Sökning: "utreds"

Visar resultat 1 - 5 av 779 uppsatser innehållade ordet utreds.

 1. 1. Tång på framtidens tallrik. Rättsliga förutsättningar för en ekologiskt hållbar tångskörd.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Annie Kolvik; [2018-02-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : På senare år har en trend att konsumera tång som livsmedel uppstått i Sverige. Ett intresse för att skörda tång finns både från privatpersoners och näringslivets håll. Tången är näringsrik och på flera sätt ett fördelaktigt livsmedel ur klimathänseende. LÄS MER

 2. 2. Elevers begreppsutveckling genom problemlösning och begreppsträning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Johanna Andersson; [2018]
  Nyckelord :Begreppsförståelse; begreppskarta; matematikproblem; matematikundervisning; problemlösning; representationsformer;

  Sammanfattning : Detta självständiga arbete utgör en kunskapsöversikt över det didaktiska forskningsområdet; begreppsförståelse genom problemlösning i matematikundervisningen och vänder sig i första hand till yrkesverksamma lärare och lärarstuderande. Den producerande kunskapsöversikten är huvudsakligen baserad på forskning som belyser och problematiserar elevers begreppsliga inlärning i samband med matematisk problemlösning. LÄS MER

 3. 3. Olympisk prognos : En jämförelse av prediktionsmodeller för medaljfördelningen i de olympiska vinterspelen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Anna Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Linjär regression; poissonregression; negativ binomialregression; prediktion; olympiska spelen;

  Sammanfattning : Denna uppsats utreder olika metoder för att modellera olympisk framgång, genom att konstruera och utvärdera olika prediktionsmodeller som ämnar prognostisera antalet medaljer som länder förväntas vinna i vinter-OS. Uppsatsen undersöker fyra huvudsakliga frågeställningar. LÄS MER

 4. 4. Rätten att bli bortglömd : Enligt den allmänna dataskyddsförordningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :David Johansson; [2018]
  Nyckelord :GDPR;

  Sammanfattning : I denna uppsats utreds och analyseras rätten att bli bortglömd som en del av den allmänna dataskyddsförordningen, GDPR. Syftet med arbetet är att redogöra för rättens omfattning i ljuset av den rätt att bli bortglömd som etablerades av EU-domstolen genom avgörandet Costeja mot Google, 2014. LÄS MER

 5. 5. Aggressionsbegreppet : En komparativ studie av Förenta nationernas stadgas och Romstadgan för den Internationella brottsmålsdomstolens aggressionsbegrepp

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Oscar Alendal; [2018]
  Nyckelord :United Nations; UN; ICC; International Criminal Court; Aggression; Law of war; Crime of aggression; Public international law; Folkrätt; Aggression; Förenta Nationerna; FN; ICC; Internationella Brottmålsdomstolen; jus ad bellum;

  Sammanfattning : I och med Romstadgan för den internationella brottmålsdomstolen (nedan Romstadgan) finns nu, för första gången, en juridiskt bindande definition av begreppet aggression, vilken baseras på Förenta Nationernas stadga (nedan FN-stadgan) artikel 2(4). Romstadgan utgör grunden för att Internationella brottmålsdomstolen (nedan ICC), i efterhand, ska kunna utkräva ansvar av en fysisk person för aggressionsbrott. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet utreds.

Din email-adress: