Sökning: "utreds"

Visar resultat 1 - 5 av 742 uppsatser innehållade ordet utreds.

 1. 1. IFRS 13 och nationella skillnader angående värderingsprecision för förvaltningsfastigheter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Glenn Holtudd; Emil Persson; [2017-01-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och frågor: När IFRS implementerades i EU 2005 ändrades spelplanen förkoncernredovisning och en specifik standard för fastighetsbolag, IAS 40 Investment Property, gavsamtliga fastighetsbolag möjligheten att värdera sina förvaltningsfastigheter enligt verkligt värde snarareän enligt anskaffningsvärde. De redovisningsmässiga effekterna av IAS 40 efter dess införande möttes avett blandat mottagande och kritik lyftes fram om bland annat svårigheten i att jämföra bolag med olikagrundantaganden för sina värderingar och problem kring informationsasymmetri. LÄS MER

 2. 2. Dynamics and Control of UnmannedSpacecraft Rendezvous and Docking

  Master-uppsats, KTH/Farkost och flyg

  Författare :Helmi Maaroufi; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper presents a study on spacecraftRendezvous and Docking (RvD) through a comprehensiveliterature review, in addition to investigate the main phases andpossible control methods during the space rendezvous and docking.It presents a study of different energy efficient far rangerendezvous (e.g. Hoffman, bi-elliptic, phasing maneuver etc. LÄS MER

 3. 3. Upphörande av vård med stöd av LVU - En balans mellan principen om barnets bästa och legalitetsprincipen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alicia Wyrwal; [2017]
  Nyckelord :Principen om barnets bästa; Upphörande av tvångsvård; Förvaltningsrätt; Socialrätt; Legalitetsprincipen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The thesis deals with the cessation of compulsory care for children. LVU is a child protection legislation, which acts as a guarantee to fulfill the care needs of vulnerable children. In accordance with 1 § of the LVU, all decisions concerning children should be decisive as to what is best for the individual child. LÄS MER

 4. 4. Psykisk hälsa på arbetsplatsen - en kvalitativ studie om förutsättningar för ett hälsofrämjande arbete ur ett chefsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Josefin Antonsson; Theresia Lind; [2017]
  Nyckelord :Hälsofrämjande ledarskap; Psykisk hälsa; Chefsperspektiv; KASAM; Självuppfattning; Socialt kapital;

  Sammanfattning : Sjukskrivning till följd av psykisk ohälsa ökar i Sverige och är den vanligaste orsaken till sjukskrivningar. Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö anpassade till dagens arbetsliv med syftet att främja en god arbetsmiljö samt hälsa infördes 2016. LÄS MER

 5. 5. Stegmonitor för hästar med Android och Raspberry Pi

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Therese Jonsson; Sofie Elvekjaer; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Idag finns en uppsjö enheter med funktioner för människors hälsoövervakning, däribland pulsräknare och stegräknare. Motsvarande produkter för djur är däremot begränsad. I denna studie undersöks därför hur stegräknare för hästar kan utvecklas. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet utreds.

Din email-adress: