Sökning: "utsläppskrav"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet utsläppskrav.

 1. 1. Innemiljö ombord en isbrytare : Upplevd luftkvalitet och personlig exponering för luftföroreningar

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Björn Hjelmér; [2017]
  Nyckelord :Indoor environment; exposure; air; quality; fuel; conversion; Innemiljö; miljö; exponering; luft; kvalitet; bränsle; konvertering;

  Sammanfattning : Att arbeta till sjöss innebär många olika arbetsuppgifter och utmaningar men få tänker på hur innemiljön påverkar besättningens hälsa. I och med de nya kraven i SECA området (svavelkontrollområde för Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen med utsläppskrav på max 0,10 viktprocent svavel i bränslet) där fartyg alltså krävs att köra på lågsvavligt bränsle, kan detta medföra en positiv förändring i fartygs innemiljö. LÄS MER

 2. 2. Rökgasrening för småskalig avfallsförbränning i länder under utveckling : En kartläggning över föroreningar i rökgaser, deras uppkomst och hur de kan reduceras

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära; Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära

  Författare :Anton Johansson; Axel Jonasson; [2017]
  Nyckelord :Waste Incineration; Emission Standards; Combustion Techniques; Flue Gas Treatment; Avfallsförbränning; utsläppskrav; förbränningsteknik; rökgasrening;

  Sammanfattning : Företaget Againity AB har planer på att driftsätta avfallsförbränningsanläggningar i områden av världen där avfallsförbränning inte är särskilt vanlig. Againity står därför inför utmaningen att rena rökgaserna till godkända nivåer. LÄS MER

 3. 3. Inhibition of Nitrification in Industrial Wastewater - Identification of Sources

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Vidar Aspelin; Jennifer Ekholm; [2017]
  Nyckelord :nitrite; nitrate; industrial wastewater; inhibition of nitrification; additivity; nitrifikationshämning; water engineering; environmental engineering; vattenförsörjningsteknik; avloppsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The discharge of industrial wastewaters (WWs) to wastewater treatment plants (WWTPs) can be problematic due to their sometimes elevated concentrations of toxic compounds compared to municipal wastewater. Also, industrial WWs often contain compounds that are unique to the specific production, and the receiving WWTP is not always designed to remove these compounds. LÄS MER

 4. 4. Evaluation of Overall Environmental Impacts of Alternatives for Emission Control Systems applied for Waste to Energy Process

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :Camilla Sundin; [2017]
  Nyckelord :Waste to Energy; Waste Incineration; Emission Control Systems; Environmental Impact Evaluation;

  Sammanfattning : Vattenfall operates a cogeneration plant where household and industrial waste is incinerated to generate electricity and district heating. The waste incineration generates flue gases, and the energy in the hot flue gases is recovered by condensation. LÄS MER

 5. 5. Sedimentation of stormwater from construction activities

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Sargon Garis; [2017]
  Nyckelord :Water management; infrastructure projects; stormwater; purification; sedimentation; Vattenhantering; infrastrukturprojekt; länsvatten; vattenrening; sedimentation;

  Sammanfattning : Vattenhantering i infrastrukturprojekt är ett viktigt ämne eftersom det kan påverka den omgivande miljön på ett negativt sätt. I projekt med förorenat mark kan vattnet innehålla allt från metaller till polyaromatiska kolväten, vilket medför svårigheter att hantera. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet utsläppskrav.

Din email-adress: