Sökning: "utvärdering vägledning"

Visar resultat 11 - 15 av 44 uppsatser innehållade orden utvärdering vägledning.

 1. 11. Utvärdering av patientupplevd kvalité och tillfredsställelse vid klinisk genetisk mottagningsverksamhet

  Master-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Karin Svensson; [2016]
  Nyckelord :Enkätundersökning; Genetisk mottagning; Genetisk vägledning; Kvalitet; Patienttillfredsställelse; Utvärdering;

  Sammanfattning : Efterfrågan på genetiska utredningar och dess möjligheter inom hälso- och sjukvården ställer ökade krav professionen och verksamheter inom klinisk genetik. Kvalitetsutvärdering av mottagningsverksamheten är av vikt för att säkerställa god och patientsäker vård samt patienttillfredsställelse. LÄS MER

 2. 12. Språkscreening vid 2,5 års ålder med Westerlunds 3-årsmetod

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Angelica Pennerdahl; [2015]
  Nyckelord :språkscreening; barn; barnhälsovårdsprogram; barnavårdscentral; screening; språkstörning; kommunikationsstörning; Westerlunds metod; 2; 5-årsscreening; 3-årsscreening; SLI; språkutveckling; grav språkstörning; måttlig språkstörning; logoped;

  Sammanfattning : To identify children at risk of developing a language disability, the majority of SwedishChild Health Centers (CHCs) have since the early 90’s conducted language screeningwith 3-year olds using Westerlund’s method or with 2,5-year olds using Miniscalco’smethod. The National Board of Health and Welfare has published a new national childhealthcare program (Socialstyrelsen, 2014b) in which the language screening in Uppsalamunicipality needs to resituate to when the child is 2,5 years old. LÄS MER

 3. 13. Literature Study and Assessment of Trajectory Data Mining Tools

  Kandidat-uppsats, KTH/Geoinformatik

  Författare :Petter Kihlström; [2015]
  Nyckelord :Trajectory data mining; Tasks; Taxonomy; Tools; Knowledge Discovery in Databases;

  Sammanfattning : With the development of technologies such as Global Navigation Satellite Systems (GNSS), mobile computing, and Information and Communication Technology (ICT) the procedure of sampling positional data has lately been significantly simplified.  This enables the aggregation of large amounts of moving objects data (i.e. LÄS MER

 4. 14. FE-modellering för vindlastanalys

  Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :Magnus Jensen; [2015]
  Nyckelord :vind; vindklimat; aerodynamiska kraftkoefficienter; turbulens; fladder; gallopering; virvelavlösning; vridande divergens; vindstöt; vindstötsfaktor; dynamisk respons; aeroelastisk respons; bärverksfaktor; cscd; finita element; egenvärdesanalys; sammverkansbro; skalmodell; balkmodell;

  Sammanfattning : I studien redogörs övergripande för vindens grundläggande natur och till viss del hur den kan påverka ett bärverk beroende på bärverkets form samt vindens hastighet, anfallsvinkel och turbulens. Det redogörs även för ett antal strukturdynamiska fenomen orsakade av vind som kan vara aktuella för broar. LÄS MER

 5. 15. Tillämpning av SCORE-metoden på f.d BT Kemis södra område

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Per Mårtensson; [2015]
  Nyckelord :SCORE; multikriteriaanalys; hållbar sanering; hållbar utveckling; BT Kemi; förorenade områden; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Remediation of contaminated sites may cause adverse negative effects like usage of non-renewable resources, high monetary cost, air emissions and an increased risk of accidents. Therefore, interest in sustainable remediation has increased in recent years. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet utvärdering vägledning.

Din email-adress: