Sökning: "utvärdering vägledning"

Visar resultat 21 - 25 av 38 uppsatser innehållade orden utvärdering vägledning.

 1. 21. "Att nå upp till ett interkulturellt och jämställdhetsperspektiv" : En utvärdering av projektet En jämlik, jämställd och interkulturell medborgarservice på Botkyrka medborgarkontor

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Emine Seyhan; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport är en utvärdering av projektet Jämlik, jämställd och interkulturell medborgarservice inom Medborgarkontoren i Botkyrka kommun. Projektets mål är att säkerställa att alla medborgarkontoren ger en jämlik medborgarservice. LÄS MER

 2. 22. Ett samspel som inte enbart hörs. Två pedagoger visar hur Icdp påverkar de tysta och försiktiga barnens möjlighet till delaktig i förskolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Monica Bäck; [2012-02-13]
  Nyckelord :pedagogers förhållningssätt; tysta; försiktiga barn ; delaktighet; barnperspektiv;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att undersöka hur två pedagogers förhållningssätt påverkar förutsättningarna för de ”tysta och försiktiga” barnens möjlighet till delaktighet. För att besvara syftet utgår studien från tre frågeställningar. LÄS MER

 3. 23. Från topp till tå? De statliga direktivens resa genom en kommun och mötet med dess organisering och översättning

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Alexandra Svanberg Havik; Sara Ryström Norén; [2012]
  Nyckelord :genomförande; organisering; statliga direktiv; studie- och yrkesorientering; uppföljning; översättning;

  Sammanfattning : Det finns många exempel på undersökningar som gjorts för att utreda varför situationen kring studie- och yrkesorienteringen ser ut som den gör idag. I detta arbete har blicken lyfts från förklaringsområden som individers bakgrund och det alternativfyllda samhället, vilka ofta nämns, och istället landat på betydelse som organisering och tolkningen, vilket vi i fortsättningen benämner som översättning, av statliga direktiv kan ha. LÄS MER

 4. 24. Databaser i molnet : En prestanda utvärdering

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM; Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM; Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

  Författare :Peter Persson; Johan Sjölin; Thomas Dahlberg; [2012]
  Nyckelord :SQL; NoSQL; databas; cloud; Azure; CouchDB; IrisCouch; database.com; databaseperformance; SQL; NoSQL; databas; moln; Azure; CouchDB; IrisCouch; database.com; databasprestanda;

  Sammanfattning : Abstract As a developer of database-driven applications you will be faced with difficult choices, when it comes to choosing database, server and programming language. For the result to be satisfactory it requires the different techniques to interact well with each other and also fulfill performance expectations. LÄS MER

 5. 25. Cost Performance Measurements : Evaluation of Recent Models and Methodologies Used In Logistics Activities

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Samuel Siddique; [2012]
  Nyckelord :Cost Measurements; Logstics; KPI;

  Sammanfattning : Det är inte bara produkter och tjänster som konkurrerar med varandra, utan även försörjningskedjor i stor utsträckning. I ett företags omvärld sker det ständiga förändringar som sätter hög press på att kunna leverera produkter och tjänster i enlighet med evigt föränderliga marknader som företaget verkar inom. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet utvärdering vägledning.

Din email-adress: