Sökning: "utvecklingsarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 544 uppsatser innehållade ordet utvecklingsarbete.

 1. 1. AKTIONSFORSKNING FÖR EN VERKSAMHETSIDÉ– PRAKTIKGEMENSKAP PÅ FÖRSKOLAN

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Helene Svärd; [2017-11-03]
  Nyckelord :Praktikgemenskap; verksamhetsidé; förskola;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet har varit att undersöka hur tillhörighet söks av pedagoger i arbetsgrupper som genomför samtal om teori och forskning på en förskola. Intresset har riktats mot hur en praktikgemenskap i dessa sammanhang kan se ut och vad som kännetecknar bildandet av en sådan. LÄS MER

 2. 2. EN KARRIÄRVÄG FÖR LÄRARE Hur blev det?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Alexandra Botteri; [2017-09-26]
  Nyckelord :förstelärare; utvecklingsarbete; karriär; distribuerat ledarskap;

  Sammanfattning : Syfte: Syfte med studien var att undersöka hur några förstelärares förutsättningar att driva på utvecklingsarbete och leda utvecklingsarbete på skolan påverkas av det nya uppdraget. Syftet var att titta närmare på förutsättningarna för förstelärare och deras ledarskap att genomföra sitt uppdrag genom ett rektor- och lärarperspektiv. LÄS MER

 3. 3. Håll dörrarna stängda – Operationssjuksköterskors uppfattningar och erfarenheter av dörröppningar under allmänkirurgiska operationer.

  Magister-uppsats,

  Författare :Linda Hellström; Fredrika Levinson; [2017-08-09]
  Nyckelord :Dörröppningar; följsamhet; operationssjuksköterska; erfarenheter; hygienrutiner; Door opennings; Compliance; Perioperative nursing; Experiences; Hygiene Routines;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personalen på en operationsavdelning skall arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Följsamhet till hygienrutiner har stor betydelse för att minimera riskerna för postoperativa sårinfektioner. LÄS MER

 4. 4. HUR LYCKAS MAN MED JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING? - En kvalitativ intervjustudie av fem svenska kommuner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Josefine Magnusson; [2017-02-27]
  Nyckelord :Jämställdhetsintegrering; organisatoriska utvecklingsarbeten; svenska kommuner; informantintervjuer;

  Sammanfattning : Jämställdhetsintegrering har varit den svenska huvudstrategin för att uppnå jämställdhet de senaste tjugo åren. Strategin antogs eftersom jämställdhetsarbete fram till dess hade misslyckats med att generera den reella jämställdhet som eftersträvades och inte längre ansågs tillräcklig. LÄS MER

 5. 5. Specialpedagogik från en verklighet- ett utvecklingsarbete på en gymnasieskola, Special education in a real setting- A development application on a specific high school

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Emma Lundberg; Carin Hansson; [2017]
  Nyckelord :ansvar; extra anpassningar; förståelse; handledning; pedagogiskt kapital; kategoriskt perspektiv; samtal; tillgänglig undervisning; relationellt ledarskap;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med utvecklingsarbetet var att få förståelse för den skolsituation som en klass på en gymnasieskola befann sig i. Situationen som kännetecknade klassen var ohållbar och miss-gynnsam, med flertalet elever som riskerade att inte nå kunskapskrav och mål. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet utvecklingsarbete.

Din email-adress: