Sökning: "utvärdering vägledning"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden utvärdering vägledning.

 1. 1. Högskolestudenters syn på vägledning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Åsa Beckman; Hodan Omar; [2018]
  Nyckelord :förväntat utfall; personliga mål; SCCT; upplevd självförmåga; ; vägledning;

  Sammanfattning : Denna studie är en undersökning av vad studenterna på universitetet får ut av vägledningen samt vilka önskemål de har om vägledning. Studien önskar bidra till ökad kunskap om studenters nytta av och syn på vägledning på universitetet då den tidigare forskningen identifierat att få kvalitativa studier utförts på området samt att studenternas utvärdering av vägledningen sällan efterfrågas av forskarna. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av potentiell nitrifikation som metod i markekologiska riskbedömningar : – resultat från en fallstudie på fastigheten Skönsmon 2:12, Sundsvalls kommun

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Anna Bergentz; [2018]
  Nyckelord :Potential nitrification; substrate induced ammonia oxidation; risk assessment; nitrogen; contaminated soil.; Potentiell nitrifikation; substratinducerad ammoniakoxidation; riskbedömning; kväve; förorenad mark.;

  Sammanfattning : Miljöriskbedömningar av förorenade områden i Sverige har traditionellt sett främst bedömt saneringsbehovet genom att mäta totalhalter av föroreningarna. Halterna jämförs sedan med riktvärden för att avgöra om de utgör en risk för något av skyddsobjekten. LÄS MER

 3. 3. Att förstå och att bli förstådd : Unga lagöverträdares upplevelser av rättegångarinom ramen för rätten till en rättvis rättegång

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Marta Danho; [2018]
  Nyckelord :Juvenile offenders; fair trial; children’s and juvenile’s rights; justice; preventive criminal law.; Unga lagöverträdare; rättvis rättegång; barn- och ungdomsrätt; rättvisa; preventiv straffrätt;

  Sammanfattning : Den mänskliga rättigheten till en rättvis rättegång utgör en grundpelare i en rättsstat och regleras i såväl artikel 6 EKMR som 2 kap. 11 § 2 st. RF. LÄS MER

 4. 4. Microsoft Kinect för utrymning i smarta byggnader

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Fredrik Pettersson; Karolina Lundh; [2017]
  Nyckelord :Microsoft Kinect; utrymning; dynamisk vägledning; rörelsemönster; rök; infrarött ljus; riskreduktion; smarta byggnader; evacuation; dynamic way-finding; movement patterns; smoke; infrared light; risk reduction; smart buildings; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In large and/or complex buildings, which can contain a lot of people, it’s important to ensure that evacuation in case of fire or other threats can be performed safely. In this report, the possibility to use Microsoft Kinect v2 for evacuation is examined to determine whether it can be used to provide dynamic crowd management systems and rescue services with information. LÄS MER

 5. 5. När tiden inte räcker till! : Förbättring av planering, uppföljning och utvärdering av undervisning i en högstadieskola

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Andrea Möntnich; [2017]
  Nyckelord :Evaluation; monitoring; planning; qualitative; quality management; school improvement; teaching; Kvalitativ; offensiv kvalitetsutveckling; planering; skolutveckling; undervisning; uppföljning; utvärdering;

  Sammanfattning : School improvement is a frequently appearing subject in media nowadays. Stakeholders participating in the discussions are eager to make their voice heard. There are many different approaches, however a quick fix is missing. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet utvärdering vägledning.

Din email-adress: