Sökning: "utreds"

Visar resultat 1 - 5 av 697 uppsatser innehållade ordet utreds.

 1. 1. IFRS 13 och nationella skillnader angående värderingsprecision för förvaltningsfastigheter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Glenn Holtudd; Emil Persson; [2017-01-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och frågor: När IFRS implementerades i EU 2005 ändrades spelplanen förkoncernredovisning och en specifik standard för fastighetsbolag, IAS 40 Investment Property, gavsamtliga fastighetsbolag möjligheten att värdera sina förvaltningsfastigheter enligt verkligt värde snarareän enligt anskaffningsvärde. De redovisningsmässiga effekterna av IAS 40 efter dess införande möttes avett blandat mottagande och kritik lyftes fram om bland annat svårigheten i att jämföra bolag med olikagrundantaganden för sina värderingar och problem kring informationsasymmetri. LÄS MER

 2. 2. Skyddas anställningen vid en entreprenadupphandling? - Sociala krav vid en offentlig upphandling och regler om verksamhetsövergång

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Robin Bergqvist; [2017]
  Nyckelord :överlåtelseregleringen; Verksamhetsövergång; överlåtelsedirektivet; offentlig sektor; offentlig upphandling; upphandlingsregleringen; upphandlingsdirektivet; Business and Economics;

  Sammanfattning : När en offentlig verksamhet avser att genomföra en upphandling av en entreprenad den tidigare drivit i egen regi eller haft ute hos annan leverantör kan den önska att de tidigare anställda ska övergå till den nya entreprenören. För att skydda anställningarna i sådana situationer har överlåtelseregleringen utarbetats. LÄS MER

 3. 3. Behövs emotionell intelligens i religionskunskapsundervisningen? : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap; Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Charlotte Ljunggren; Malin Kähäri; [2017]
  Nyckelord :Emotional intelligence; social intelligence; empathy; feelings; xenophobia; religious didactics; pedagogy; narrative methods; Emotionell intelligens; social intelligens; empati; känslor; främlingsfientlighet; religionsdidaktik; pedagogik; narrativa metoder;

  Sammanfattning : I denna studie utreds om utvecklandet av emotionell intelligens behövs i religionskunskapsundervisningen på gymnasiet, samt om en sådan pedagogik kan motarbeta främlingsfientlighet. I studien utreds också hur kunskap värderas i religionskunskapsundervisningen, samt i skolan i övrigt. LÄS MER

 4. 4. Psykisk ohälsa - Vilket rehabiliteringsansvar har arbetsgivaren?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Ellen Ljunggren; Emelie Block; [2017]
  Nyckelord :psykisk ohälsa; Arbetsmiljö; rehabiliteringsansvar; psykosocial arbetsmiljö; Law and Political Science; Business and Economics;

  Sammanfattning : Mental illness is a problem that has grown extensively in recent years, and causes a majority of long-term sick leaves in Sweden. The purpose of this essay is to investigate how far-reaching the responsibility of the employers is for the rehabilitation efforts when an employee is suffering from mental disorder. LÄS MER

 5. 5. Panoramafriheten i svensk rätt och EU - En analys av begreppet "avbilda" med hänsyn till vår digitala tidsålder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Gustaf Fransson; [2017]
  Nyckelord :Upphovsrätt; Immaterialrätt; Freedom of panorama; Panoramafrihen i svensk rätt och EU; Överföring till allmänheten; Analys av begreppet avbilda; Upphovsrätt i vår digitala tidsålder.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna uppsats beskrivs och analyseras bestämmelsen om panoramafrihet. Först och främst behandlas svensk rätt men utblickar görs även till övriga nordiska länder. En utblick görs även till EU:s arbete avseende upphovsrättsliga bestämmelser om panoramafrihet och dess effekt på den digitala marknaden. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet utreds.

Din email-adress: