Sökning: "utveckling av samverkan"

Visar resultat 1 - 5 av 468 uppsatser innehållade orden utveckling av samverkan.

 1. 1. Samverkan vid IT-relaterad verksamhetsutveckling En fallstudie om aktörer i processen ”Beställning av IT-tjänster” i en regional offentlig organisation

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Bengt Karlsson; Teijo Kokko; [2017-09-05]
  Nyckelord :Samverkan; alignment; verksamhetsutveckling; upphandling; IS; IT-projekt; ANT;

  Sammanfattning : Although public sector IT projects have been studied, the perception is that some difficulties in getting an efficient working method in real life remains. A common factor in these difficulties can be collaboration, that is, collaboration is a prerequisite for communication and to utilize skills within a project, which leads to a positive development of the business. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av golvkonsol för elbil

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Anna Lundberg; Martina Oldenburg; [2017]
  Nyckelord :electric car; car interior; floor console; china; elbil; bilinteriör; golvkonsol; kina;

  Sammanfattning : Ett produktutvecklingsprojekt har utförts på Högskolan i Skövde under våren 2017 i samverkan med företaget China Euro Vehicle Technology AB (CEVT). CEVT arbetar med forskning och utveckling inom bilindustrin och ägs av Geely Auto. LÄS MER

 3. 3. Samverkan mellan fritidshem och hem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Rita D'Agostino; Zeinab Hadi; [2017]
  Nyckelord :Fritidshem; fritidspedagoger -lärare; föräldrar vårdnadshavare; kommunikation; samverkan;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få en bild av hur samverkan mellan fritidspedagoger och vårdnadshavare kan se ut i fritidshemmet. Studien har utgått från följande frågeställningar: ● Hur ser samverkan ut mellan fritidspedagoger och vårdnadshavare i fritidshem? ● Vilka rutiner finns för samverkan och vilka dialoger förs mellan vårdnadshavare och fritidspedagoger? ● Vilka eventuella hinder finns för samverkan? ● Vilka eventuella önskemål om samverkan uttrycks? Vår studie är baserad på tre olika skolors fritidshem. LÄS MER

 4. 4. "Nåt gammalt, nåt nytt, nåt lånat" : Konsekvenser av visionsstyrning i den fysiska planeringen

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Karolina Rosén; [2017]
  Nyckelord :Strategisk planering; vision; planerarprofession; institutionalisering; socialt kapital; stigberoende; Älvstranden; Frihamnen; stadsbyggnadsideal.;

  Sammanfattning : Den strategiska planeringen har fått allt större genomslag som en konsekvens av den utveckling som sker i samhället och runt om i världen. Urbanisering, förändrat klimat och utvecklad digitalisering är några av de stora trender som påverkar. LÄS MER

 5. 5. Lokalt folkhälsoarbete : En undersökning om Västerås Stads preventionsarbete mot alkohol, narkotika, doping och tobak

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Matilda Trädgårds; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ANDT-coacher är ett projekt som genomförs av Västerås Stad i syfte att stärka olika professioner i arbetet mot alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT) för att på sikt minska användningen av dessa preparat bland ungdomar. ANDT utgör ett problem för hela befolkningen och orsakar höga kostnader för samhället. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet utveckling av samverkan.

Din email-adress: