Sökning: "utvärdering vägledning"

Visar resultat 16 - 20 av 38 uppsatser innehållade orden utvärdering vägledning.

 1. 16. Utveckling av tidningsställ

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Mansooreh Najafzadeh; Elham Zandi; [2014]
  Nyckelord :Konceptutveckling; industriell design; ergonomi;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har genomförts med inredningsföretaget Butikskonsult som uppdragsgivare. Butikskonsult har ett behov av att utveckla tidningsställ som exponeringsutrustning för att erbjuda lönsammare inredningslösningar, då tidskrifter för närvarande är lågfrekventa varugrupper. LÄS MER

 2. 17. Studieavbrott i gymnasieskolan : En kvalitativ studie om hur studie- och yrkesvägledning kan bidra till att förebygga studieavbrott

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Camilla Olofsson; Eliin Nordlander; [2014]
  Nyckelord :studieavbrytare; dropouts; avhopp; vägledning; proaktivt arbete;

  Sammanfattning : Studien syftar till att beskriva och analysera anledningar till studieavbrott från gymnasieskolan samt hur studie- och yrkesvägledningen är organiserad respektive kan utvecklas för att förebygga studieavbrott. Studien bygger på kvalitativa semistrukturerade intervjuer med rektorer och studie- och yrkesvägledare, verksamma vid sju olika kommuner i norra Sverige. LÄS MER

 3. 18. Högsta domstolens prejudikatbildande roll - Hur har den påverkats av EMR?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Christina Söderbäck; [2013]
  Nyckelord :prövningstillstånd; processrätt; Civilrätt; prejudikatbildning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Prejudikat är en av de viktigaste rättskällorna i svensk rätt. Det svenska rättssystemet är uppbyggt på så sätt att det, för brott- och tvistemålen, finns en gemensam högsta domstol, som är den instans som kan meddela avgöranden som blir vägledande för framtiden. LÄS MER

 4. 19. Predicting spawning bed erosion and longevity : a case study in tributaries to river Vindelälven, northern Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Viktor Tylstedt; [2013]
  Nyckelord :Salmo trutta; stream restoration; longevity; erosion; spawning bed; Vindelälven;

  Sammanfattning : Timber floating operations in Scandinavia during the 19th and 20th centuries has contributed to severe negative impacts on riverine ecosystems. Increase in water velocity and lack of stream bed heterogeneity as a result of stream channelization lead to increased bed load transport. LÄS MER

 5. 20. Pedagogers syn på kunskapsbedömning i träningsskolan

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ingela Cronqvist; Eva Tibblin; [2013]
  Nyckelord :Bedömning; funktionsnedsättning; kunskap; träningsskolan.;

  Sammanfattning : Problemområde: En ny läroplan, Lgrsä11 (Skoverket, 2011a) för grundsärskolans inriktning träningsskola togs i bruk 1 juli, 2011. I och med denna ska eleverna i träningsskolan för första gången kunskapsbedömas. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet utvärdering vägledning.

Din email-adress: