Sökning: "utvärdering vägledning"

Visar resultat 21 - 25 av 41 uppsatser innehållade orden utvärdering vägledning.

 1. 21. Högsta domstolens prejudikatbildande roll - Hur har den påverkats av EMR?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Christina Söderbäck; [2013]
  Nyckelord :prövningstillstånd; processrätt; Civilrätt; prejudikatbildning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Prejudikat är en av de viktigaste rättskällorna i svensk rätt. Det svenska rättssystemet är uppbyggt på så sätt att det, för brott- och tvistemålen, finns en gemensam högsta domstol, som är den instans som kan meddela avgöranden som blir vägledande för framtiden. LÄS MER

 2. 22. Predicting spawning bed erosion and longevity : a case study in tributaries to river Vindelälven, northern Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Viktor Tylstedt; [2013]
  Nyckelord :Salmo trutta; stream restoration; longevity; erosion; spawning bed; Vindelälven;

  Sammanfattning : Timber floating operations in Scandinavia during the 19th and 20th centuries has contributed to severe negative impacts on riverine ecosystems. Increase in water velocity and lack of stream bed heterogeneity as a result of stream channelization lead to increased bed load transport. LÄS MER

 3. 23. Pedagogers syn på kunskapsbedömning i träningsskolan

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ingela Cronqvist; Eva Tibblin; [2013]
  Nyckelord :Bedömning; funktionsnedsättning; kunskap; träningsskolan.;

  Sammanfattning : Problemområde: En ny läroplan, Lgrsä11 (Skoverket, 2011a) för grundsärskolans inriktning träningsskola togs i bruk 1 juli, 2011. I och med denna ska eleverna i träningsskolan för första gången kunskapsbedömas. LÄS MER

 4. 24. "Att nå upp till ett interkulturellt och jämställdhetsperspektiv" : En utvärdering av projektet En jämlik, jämställd och interkulturell medborgarservice på Botkyrka medborgarkontor

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Emine Seyhan; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport är en utvärdering av projektet Jämlik, jämställd och interkulturell medborgarservice inom Medborgarkontoren i Botkyrka kommun. Projektets mål är att säkerställa att alla medborgarkontoren ger en jämlik medborgarservice. LÄS MER

 5. 25. Ett samspel som inte enbart hörs. Två pedagoger visar hur Icdp påverkar de tysta och försiktiga barnens möjlighet till delaktig i förskolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Monica Bäck; [2012-02-13]
  Nyckelord :pedagogers förhållningssätt; tysta; försiktiga barn ; delaktighet; barnperspektiv;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att undersöka hur två pedagogers förhållningssätt påverkar förutsättningarna för de ”tysta och försiktiga” barnens möjlighet till delaktighet. För att besvara syftet utgår studien från tre frågeställningar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet utvärdering vägledning.

Din email-adress: