Sökning: "utvärdering"

Visar resultat 1 - 5 av 4425 uppsatser innehållade ordet utvärdering.

 1. 1. Ägarlägenheter, den förbisedda bostadsformen - En studie om bostadsutvecklares projektinvesteringar i ägarlägenheter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Victor Elowson; Filip Häggblad; [2018-04-13]
  Nyckelord :Bostadsutveckling; Projektinvesteringar; Ägarlägenheter;

  Sammanfattning : 2009 trädde en ny lag i kraft som möjliggjorde att lägenheter med äganderätt, ägarlägenheter, kan upplåtas i Sverige. Vid införandet var förhoppningarna stora och det talades om att 3000–5000 skulle byggas per år men så blev inte utfallet. 2017 fanns bara ett tusental färdigställda ägarlägenheter i hela landet. LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av elevers bakgrundsförutsättningar för inre och yttre motivation - en kvantitativ studie om elevers motivation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Thea Klapp; [2018-04-06]
  Nyckelord :inre motivation; yttre motivation; utbildning; kön; nationalitet;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie är att undersöka hur inre och yttremotivation påverkas av elevers förutsättningar, vilka i denna studie avgränsas till följande:föräldrars utbildningsnivå, kön och nationalitet, genom att svara på frågan: Hur påverkas inreoch yttre av motivation av elevers förutsättningar, föräldrars utbildningsnivå, kön ochnationalitet?Metod och material: Kvantitativ metod har använts i denna studie, med en deduktiv ansats,det vill säga att hypoteserna har formats utifrån teori. Studiens resultat bygger på sekundärdatasom hämtats från UGU – Utvärdering genom uppföljning. LÄS MER

 3. 3. Explaining Economic Brexit in Scotland and Wales - A comparative study between two devolved nations

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Jageklint; [2018-02-06]
  Nyckelord :Brexit; Scotland; Wales; European integration; economic evaluations; personal economy; national economy; Skottland; Wales; europeisk integration; ekonomisk utvärdering; personlig ekonomi; nationell ekonomi;

  Sammanfattning : The Brexit-vote shook both the United Kingdom and the rest of the European Union as UK is the first country that has ever voted to leave the EU. It is thus important to understand on what grounds the people have cast their vote. LÄS MER

 4. 4. Hur kan vi gå vidare? : Dokumentation, utvärdering och uppföljning av utomhuspedagogik i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emelie Lindberg; Kristina Olsson; [2018]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; pedagogisk dokumentation; utvärdering; uppföljning;

  Sammanfattning : Inledning Denna studie handlar om hur förskollärare arbetar med dokumentation, utvärdering och uppföljning av utomhuspedagogik. Den handlar även om hur utomhuspedagogiska aktiviteter kan kopplas samman med teori och praktik i förskolans verksamhet. LÄS MER

 5. 5. Deep learning navigation for UGVs on forests paths

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Linus Lind; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Artificial intelligence and machine learning have seen great progress in recent years. In this work, we will look at the application of machine learning in visual navigational systems for unmanned vehicles in natural environments. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet utvärdering.

Din email-adress: