Sökning: "utveckling av samverkan"

Visar resultat 1 - 5 av 516 uppsatser innehållade orden utveckling av samverkan.

 1. 1. Konsten att odla konst och kultur genom stads- och samhällsplanering : en studie om att skapa bördiga förhållanden för kulturell infrastruktur

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Lovisa Lundgren; [2018]
  Nyckelord :Cultural infrastructure; Sustainable development; Complexity theory; Art and Culture; Regional planning; Urban planning; Kulturell infrastruktur; Hållbar utveckling; Komplexitetsteorin; Konst och kultur; Samhällsplanering; Stadsplanering;

  Sammanfattning : Trots att kulturens roll för hållbar utveckling erkänts av många inom såväl akademien som planeringsbranschen, är planeringen av praktiska förutsättningar för konst och kultur - kulturell infrastruktur – bristfällig och ibland helt utebliven i Sverige idag. Syftet med studien är därför att utforska vilka förutsättningar som kan skapas för kulturell infrastruktur genom stads- och samhällsplanering i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Intern Employer Branding – strategier för att behålla kvalificerade medarbetare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Agnes Seglem Löfgren; Anna Thulin; [2018]
  Nyckelord :Intern employer branding; employee retention; organisationskultur; arbetsvillkor; Social Sciences;

  Sammanfattning : I dagens kunskapsintensiva samhälle har humankapitalet blivit ett allt viktigare konkurrensmedel för organisationer. På en alltmer rörlig arbetsmarknad där det råder stor brist på ingenjörer har det som följd blivit allt högre konkurrens mellan arbetsgivare om denna yrkesgrupp. LÄS MER

 3. 3. -"Fritids är bara något som är" Vårdnadshavarperspektiv på det svenska fritidshemmet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Johanna Nilsson; Kevin Malmros; [2018]
  Nyckelord :Fritidshem; Samverkan; Gemensamt ansvar; Vårdnadshavarperspektiv;

  Sammanfattning : Arbetet grundar sig i ett vårdnadshavarperspektiv på svenska fritidshem. I sökning av tidigare forskning kan vi konstatera att detta perspektiv inte är väl beforskat. Studiens syfte är att ge en inblick i hur föräldrar kan uppleva fritidshemmets samverkan med dem och även deras syn på fritidshemmet. LÄS MER

 4. 4. En pedagogisk byggnad för hållbar utveckling : Utformning av en programhandling för ett kretsloppshus med fokus på social och ekologisk hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Byggteknik; Högskolan Dalarna/Byggteknik

  Författare :Johanna Bergkvist; Linda Strandberg; [2018]
  Nyckelord :Ecology; energy efficiency; green technology; sustainable construction; sustainable development; education; recycling; renewable energy sources; waste; Avfall; beteendepåverkan; energieffektivitet; förnybara energikällor; grön teknik; hållbart byggande; hållbar utveckling; kretslopp; kretsloppshus; kretsloppsteknik; pedagogik; återvinning;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet syftar till att upprätta ett funktionsprogram för ett kretsloppshus där stadens invånare kan nås med kunskap om hållbar utveckling. Bakgrunden till detta är att Borlänge kommun 2017 godkände ett planprogram med visionen att skapa en ny, klimatneutral stadsdel och därmed bli en föregångare för hållbar stadsutveckling i regionen. LÄS MER

 5. 5. BOLAGSLEDNINGENS PERSONLIGA ANSVAR : - med särskild beaktning vid ekonomisk brottslighet, i obeståndsrättsliga sammanhang

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sofie Lindahl; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I dag förekommer missbruk av aktiebolag som associationsform på grund av den låga risken till att åläggas ett personligt betalningsansvar. Det är därför relevant att undersöka varför missbruket förekommer och om det finns en koppling till ekonomisk brottslighet i insolvensrättsliga kontexter. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet utveckling av samverkan.

Din email-adress: