Sökning: "utslipp"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet utslipp.

  1. 1. Orenat avloppsutsläpp på Svalbard : En studie om ansvarstagande över marina miljöer i Arktis

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

    Författare :Jennie Olsson Qvist; [2016]
    Nyckelord :Arctic; sewage; pollution; marine environments; Arktis; Svalbard; Spitsbergen; Longyearbyen; Adventfjorden; avlopp; utsläpp; förorening; marina miljöer; Arktis; Svalbard; Spitsbergen; Longyearbyen; Adventfjorden; avløp; utslipp; forurensning; marine miljøer;

    Sammanfattning : Svalbard är en arktisk ögrupp i Norra ishavet som förvaltas av Norge och huvudorten är Longyearbyen. I Longyearbyen och som på alla andra platser pågår förorenande aktiviteter, denna rapport är avgränsad till utsläpp via avloppsvatten till marina miljöer. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet utslipp.

Din email-adress: