Sökning: "välmående grupp"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden välmående grupp.

 1. 1. Erfarenheten och upplevelsen av att vara mamma och sjuk i bröstcancer : En beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Zahra Deikan; Laura Stathakis; [2016]
  Nyckelord :breast cancer; parenting; mother; Travelbee; nurse; bröstcancer; föräldraskap; mamma; Travelbee; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Introduktion: Bröstcancer är den vanligaste tumörsjukdomen hos kvinnor i Sverige. Forskning har visat att barn till bröstcancerdrabbade kvinnor påverkas av mammans sjukdom eftersom relationen mellan mor och barn är speciell. LÄS MER

 2. 2. Långtidspendlande studenters vardag ur ett aktivitetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Fanny Gustafsson; Maria Isaksson; [2016]
  Nyckelord :Aktivitetsvetenskap; arbetsterapi; kollektiv pendling; långtidspendling; aktivitetsbalans.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Långtidspendling har blivit ett aktuellt ämne, då det under de senaste åren uppmärksammats av massmedia. Tidigare studier har visat att både långtidspendlare och studenter, var för sig exponeras för faktorer som kan utgöra en risk för ohälsa. LÄS MER

 3. 3. Hälsofrämjande och förebyggande specialpedagogiska insatser i ett social utsatt område

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Desirée Arksund; [2016]
  Nyckelord :Förebyggande; hälsofrämjande; KASAM; kategoriskt perspektiv; relationellt perspektiv; socialt utsatta områden; elevhälsa; specialpedagogiska insatser;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka och beskriva hur specialpedagoger i ett socialt utsatt område arbetar hälsofrämjande och förebyggande samt tolkar begreppen hälsofrämjande och förebyggande. För att besvara studiens frågeställningar genomfördes semistrukturerade kvalitativa intervjuer med fyra specialpedagoger i detta område. LÄS MER

 4. 4. Att delta i en hälsofrämjande intervention på arbetsplatsen : En intervjuundersökning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Folkhälsovetenskap

  Författare :Katrin Edström; [2016]
  Nyckelord :Public Health; Health Promotion; Intervention; Workplace; Folkhälsa; hälsofrämjande; intervention; arbetsplats;

  Sammanfattning : Introduction The Swedish Work Environment Authority has developed a new guideline that gives employees a great responsibility to promote a good working environment and prevent ill health among their employees. The reason that these guidelines have been developed is that illness among employees at work in Sweden has increased. LÄS MER

 5. 5. Ökad utevistelse på campusområden : gestaltningsförslag till en klimatanpassad uteplats för studenter

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Lovisa Roth; Caroline Mellström; [2016]
  Nyckelord :klimatplanerad uteplats; mental ohälsa; solskydd; universitetsstudenter; vindskydd;

  Sammanfattning : Mental ohälsa bland studenter har blivit allt vanligare. Därför är det viktigt att arbeta med universitetsmiljöer för att bidra till studenternas välmående. De gröna utemiljöer som finns på campusområden har goda förutsättningar att öka välmåendet med hjälp av de positiva hälsoeffekter naturen har på människan. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet välmående grupp.

Din email-adress: