Sökning: "utvärdering"

Visar resultat 1 - 5 av 4335 uppsatser innehållade ordet utvärdering.

 1. 1. Distriktssköterskans erfarenheter av att förskriva läkemedel till patienten i hemmet

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Johansson; Karolina Karlborg-Cepeda; [2017-12-14]
  Nyckelord :Förskrivning; Förskrivare; Erfarenhet; Fördelar; Distriktssköterska; Utmaningar; Hemsjukvård;

  Sammanfattning : Background: Doctor shortage and a determination to improve health care on the countryside lead to the establishment of prescription authority for district nurses in Sweden in 1994. The National Board of Health and Welfare is responsible for the prescription rights and the revision hereof. LÄS MER

 2. 2. Hur kan en stad utvärdera framtida transportlösningar? - en hållbarhetsanalys av att använda urbana vattenvägar för godstransporter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jenny Ytterström; [2017-07-06]
  Nyckelord :Utvärdering; Urbana vattenvägar; Hållbarhet; Indikatorer;

  Sammanfattning : Majoriteten av jordens befolkning bor idag i urbana områden vilket skapar en stor konkurrensom de begränsade ytorna. Invånare, fordon och företag är exempel på aktörer vars intressenskall tillgodoses. Urbana godstransporter är vitala för en stads ekonomiska och socialavälmående, men de kan inte klassificeras som hållbara. LÄS MER

 3. 3. Barn till en döende förälder – Barns upplevda känslor

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jenny Lundqvist; Emma Myllymäki; [2017-07-03]
  Nyckelord :Palliativ vård; förlust; förälder; stöd; barn; upplevelser;

  Sammanfattning : När ett barns förälder drabbas av en inkurabel sjukdom är det viktigt att se dem och derasbehov av stöd. Den palliativa vården är en essentiell del i professionen som sjuksköterska,som även inkluderar anhörigvård. LÄS MER

 4. 4. Vi håller inte Skolverket sysselsatta i onödan - en studie om hur regeringen använder utvärdering och återrapportering

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Louise Edgren; [2017-06-22]
  Nyckelord :utvärdering; återrapportering; kunskap; användning;

  Sammanfattning : De statliga förvaltningsmyndigheternas uppdrag att ta fram kunskap om verksamheten inom sina respektive ansvarsområden har sedan 1990-talet tagit upp allt mer av myndigheternas tid. Utredningar om den svenska statsförvaltningen visar ett omfattande krav på återrapporteringar och utvärderingar. LÄS MER

 5. 5. Förskolan i den rasifierade staden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Lars Schöpf; [2017-06-22]
  Nyckelord :högresursområde; Förskola; Mångfald; vithet ; ras; klass;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med studien är att undersöka hur förskollärare i högresursområden talar om sitt uppdrag att enligt Lpfö 98 (Skolverket, 2016) arbeta med kulturell mångfald. Uppsatsens frågeställningar fokuserar på förskollärarnas tal kring deras arbete, planering och utvärdering av läroplanens formuleringar kring kulturell mångfald. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet utvärdering.

Din email-adress: