Sökning: "välmående grupp"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden välmående grupp.

 1. 1. Vägen tillbaka till ett aktivt liv i samband med cancerbehandling En intervjustudie om upplevelsen av fysioterapeutisk grupprehabilitering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Moa Tholén; Agnes Weijland Carlsson; [2018-01-22]
  Nyckelord :Cancerrehabilitering; Fysisk aktivitet; Tidigt insatt; Upplevelse; Fysioterapi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns forskning vars resultat visar att fysisk aktivitet i samband med cancerbehandling har goda effekter avseende biverkningar och välmående. Tidigt insatt rehabilitering efter en cancerdiagnos är en relativt ny företeelse i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Ett lyft i vardagen: En beskrivning av äldre personers upplevelser av att ha deltagit i projektet ’Äldre på vift’

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Emma Johansson; Susanna Björklund; [2018]
  Nyckelord :ctive ageing; participation; self-capacity; social activities; well-being; aktivt åldrande; delaktighet; egen förmåga; sociala aktiviteter; välbefinnande;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet var att beskriva äldre personers upplevelser av att ha deltagit i projektet ’Äldre på vift’. Författarna valde en kvalitativ design. Intervjuer genomfördes för att beskriva information om deltagarnas upplevelser av att ha deltagit i projektet ’Äldre på vift’ i Nässjö kommun. LÄS MER

 3. 3. ”Där fann jag glädjen, det kravlösa, att man ska dansa för sig själv” : En studie avseende deprimerade kvinnors upplevelser av dans kombinerad med föreläsningar om psykiska tillstånd.

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Linnea Stenberg; Gabriella Garpenhag; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte Syftet var att undersöka deprimerade kvinnors upplevelser av psykiskt välmående under och efter genomförande av koreograferad dans kombinerad med föreläsningar om psykiska tillstånd. Metod Med kvalitativ utgångspunkt genomfördes sju intervjuer med kvinnor som deltagit i fenomenet DansSteget. LÄS MER

 4. 4. Mellanmänsklig tillit, välfärdsregimer och upplevd kollektiv diskriminering : En kvantitativ studie om tillit mellan människor och upplevd kollektiv diskriminering i olika välfärdsregimer

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Elis Carlberg Larsson; Martina Fischer; [2017]
  Nyckelord :Mellanmänsklig tillit; välfärdsregimer; upplevd kollektiv diskriminering; Rothstein; Esping-Andersen;

  Sammanfattning : Ett av de mest grundläggande fundamenten för att ett samhälle ska fungera friktionsfritt är att människor känner tillit. För att ett samhälle ska vara välmående behöver människor känna tillit både till samhällets institutioner och tillit till andra människor i allmänhet. LÄS MER

 5. 5. Rolig lek eller blodigt allvar? : En kvalitativ studie av lekplatssäkerhetsarbete på kommunala lekplatser i Sverige

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Centrum för personsäkerhetKarlstads universitet/Centrum för klimat och säkerhetKarlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper; Karlstads universitet/Centrum för personsäkerhetKarlstads universitet/Centrum för klimat och säkerhetKarlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper

  Författare :Joakim Hogen; Ekholm Linn; [2017]
  Nyckelord :Keywords: Playground safety; European playground standards; public business management; playground design; municipal risk reduction; fall injuries; Lekplatssäkerhet; Europiska lekplatsstandarder; offentlig verksamhetsstyrning; lekplatsutformning; lokalt säkerhetsarbete; kommunal riskreducering; fallskador;

  Sammanfattning : Introduction: Injuries due to accidents are an underlying cause for a large proportion of the number of health care visits in Sweden every year. According to statistics from the National Board of Health and Welfare in Sweden (socialstyrelsen.se) between 1308,25 and 1405,66 health care visits per 100. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet välmående grupp.

Din email-adress: