Sökning: "utsläpp"

Visar resultat 1 - 5 av 1021 uppsatser innehållade ordet utsläpp.

 1. 1. Vart är vi på väg? En nationalekonomisk studie av att kombinera två styrmedel. Hur påverkas välfärden och klimatet?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Paulina Arvidsson; Sara Jalhed; [2018-06-26]
  Nyckelord :flygskatt; subvention; välfärd; miljöekonomi; Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram;

  Sammanfattning : Den 1 april 2018 infördes en passagerarskatt på kommersiella flygresor i Sverige för att minska flygets klimatpåverkan. Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida flygskatten för inrikesresor har satts till en optimal nivå, och i fallet om den skulle vara för låg undersöka hur en subventionering av ett miljövänligt alternativ skulle kunna kompensera för denna ineffektivitet. LÄS MER

 2. 2. Analys av väggeometri för två förslag till Östlig Förbindelse

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Malte Hellsten; Henrik Larsson; [2018]
  Nyckelord :Östlig Förbindelse; Trafikverket; sänktunnel; bergtunnel; vägprojektering; trafiksäkerhet; vägestetik; linjeföring.;

  Sammanfattning : I Stockholm uppstår det problem i trafiksystemet då det till stora delar är överbelastat till och från de östra delarna av länet, både på väg- och spårnätet. I och med att stor del av befolkningen måste ta sig till andra sidan staden för att komma till jobbet ställer det höga krav på att infrastrukturen fungerar väl. LÄS MER

 3. 3. Klimatpåverkan från privat och offentlig konsumtion i Kungsbacka kommun

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Julia Nordström; [2018]
  Nyckelord :konsumtionsbaserade utsläpp; offentlig konsumtion; privat konsumtion; beräkningsmodeller; input-output analys; klimatstrategi; kommunalt klimatarbete; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : In recent years, it has become increasingly recognized that the traditional production-based methods for calculations of greenhouse gas emissions have shortcomings. This is justified by the fact that such inventories only include emissions that occur within a particular geographical area. LÄS MER

 4. 4. Fördelar och nackdelar med HVO inom sjöfarten : En undersökning om hur HVO ur drift- och miljösynpunktstår sig mot traditionell diesel och tjockolja.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Viktor Jonsson; Emil Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Emission; HVO; Biofuel; Operation; Fuel; Vessel; Ship; HVO; Biobränsle; Utsläpp; Drift; Fartyg;

  Sammanfattning : Det här arbetet bygger på en litteraturstudie från föregående arbeten som handlar om biobränslet HVO och dess funktion vid drift av flera olika typer av dieselmotorer. Författarna till arbetet har tittat på de för- och nackdelar som föreligger vid drift på HVO och gjort jämförelser med diesel och HFO vilka dominerar inom sjöfarten idag. LÄS MER

 5. 5. Effektivisering av rökgasrening och utsläpp för en bättre miljö : Mätning, analysering, beräkning samt förbättringsalternativ av reningskomponenter på Landskrona Energi Kraftvärmeverk

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Emil Löwdell; Lennart Lorke; [2018]
  Nyckelord :Rökgasrening; biokraftvärmeverk; biobränsle; bränsleberäkning; rökgasberäkning; Landskrona kraftvärmeverk;

  Sammanfattning : En av de stora utmaningarna hos alla kraftvärmeverk är att ha bra emissioner med så liten påverkan på miljön som möjligt. För att uppnå detta krävs det att det finns en effektiv rökgasrening där många skadliga ämnen, exempelvis SO2, (svaveldioxid), HCl  (väteklorid) och NOx (kväveoxid) tas om hand, för att på så vis minska utsläppen och klara emissionskraven. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet utsläpp.

Din email-adress: