Sökning: "utvecklingsarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 578 uppsatser innehållade ordet utvecklingsarbete.

 1. 1. Omvårdnadens förutsättningar: En kvalitativ intervjustudie om vårdenhetschefers ledarskap

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Wellton; Sofia Rabaa Ekholm; [2018-07-10]
  Nyckelord :Vårdenhetschef; ledarskap; intensivvård; omvårdnad; omvårdnadsutveckling; evidensbaserad vård;

  Sammanfattning : Background: Management within a critical care setting is complex and the nurse managers are balancing different interests: political, economical, administrative and professional. To maintain focusing on nursing care there is a need for value-based leadership to promote nursing care and to ensure quality and development in such complex settings. LÄS MER

 2. 2. Kanalintegration : Utifrån ett konsumentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Nellie Johannesson; Malin Peterson; [2018]
  Nyckelord :multi-channel sales; channel integration; attributes; attitude; buying process; flerkanalsförsäljning; kanalintegration; attribut; attityd; köpprocessen;

  Sammanfattning : Purpose: The main purpose of the study is to create an understanding of whether a company's development work with creating a high degree of integration is of relevance to consumers. This because there are shared opinions about consumer behaviour in a multi-channel environment. Method: The survey methodology used in this study is qualitative study. LÄS MER

 3. 3. Inkludering av elever med autism — utmaningar och framgångsfaktorer ur ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ann Söderberg; [2018]
  Nyckelord :autism; framgångsfaktorer; förutsättningar; inkludering; lärares inställning; sociokulturell teori;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Söderberg, Ann (2018). Inkludering av elever med autism — utmaningar och framgångsfaktorer ur ett lärarperspektiv. Inclusion of pupils with autism spectrum disorder — challenges and facilitating factors from a teacher perspective. LÄS MER

 4. 4. Källkritik i svenskämnet för årskurs 4–6 : En  läroplansteoretisk studie om styrdokument och dess tolkning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Marcus Nelimarkka; Rasmus Nygren; [2018]
  Nyckelord :Källkritik; kritiska perspektiv; årskurs 4–6; undervisning; svenska.;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att studera hur den tolkade läroplanen förhåller sig till den avsedda läroplanen om källkritik i svenska för årskurs 4–6. För att uppnå studiens syfte analyseras de delar av förarbeten och läroplanen för grundskolan som behandlar undervisning i källkritik för årskurs 4–6 samt sex intervjuer med grundskolelärare. LÄS MER

 5. 5. Förutsättningar för lärande genom följeforskning i projekt : En studie om hur förutsättningar för lärande skapas genom löpande utvärdering i projektet Grön BoStad Stockholm

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :Dayana Samba; Zainab Farrah; [2018]
  Nyckelord :on-going evaluation; project; Grön BoStad Stockholm; organizational learning; evaluation; följeforskning; projekt; Grön BoStad Stockholm; organisatoriskt lärande; utvärdering; löpande lärande utvärdering;

  Sammanfattning : I Europa satsas årligen hundratals miljoner Euro och miljarder kronor i Sverige på olika program med tillhörande projekt. Dessa projekt och program är verktyg för att skapa hållbarhet i utvecklingsarbete genom att lämna spår, lärande, i verksamheter genom förbättrade strukturer och processer. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet utvecklingsarbete.

Din email-adress: