Sökning: "välmående grupp"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden välmående grupp.

 1. 1. ”Där fann jag glädjen, det kravlösa, att man ska dansa för sig själv” : En studie avseende deprimerade kvinnors upplevelser av dans kombinerad med föreläsningar om psykiska tillstånd.

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Linnea Stenberg; Gabriella Garpenhag; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte Syftet var att undersöka deprimerade kvinnors upplevelser av psykiskt välmående under och efter genomförande av koreograferad dans kombinerad med föreläsningar om psykiska tillstånd. Metod Med kvalitativ utgångspunkt genomfördes sju intervjuer med kvinnor som deltagit i fenomenet DansSteget. LÄS MER

 2. 2. Från Granskning till Stöd : En Kvalitativ studie om den Rådgivande Revisorns roll i Familjeföretag inför Succession

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Fredrik Larsson; Gustav Sinander; [2017]
  Nyckelord :Familjeföretag; succession; generationsskifte;

  Sammanfattning : Familjeföretag är den dominerande företagsformen i Sverige och världen, men successioner inom familjen anses vara problematiska fenomen som riskerar att hota familjeföretagens överlevnad. Familjeföretag anses enligt studiens empiri och tidigare forskning vara i behov av externt perspektiv, för att vårda företaget och säkerställa dess långsiktiga välmående. LÄS MER

 3. 3. Erfarenheten och upplevelsen av att vara mamma och sjuk i bröstcancer : En beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Zahra Deikan; Laura Stathakis; [2016]
  Nyckelord :breast cancer; parenting; mother; Travelbee; nurse; bröstcancer; föräldraskap; mamma; Travelbee; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Introduktion: Bröstcancer är den vanligaste tumörsjukdomen hos kvinnor i Sverige. Forskning har visat att barn till bröstcancerdrabbade kvinnor påverkas av mammans sjukdom eftersom relationen mellan mor och barn är speciell. LÄS MER

 4. 4. Långtidspendlande studenters vardag ur ett aktivitetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Fanny Gustafsson; Maria Isaksson; [2016]
  Nyckelord :Aktivitetsvetenskap; arbetsterapi; kollektiv pendling; långtidspendling; aktivitetsbalans.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Långtidspendling har blivit ett aktuellt ämne, då det under de senaste åren uppmärksammats av massmedia. Tidigare studier har visat att både långtidspendlare och studenter, var för sig exponeras för faktorer som kan utgöra en risk för ohälsa. LÄS MER

 5. 5. Hälsofrämjande och förebyggande specialpedagogiska insatser i ett social utsatt område

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Desirée Arksund; [2016]
  Nyckelord :Förebyggande; hälsofrämjande; KASAM; kategoriskt perspektiv; relationellt perspektiv; socialt utsatta områden; elevhälsa; specialpedagogiska insatser;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka och beskriva hur specialpedagoger i ett socialt utsatt område arbetar hälsofrämjande och förebyggande samt tolkar begreppen hälsofrämjande och förebyggande. För att besvara studiens frågeställningar genomfördes semistrukturerade kvalitativa intervjuer med fyra specialpedagoger i detta område. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet välmående grupp.

Din email-adress: