Sökning: "utvärdering vägledning"

Visar resultat 16 - 20 av 41 uppsatser innehållade orden utvärdering vägledning.

 1. 16. Kvalitetssäkra Planförslag : Kriterier för gångtrafiken

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Louice Persson; [2014]
  Nyckelord :Kvalitet; planförslag; gående; gångtrafik; gångstråk; fotgängare; pedestrian; walkability; utvärdering; trafikplanering; gångplanering;

  Sammanfattning : Faktorer och kriterier som har betydelse i den reella miljön, men som även är möjliga att läsa i planförslag är fokus för detta examensarbete som syftar till att undersöka huruvida gångmiljön kan kvalitetssäkras i planförslag genom analys av kriterier. Detta görs genom litteraturstudie av forskning, vägledande dokument och utvärderingsmetoder för befintliga miljöer, med innehållsanalys som metod. LÄS MER

 2. 17. Livets Träd, en narrativ metod i karriärvägledning

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Patrizia Garzena; Veronica Vitikainen; [2014]
  Nyckelord :Tree of Life; narrative career counseling; career counseling; narrative career counselling; collective narrative practice; career group counseling; Livets Träd; narrativ vägledning; narrativa metoder; karriärvägledning; gruppvägledning; narrativ kollektiv praxis;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utforska den narrativa arbetsmetoden Livets träd som karriärvägledningsinstrument och i vilka sammanhang metoden är som mest användbar inom vägledning. I undersökningen har vi använt en kvalitativ ansats med fyra enskilda intervjuer som datainsamlingsverktyg. LÄS MER

 3. 18. Tillväxtreaktioner i Naturkultur -utvärdering av en försöksyta i Östergötland

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Risto Ågren; [2014]
  Nyckelord :Naturkultur; dominanter; tillväxtreaktioner; gallringsstyrka; inväxning; grundyta; konkurrens; höggallring;

  Sammanfattning : Studien är en utvärdering av provytor i Östergötland anlagda i SLU:s regi enligt Naturkulturmetoden. Hypotesen med Naturkultur är att metoden ger bättre resultat avseende ekonomi, naturvård och mångbruk på samtliga ståndorter i Sverige. LÄS MER

 4. 19. Utveckling av tidningsställ

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Mansooreh Najafzadeh; Elham Zandi; [2014]
  Nyckelord :Konceptutveckling; industriell design; ergonomi;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har genomförts med inredningsföretaget Butikskonsult som uppdragsgivare. Butikskonsult har ett behov av att utveckla tidningsställ som exponeringsutrustning för att erbjuda lönsammare inredningslösningar, då tidskrifter för närvarande är lågfrekventa varugrupper. LÄS MER

 5. 20. Studieavbrott i gymnasieskolan : En kvalitativ studie om hur studie- och yrkesvägledning kan bidra till att förebygga studieavbrott

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Camilla Olofsson; Eliin Nordlander; [2014]
  Nyckelord :studieavbrytare; dropouts; avhopp; vägledning; proaktivt arbete;

  Sammanfattning : Studien syftar till att beskriva och analysera anledningar till studieavbrott från gymnasieskolan samt hur studie- och yrkesvägledningen är organiserad respektive kan utvecklas för att förebygga studieavbrott. Studien bygger på kvalitativa semistrukturerade intervjuer med rektorer och studie- och yrkesvägledare, verksamma vid sju olika kommuner i norra Sverige. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet utvärdering vägledning.

Din email-adress: