Sökning: "utveckling av samverkan"

Visar resultat 1 - 5 av 474 uppsatser innehållade orden utveckling av samverkan.

 1. 1. Samverkan vid IT-relaterad verksamhetsutveckling En fallstudie om aktörer i processen ”Beställning av IT-tjänster” i en regional offentlig organisation

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Bengt Karlsson; Teijo Kokko; [2017-09-05]
  Nyckelord :Samverkan; alignment; verksamhetsutveckling; upphandling; IS; IT-projekt; ANT;

  Sammanfattning : Although public sector IT projects have been studied, the perception is that some difficulties in getting an efficient working method in real life remains. A common factor in these difficulties can be collaboration, that is, collaboration is a prerequisite for communication and to utilize skills within a project, which leads to a positive development of the business. LÄS MER

 2. 2. Rektorers tankar och påverkan utifrån ett elevhälsoperspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Marie Wiklund; [2017]
  Nyckelord :elevhälsa; elevhälsoorganisation; förebyggande; hälsofrämjande; inkludering;

  Sammanfattning : Visionen med studien är att skapa fördjupade kunskaper om specialpedagogers insatser med att arbeta framgångsrikt och hälsofrämjande i utvecklandet av elevhälsoarbetet. Med förankring i studiens empiri och teori kopplat till kriterierna från skollagen (SFS, 2010:800) och skolinspektionen vill jag dessutom visa på ett kunskapsbidrag i den origamiska sambandsteorin. LÄS MER

 3. 3. Lokalt folkhälsoarbete : En undersökning om Västerås Stads preventionsarbete mot alkohol, narkotika, doping och tobak

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Matilda Trädgårds; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ANDT-coacher är ett projekt som genomförs av Västerås Stad i syfte att stärka olika professioner i arbetet mot alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT) för att på sikt minska användningen av dessa preparat bland ungdomar. ANDT utgör ett problem för hela befolkningen och orsakar höga kostnader för samhället. LÄS MER

 4. 4. Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av att arbeta : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ida Ingsäter; Johanna Lydén; [2017]
  Nyckelord :Intervjustudie; kvalitativ; nyutexaminerad sjuksköterska; upplevelser; utbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetet som sjuksköterska är krävande och innebär ett stort ansvar. Sjuksköterskeyrket styrs av flera lagar och författningar som säkerställer en patientsäker vård vilket kräver att nyutexaminerade sjuksköterskor håller sig uppdaterade. LÄS MER

 5. 5. Samverkan mellan fritidshem och hem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Rita D'Agostino; Zeinab Hadi; [2017]
  Nyckelord :Fritidshem; fritidspedagoger -lärare; föräldrar vårdnadshavare; kommunikation; samverkan;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få en bild av hur samverkan mellan fritidspedagoger och vårdnadshavare kan se ut i fritidshemmet. Studien har utgått från följande frågeställningar: ● Hur ser samverkan ut mellan fritidspedagoger och vårdnadshavare i fritidshem? ● Vilka rutiner finns för samverkan och vilka dialoger förs mellan vårdnadshavare och fritidspedagoger? ● Vilka eventuella hinder finns för samverkan? ● Vilka eventuella önskemål om samverkan uttrycks? Vår studie är baserad på tre olika skolors fritidshem. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet utveckling av samverkan.

Din email-adress: