Sökning: "utrymning"

Visar resultat 1 - 5 av 169 uppsatser innehållade ordet utrymning.

 1. 1. En undersökning om faktorer som påverkar assisterad utrymning vid brand på sjukhus

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Lamija Catovic; Chatarina Alniemi; [2018]
  Nyckelord :evacuation; egress:egress modelling; problems; hospital; horizontal evacuation; strategy; evacuation strategy; hospital evacuation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Eftersom det är svårt att utföra utrymningsövningar på sjukhus då patienters liv och hälsa är i fara är det svårt att veta vilka faktorer som påverkar utrymningssituationen i störst utsträckning. Detta arbete utreder de faktorer som påverkar assisterad sjukhusutrymning. LÄS MER

 2. 2. Simulation and evaluation of strategies for emergency evacuation of high-density crowds

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Isak Peterson; Emil Jonsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : It is of great importance to be able to quickly evacuate big crowds from venues such as concert arenas. This paper investigates and compares three different strategies for emergency evacuation of big crowds, based on frequently occurring phenomenons in evacuation, namely: To go for the closest possible emergency exit, to go for the main exit, meaning the way you came in, or to go for an emergency exit you have been given before the need for evacuation arises. LÄS MER

 3. 3. Aktivitetsbaserade kontorslandskaps inverkan på utrymning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Joel Hellbe; Ludvig Altesjö; [2018]
  Nyckelord :aktivitetsbaserat kontor; arbetsmiljö; utrymning; gruppbeteende vid utrymning; beslutsfattning; förberedelsetid; förflyttningstid; utrymningssimulering; activity based work; ABW; emergency egress; evacuation; group dynamic; pre movement time; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Aktivitetsbaserade kontor blir ett allt vanligare val av kontorsutformning bland dagens företag, är det av intresse att utreda vilken påverkan det har på utrymning. Det aktivitetsbaserade kontorskonceptet innebär att de traditionella fasta skrivbordsplatserna försvinner från kontoren. LÄS MER

 4. 4. Dörrkonfigurationens påverkan på flödet genom öppningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Annie Lennartsson; Matilda Weyler; [2018]
  Nyckelord :Personflöde; utrymning; inåtgående dörrar; utåtgående dörrar; dörrstängare; pedestrian outflow; evacuation; inward doors; outgoing doors; free swinging door; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In most of the studies that are made for pedestrian flow through doors, reaserchers have just looked at the flow through oppenings without doors. This study aims to figure out how much impact the configuration of the door has on pedestrian flow. LÄS MER

 5. 5. Hantering av utrymningsrisker i stadsbyggnadsprocessen- en fallstudie av Arenastaden, Solna stad

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Elin Edman; Sofia Månsson; [2018]
  Nyckelord :Risk; överföring av risker; stadsbyggnadsprocessen; samhällsplanering; utrymning; strategisk riskhantering; Arenastaden; transferring of risks; urban planning process; urban planning; evacuation; strategic risk management; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The global urbanisation is causing cities to grow. A shortage of unused land in the metropolises, cause a concentration of the cities, presenting new risks as a bigger population occupy a small area. For this reason, including risk management in the urban planning process is one of many important factors in the development of cities. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet utrymning.

Din email-adress: