Sökning: "utsläpp"

Visar resultat 1 - 5 av 884 uppsatser innehållade ordet utsläpp.

 1. 1. The Miller Cycle on Single-Cylinder and Serial Configurations of a Heavy-Duty Engine

  Master-uppsats, KTH/Förbränningsmotorteknik

  Författare :Varun Venkataraman; [2018]
  Nyckelord :Two-stage turbocharging; modelling and simulation; GT-Power; performance; Miller cycle; heavy-duty diesel engine; Tvåstegs turboladdning; modellering och simulering; GT-Power; prestanda; Miller-cykel; lastbils dieselmotor;

  Sammanfattning : I jämförelse med sina föregångare, har moderna lastbilsmotorer genomgått en betydandeutveckling och har utvecklats till effektiva kraftmaskiner med låga utsläpp genom införandet avavancerade avgasbehandlingssystem. Trots att de framsteg som gjorts under utvecklingen av lastbilsmotorer har varit betydande, så framhäver de framtida förväntningarna vad gällerprestanda, bränsleförbrukning och emissioner behovet av snabba samt storskaliga förbättringar av dessa parametrar för att förbränningsmotorn ska fortsätta att vara konkurrenskraftig och hållbar. LÄS MER

 2. 2. Effekter av förpressad granflis för pelleteringsbarheten i en single pellet press

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Simon Malm; [2018]
  Nyckelord :Pellet; dewatering; energy; spruce wood chips; environment; pellet press; Pellet; avvattning; energi; granflis; miljö; pellet press;

  Sammanfattning : I en värld med ökande koldioxidhalter i atmosfären och höjd medeltemperatur, råder det inga tvivel om att vi står inför en rad utmaningar för att minska användandet av bland annat fossila bränslen som generar skadliga utsläpp. Det finns många alternativ till oljebaserade bränslen, och ett som har ökat markant de senaste åren är bränslepellets. LÄS MER

 3. 3. Förändrade trafikflöden : - En fallstudie om bränsleförbrukning och CO2 utsläpp vid fördjupning av Flintrännan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Dennie Påhlsson; Carl Ljung; [2018]
  Nyckelord :Flintrännan; Öresund; Stora Bält; environmental impacts; air pollution; dredging; squat; fuel consumption; fairway.; Flintrännan; Öresund; Stora Bält; miljökonsekvenser; luftföroreningar; muddring; squat; bränsleförbrukning; farled.;

  Sammanfattning : Arbetet med att minska sjöfartens miljöpåverkan är något som är högaktuellt och under ständig utveckling. Vid en omdirigering där delar av sjötrafiken från Stora Bält förflyttas till Flintrännan, skulle miljöbelastningen minska regionalt och öka lokalt. LÄS MER

 4. 4. Filter Materials for Sorption of Cu and Zn in Stormwater Treatment: A Batch Equilibrium and Kinetic study

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Per-Albin Norman; [2018]
  Nyckelord :Stormwater; Treatment; Metals; Sorbents; Batch equilibrium test; Isotherms; Kinetic test; Catch basin inserts;

  Sammanfattning : Urban stormwater is today recognized as a significant source of pollution that has contributed to the deterioration of water quality in lakes and streams. Of the pollutants, metals are commonly occurring in stormwater and can cause major damage when released into the receiving waters. LÄS MER

 5. 5. Decarbonizing Public Bus Transport – a case study on Curitiba, Brazil

  Master-uppsats, KTH/Energi och klimatstudier, ECS

  Författare :Joana Lena Düllmann Vasques Pereira; [2018]
  Nyckelord :Battery electric bus; Brazil; Charging station; Curitiba; Greenhouse gas emissions; Opportunity charging; Optimisation; Public transport network; Brasil; Carregamento de oportunidade; Curitiba; Estação de recarga; Gases com efeito de estufa; Ônibus eléctricos a baterias; Otimisação; Sistema de Transporte Público; Batteribuss; Brasilien; Laddstation; Curitiba; Växthusgas utsläpp; Opportunity Charging; optimering; kollektivtrafik;

  Sammanfattning : Air pollution is becoming a major issue in cities across the world, its common cause being the use of fossil fuel combustion engines in both private and collective transport modes. However, alternative technologies, such as biofuels, hybrid and battery electric vehicles, are on the rise. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet utsläpp.

Din email-adress: