsfientlighet. I studien utreds också hur kunskap värderas i religionskunskapsundervisningen, samt i skolan i övrigt. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet utreds.

Din email-adress: