Sökning: "värde av sponsring"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden värde av sponsring.

 1. 1. Vem sponsrar och varför? - En kvantitativ fallstudie på Enskede IK

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Viktor Catenacci; [2016]
  Nyckelord :Sponsring;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att utifrån Grönkvists (2000) sponsringsmotiv göra en kvantitativ fallstudie på Enskede IK:s sponsorer i Stockholm för säsongen 2016 för att identifiera de viktigaste motiven sponsorerna har för att sponsra Enskede IK sett ur ett företagsperspektiv. Följande frågeställningar syftar studien till att besvara; • Vilka motiv ses som viktigast för företagen när det handlar om att sponsra en icke-professionell fotbollsförening? • Hur ställer sig de identifierade motiven i relation till att sponsringens utveckling går från filantropi till avkastningskrav hos företagen? Metod Studien bygger på en enkätundersökning som har delats ut till samtliga sponsorer i Enskede IK under säsongen 2016. LÄS MER

 2. 2. Sponsring av Skid-VM i Falun : En studie av regionala sponsorers vilja att delta isponsornätverket Beyond Skiing

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :William Grenholm; [2015]
  Nyckelord :Sponsring; regional sponsring; sponsornätverk;

  Sammanfattning : Stora idrottsevenemang är till stor del beroende av de intäkter som kommer från sponsrandeföretag. Inför skid-VM i Falun 2015 startade organisationen Beyond Skiing Foundation ABett projekt i form av ett sponsornätverk. LÄS MER

 3. 3. Hur upplever kunder värde och förtorende av CSR? : En studie om tre olika CSR- initativ

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Valentina Dell Uva; Linda Sandberg; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Magisteruppsats i företagsekonomi, Handelshögskolan vid Örebro universitet, Marknadsföring, HT 2011  Författare: Dell´Uva, Valentina och Sandberg, Linda Handledare: Pia Lindell     Titel: Hur upplever kunder värde och förtroende av CSR?- en studie om tre olika CSR-initiativ. Nyckelord: CSR, Cause  related marketing, filantropi, sponsring, värde, förtroende samt relationer. LÄS MER

 4. 4. Var går gränsen mellan sponsring och gåva? : med särskild fokus på idrottssponsring

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Christian Ingemansson; André Johansson; Oskar Schulz; [2009]
  Nyckelord :Sponsring; gåva; idrott; motprestationer; dispositionsrätt;

  Sammanfattning : I denna uppsats är syftet att undersöka var gränsen mellan icke avdragsgill gåva och sponsring går med särskild fokus på idrottssponsring. Sponsring har ingen klar och enhetlig definition och det finns heller ingen lagtext som behandlar sponsring. LÄS MER

 5. 5. Hur påverkar sponsring ett varumärkes Brand Equity? : En studie av Brynäs IF:s sponsorer.

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

  Författare :Emil Rajala Malmgren; Peter Lövgren; [2009]
  Nyckelord :Brand Equity; Brand; Sponsorship; A-ERIC; Brand Equity; Varumärke; Sponsring; A-ERIC;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att genom empirisk undersökning besvara frågan vilken mätbar effekt sponsring har på varumärkets värde, Brand Equity. Genom att besvara den frågan är också syftet att utveckla en modell som visar vilka faktorer samt vilka delar i varumärket som påverkas av sponsring. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet värde av sponsring.

Din email-adress: