Sökning: "utvärdera intervju"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade orden utvärdera intervju.

 1. 1. Programmering som ett verktyg för lärande - Lärares uppfattningar om programmeringens bidrag till andra ämnen

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Anders Gerestrand; [2017-08-29]
  Nyckelord :Programmering; datalogiskt tänkande; transfer; procedural retorik skola; IKT; lärande; lärare; digitala verktyg; fokusgrupp; intervju; enkät;

  Sammanfattning : The National Agency for Education has been commissioned bythe government to introduce programming at school, especially inmathematics education. Papert (1984) has described programmingas a thinking tool. He had a wider vision than just applying it tothe mathematics education, although much of his research was inmathematics. LÄS MER

 2. 2. Flow i heuristiker : En studie om heuristikers påverkan på flow

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Victor Calming; [2017]
  Nyckelord :Flow; Heuristiker; Spel;

  Sammanfattning : Denna rapport handlar om två heuristiska metoder vars fokus är att utvärdera spel. Studien som utförts har undersökt på vilket sätt dessa metoder adresserar flow i ett strategispel. LÄS MER

 3. 3. Madness of the crowd : en kvalitativ studie om problematiken svenska investerare möter vid equity-crowdfunding

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Oskar Mann; Wergeland Jacob; [2017]
  Nyckelord :equity-crowdfunding; crowdfunding; crowdfundingproblematik; millennials; investeringsbeteende; informationsasymmetri; principal-agent; behavioural bias; due diligence;

  Sammanfattning : Crowdfunding innebär ett insamlande av kapital från stora mängder individer, oftast med små belopp vardera, utan användandet av traditionella finansiella mellanhänder. Crowdfunding som investerings- och finansieringsalternativ växte fram efter finanskrisen 2007/2008 då det blev svårare för företagen att få finansiering från restriktiva banker. LÄS MER

 4. 4. Att automatisera funktionstester fokuserat på e-handelssystem : En fallstudie på Askås I&R med fokus på testprotokoll, programspråk och effektiviseringsgrad

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Marcus Sjölin; [2017]
  Nyckelord :automatiska funktionstester; Selenium; testfallsprioritering; effektiviseringsgrad; node.js;

  Sammanfattning : För att minska mängden fel och öka pålitligheten i ett IT-system är testning något som bör utföras. IT-företaget Askås I&R använder sig i dagsläget av stora mängder manuella tester. För att effektivisera testprocessen ska automatiserade tester införas. LÄS MER

 5. 5. Factors affecting reproductive performance and health in dairy cows in Tajikistan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Michelle Alexius Lindgren; [2017]
  Nyckelord :reproduction; ; dairy production; Tajikistan;

  Sammanfattning : In Central Asia one can locate the smallest landlocked country of the former Soviet Union; Tajikistan. The country is a presidential republic and has been since the independence from Russian Soviet 1991 and is now one of the 15 former Soviet countries with the lowest per capita GDP. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet utvärdera intervju.

Din email-adress: