Sökning: "utvärdera intervju"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade orden utvärdera intervju.

 1. 1. Det mobila klassrummet En studie om motiverande aspekter inom mobila läroapplikationer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Sixten Rosenfeld; Albert Karlsson Lindquist; William Samuelsson; [2018-08-25]
  Nyckelord :M-learning; Gamification; Applikationer; Motivation; UTAUT; Formellt lärande; Informellt lärande; Transfer; Mobilitet;

  Sammanfattning : Syfte:Att undersöka och skapa en ökad förståelse för användares motivation i förhållande till mobilt lärande i icke-formella miljöer.Teori:Studien har använt sig av det sociokulturella perspektivet, gamification, transfer och UTAUT/TAM (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology / Technology Acceptance Model) för att bäst kunna förklara de sociala aspekter som mobil digital teknik innefattar och för att kunna beskriva de sociala faktorer som påverkar individers förhållningssätt till mobil digital teknik. LÄS MER

 2. 2. Laborativt material i matematikundervisningen– en intervjustudie hur matematiklärare beskriver sin undervisning med laborativa material.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Cornelia Jönsson; [2018-08-08]
  Nyckelord :Laborativt material; lärares motivering; ämnesdidaktik; ämneskunskaper; konkretisering; matematiska begrepp; matematiskt lärande; matematikundervisning.;

  Sammanfattning : Forskningsresultat kring laborativa materials möjlighet till matematiskt lärande är tvetydiga. Läraren anses däremot vara den viktigaste komponenten för att aktiviteter med laborativt material ska leda till lärande. LÄS MER

 3. 3. Experters syn på digital teknologi som stöd vid nedsatta exekutiva funktioner och stress – en grundad teori

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Lars Östman; [2018]
  Nyckelord :assistive technology; stress; executive functio ning; assistiv teknologi; stress; exekutiva funktioner;

  Sammanfattning : Denna studie utreder vad experter inom stressrelaterad utbrändhetanserär viktigafunktioner och viktiga egenskaperi användargränssnittet hos en artificiellt intelligent coach,när användarens aktivitetssvårigheter är orsakade av stress. Studien utreder ocksåom de funktioner och egenskaper som framhålls av stressexperterna kan generaliseras och användas av personer med andra kognitiva funktionsnedsättningar som har liknande aktivitetssvårigheter. LÄS MER

 4. 4. Exploring the User Experience in Continuous Glucose Monitoring Systems

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Sara Olsson; Sabina Forsberg; [2018]
  Nyckelord :Continuous; Glucose; Monitoring; Systems; Design; Diabetes; User; Experience; UX; User-Needs;

  Sammanfattning : Typ 1-diabetes kräver ordentlig uppsyn dag och natt för att upprätthålla ett fungerande liv. Idag använder människor allt oftare kontinuerlig glukosövervakning (CGM) för att hantera sin diabetessjukdom. Detta system mäter blodsockernivån genom en sensor som placeras på användarens hud. LÄS MER

 5. 5. Visualisering av en relationsdatabas : En fallstudie

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Datavetenskap; Högskolan i Gävle/Datavetenskap

  Författare :Johannes Haglund; Fredrik Tåneland; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis aims to explore what advantages could be found in using a three-dimensional visualization of a relation-database, rather than a more conventional means of visualization. This comparison needed two visualization-environments with interactivity capabilities, designed to ease handling customer and system relations for the Forestry Solutions department of CGI Gävle. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet utvärdera intervju.

Din email-adress: