Sökning: "utvärdera intervju"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade orden utvärdera intervju.

 1. 1. Exploring the User Experience in Continuous Glucose Monitoring Systems

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Sara Olsson; Sabina Forsberg; [2018]
  Nyckelord :Continuous; Glucose; Monitoring; Systems; Design; Diabetes; User; Experience; UX; User-Needs;

  Sammanfattning : Typ 1-diabetes kräver ordentlig uppsyn dag och natt för att upprätthålla ett fungerande liv. Idag använder människor allt oftare kontinuerlig glukosövervakning (CGM) för att hantera sin diabetessjukdom. Detta system mäter blodsockernivån genom en sensor som placeras på användarens hud. LÄS MER

 2. 2. Visualisering av en relationsdatabas : En fallstudie

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Datavetenskap; Högskolan i Gävle/Datavetenskap

  Författare :Johannes Haglund; Fredrik Tåneland; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis aims to explore what advantages could be found in using a three-dimensional visualization of a relation-database, rather than a more conventional means of visualization. This comparison needed two visualization-environments with interactivity capabilities, designed to ease handling customer and system relations for the Forestry Solutions department of CGI Gävle. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av användbarhet i designen för en mobilapplikationsidé : En fallstudie för att identifiera användbarhetsproblem

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Carolina Koivuniemi; [2018]
  Nyckelord :användbarhet; utvärdering; mobilapplikation; design; prototyp; interaktionsdesign;

  Sammanfattning : En blomsterhandlare i Karlstad talade med kursansvariga för kursen kandidatuppsats i informatik på Karlstads universitet om en mobilapplikationsidé innehållande krukväxt-tips hösten 2016. Författaren valde att förvalta idén och tog fram en hi-fi prototyp som visar en design för hur en mobilapplikation innehållande krukväxt-tips skulle kunna se ut. LÄS MER

 4. 4. VR som verktyg i kommunal fysisk planering av offentliga platser

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Max Nilsson; [2018]
  Nyckelord :VR; virtual reality; fysisk planering; Jan Gehl; kommunal planering; offentliga platser; 3D;

  Sammanfattning : Digitaliseringen av samhället är igång och Sveriges regering har satt som mål att Sverige ska vara i spetsen för utveckling och innovation inom området. Efterfrågan på digitala lösningar är stor bland befolkningen och satsningar görs i de flesta branscher. LÄS MER

 5. 5. Användbar och tillgänglig webbplats i praktiken : En fördjupad studie hos webbyrån Skäggbyrån

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Cecilia Larsson; [2018]
  Nyckelord :Interaktionsdesign; aktiviteter; fastställa krav; utforma alternativ; utvärdera; tillgänglighet; riktlinjer; användbarhet; användarupplevelse; interaktion; verkningsgrad; effektivitet; säkerhet; praktisk nytta; intuitiv; inpräntad; målgrupp; kravspecifikation; syfte.;

  Sammanfattning : Rapporten beskriver ett projekt som har gjorts för att undersöka hur en webbplats kan göras mer användbar och tillgänglig utifrån en målgrupps behov och förutsättningar. Projektet stödjer sig på forskning och riktlinjer från PTS (Post och Telestyrelsen) och W3C (World Wide Web Consortium). LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet utvärdera intervju.

Din email-adress: