Sökning: "välmående grupp"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden välmående grupp.

 1. 1. ”Där fann jag glädjen, det kravlösa, att man ska dansa för sig själv” : En studie avseende deprimerade kvinnors upplevelser av dans kombinerad med föreläsningar om psykiska tillstånd.

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Linnea Stenberg; Gabriella Garpenhag; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte Syftet var att undersöka deprimerade kvinnors upplevelser av psykiskt välmående under och efter genomförande av koreograferad dans kombinerad med föreläsningar om psykiska tillstånd. Metod Med kvalitativ utgångspunkt genomfördes sju intervjuer med kvinnor som deltagit i fenomenet DansSteget. LÄS MER

 2. 2. Mellanmänsklig tillit, välfärdsregimer och upplevd kollektiv diskriminering : En kvantitativ studie om tillit mellan människor och upplevd kollektiv diskriminering i olika välfärdsregimer

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Elis Carlberg Larsson; Martina Fischer; [2017]
  Nyckelord :Mellanmänsklig tillit; välfärdsregimer; upplevd kollektiv diskriminering; Rothstein; Esping-Andersen;

  Sammanfattning : Ett av de mest grundläggande fundamenten för att ett samhälle ska fungera friktionsfritt är att människor känner tillit. För att ett samhälle ska vara välmående behöver människor känna tillit både till samhällets institutioner och tillit till andra människor i allmänhet. LÄS MER

 3. 3. Rolig lek eller blodigt allvar? : En kvalitativ studie av lekplatssäkerhetsarbete på kommunala lekplatser i Sverige

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Centrum för personsäkerhetKarlstads universitet/Centrum för klimat och säkerhetKarlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper; Karlstads universitet/Centrum för personsäkerhetKarlstads universitet/Centrum för klimat och säkerhetKarlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper

  Författare :Joakim Hogen; Ekholm Linn; [2017]
  Nyckelord :Keywords: Playground safety; European playground standards; public business management; playground design; municipal risk reduction; fall injuries; Lekplatssäkerhet; Europiska lekplatsstandarder; offentlig verksamhetsstyrning; lekplatsutformning; lokalt säkerhetsarbete; kommunal riskreducering; fallskador;

  Sammanfattning : Introduction: Injuries due to accidents are an underlying cause for a large proportion of the number of health care visits in Sweden every year. According to statistics from the National Board of Health and Welfare in Sweden (socialstyrelsen.se) between 1308,25 and 1405,66 health care visits per 100. LÄS MER

 4. 4. Förutsättningar för kompetensutveckling ur ett medarbetarperspektiv : En kvalitativ studie på en kommunal kostenhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Filippa Bengtsson; Angelica Fagerström; Sandra Lundahl; [2017]
  Nyckelord :Health Education; Workplace Learning; Experiential Learning; Health Promotion; Social Relationships; Hälsopedagogik; Arbetsplatslärande; Erfarenhetsbaserat lärande; Hälsofrämjande; Sociala relationer;

  Sammanfattning : Studien handlar om att utifrån ett hälsofrämjande perspektiv studera arbetsplatslärande på en kommunal kostenhet i Sverige. Syfte: Syftet var att utifrån ett hälsofrämjande perspektiv undersöka anställdas upplevelser av arbetsplatslärande på individ- och gruppnivå. LÄS MER

 5. 5. Från Granskning till Stöd : En Kvalitativ studie om den Rådgivande Revisorns roll i Familjeföretag inför Succession

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Fredrik Larsson; Gustav Sinander; [2017]
  Nyckelord :Familjeföretag; succession; generationsskifte;

  Sammanfattning : Familjeföretag är den dominerande företagsformen i Sverige och världen, men successioner inom familjen anses vara problematiska fenomen som riskerar att hota familjeföretagens överlevnad. Familjeföretag anses enligt studiens empiri och tidigare forskning vara i behov av externt perspektiv, för att vårda företaget och säkerställa dess långsiktiga välmående. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet välmående grupp.

Din email-adress: