Sökning: "utvärdering vägledning"

Visar resultat 11 - 15 av 41 uppsatser innehållade orden utvärdering vägledning.

 1. 11. FE-modellering för vindlastanalys

  Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :Magnus Jensen; [2015]
  Nyckelord :vind; vindklimat; aerodynamiska kraftkoefficienter; turbulens; fladder; gallopering; virvelavlösning; vridande divergens; vindstöt; vindstötsfaktor; dynamisk respons; aeroelastisk respons; bärverksfaktor; cscd; finita element; egenvärdesanalys; sammverkansbro; skalmodell; balkmodell;

  Sammanfattning : I studien redogörs övergripande för vindens grundläggande natur och till viss del hur den kan påverka ett bärverk beroende på bärverkets form samt vindens hastighet, anfallsvinkel och turbulens. Det redogörs även för ett antal strukturdynamiska fenomen orsakade av vind som kan vara aktuella för broar. LÄS MER

 2. 12. Tillämpning av SCORE-metoden på f.d BT Kemis södra område

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Per Mårtensson; [2015]
  Nyckelord :SCORE; multikriteriaanalys; hållbar sanering; hållbar utveckling; BT Kemi; förorenade områden; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Remediation of contaminated sites may cause adverse negative effects like usage of non-renewable resources, high monetary cost, air emissions and an increased risk of accidents. Therefore, interest in sustainable remediation has increased in recent years. LÄS MER

 3. 13. Informationssäkerhet i organisationer - Utvärdering av Folktandvårdens informationssäkerhet inom Region Jönköpings län

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik

  Författare :Nidaa Al-Botani; [2015]
  Nyckelord :Information security; SS-ISO IEC 27001:2014; SS-ISO IEC 27002:2014; Folktandvården- Region Jönköping County; ISMS; information security controls.; Informationssäkerhet; SS-ISO IEC 27001:2014; SS-ISO IEC 27002:2014; Folktandvården- Region Jönköpings län; LIS; säkerhetsåtgärder.;

  Sammanfattning : Information är idag en värdefull resurs i organisationer som blir mer och mer beroende av sina informationssystem. Information utsätts för olika hot och den behöver skyddas för att organisationer effektivt ska kunna driva sin verksamhet. LÄS MER

 4. 14. Analys och utvärdering av kampanjers förmåga att förändra beteende - En studie av sju avfallsförebyggande kampanjer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :MADELAINE HELLBORG LAPAJNE; [2015]
  Nyckelord :Waste prevention; campaigns; behaviour change; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : För att upprätthålla vår höga levnadsstandard och ha möjlighet att fortsätta utveckla vårt samhälle måste vi lära oss att hantera våra resurser på ett hållbart sätt. På kommunnivå kan man arbeta med detta genom att arbeta avfallsförbyggande. LÄS MER

 5. 15. Brandteknisk riskvärdering av Familia

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Samuel Gren; Emanuel Johansson; Mårten Markselius; Emil Persson; [2015]
  Nyckelord :Familia; Brandteknisk riskvärdering; personsäkerhet; FDS; Pathfinder; utrymning; köpcentrum; brandskydd; kritiska förhållanden; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I denna rapport utvärderas personsäkerheten vid händelse av brand i köpcentrumet Familia. Rapporten är skriven som en del i kursen Brandteknisk Riskvärdering vid brandingenjörsutbildningen vid Lunds Tekniska Högskola. Familia är ett relativt litet köpcentrum som ligger i handelsområdet Hyllinge Storcenter, mellan Åstorp och Helsingborg. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet utvärdering vägledning.

Din email-adress: