Sökning: "utvärdering vägledning"

Visar resultat 16 - 20 av 44 uppsatser innehållade orden utvärdering vägledning.

 1. 16. Informationssäkerhet i organisationer - Utvärdering av Folktandvårdens informationssäkerhet inom Region Jönköpings län

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik

  Författare :Nidaa Al-Botani; [2015]
  Nyckelord :Information security; SS-ISO IEC 27001:2014; SS-ISO IEC 27002:2014; Folktandvården- Region Jönköping County; ISMS; information security controls.; Informationssäkerhet; SS-ISO IEC 27001:2014; SS-ISO IEC 27002:2014; Folktandvården- Region Jönköpings län; LIS; säkerhetsåtgärder.;

  Sammanfattning : Information är idag en värdefull resurs i organisationer som blir mer och mer beroende av sina informationssystem. Information utsätts för olika hot och den behöver skyddas för att organisationer effektivt ska kunna driva sin verksamhet. LÄS MER

 2. 17. Analys och utvärdering av kampanjers förmåga att förändra beteende - En studie av sju avfallsförebyggande kampanjer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :MADELAINE HELLBORG LAPAJNE; [2015]
  Nyckelord :Waste prevention; campaigns; behaviour change; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : För att upprätthålla vår höga levnadsstandard och ha möjlighet att fortsätta utveckla vårt samhälle måste vi lära oss att hantera våra resurser på ett hållbart sätt. På kommunnivå kan man arbeta med detta genom att arbeta avfallsförbyggande. LÄS MER

 3. 18. Brandteknisk riskvärdering av Familia

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Samuel Gren; Emanuel Johansson; Mårten Markselius; Emil Persson; [2015]
  Nyckelord :Familia; Brandteknisk riskvärdering; personsäkerhet; FDS; Pathfinder; utrymning; köpcentrum; brandskydd; kritiska förhållanden; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I denna rapport utvärderas personsäkerheten vid händelse av brand i köpcentrumet Familia. Rapporten är skriven som en del i kursen Brandteknisk Riskvärdering vid brandingenjörsutbildningen vid Lunds Tekniska Högskola. Familia är ett relativt litet köpcentrum som ligger i handelsområdet Hyllinge Storcenter, mellan Åstorp och Helsingborg. LÄS MER

 4. 19. Kvalitetssäkra Planförslag : Kriterier för gångtrafiken

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Louice Persson; [2014]
  Nyckelord :Kvalitet; planförslag; gående; gångtrafik; gångstråk; fotgängare; pedestrian; walkability; utvärdering; trafikplanering; gångplanering;

  Sammanfattning : Faktorer och kriterier som har betydelse i den reella miljön, men som även är möjliga att läsa i planförslag är fokus för detta examensarbete som syftar till att undersöka huruvida gångmiljön kan kvalitetssäkras i planförslag genom analys av kriterier. Detta görs genom litteraturstudie av forskning, vägledande dokument och utvärderingsmetoder för befintliga miljöer, med innehållsanalys som metod. LÄS MER

 5. 20. Livets Träd, en narrativ metod i karriärvägledning

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Patrizia Garzena; Veronica Vitikainen; [2014]
  Nyckelord :Tree of Life; narrative career counseling; career counseling; narrative career counselling; collective narrative practice; career group counseling; Livets Träd; narrativ vägledning; narrativa metoder; karriärvägledning; gruppvägledning; narrativ kollektiv praxis;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utforska den narrativa arbetsmetoden Livets träd som karriärvägledningsinstrument och i vilka sammanhang metoden är som mest användbar inom vägledning. I undersökningen har vi använt en kvalitativ ansats med fyra enskilda intervjuer som datainsamlingsverktyg. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet utvärdering vägledning.

Din email-adress: