Sökning: "värdegrund hållbar utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden värdegrund hållbar utveckling.

 1. 1. ”Min mamma har inte råd att köpa krav - är det mitt fel då?” : Pedagogers upplevelser av att undervisa om ekologisk hållbarhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för ämnesdidaktik och matematik

  Författare :Kajsa Göransson; [2018]
  Nyckelord :Ekologisk hållbarhet; hållbar utveckling; årskurs 4-6; handlingskompetens; platsbaserat lärande;

  Sammanfattning : Ekologisk hållbarhet är en av tre dimensioner i hållbar utveckling. Hållbar utvecklingär både en del av olika kursplaner samt en del i skolans värdegrund och uppdrag. Attkunna samtala och diskutera om ekologisk hållbarhet är också en del avkunskapskraven i biologi i årskurs 4-6. LÄS MER

 2. 2. Samtal om människan och naturen : en ansats till tolkning av Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmen 2011

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Beatrice Björkskog; [2018]
  Nyckelord :Natur; människa; samtal; ekokritik; diskurs; läroplan; grundskola; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen studeras utvalda delar i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, utifrån kunskapsmålet att elever i utgången av årskurs 3 ska samtala om människan och naturen i skönlitteratur, myter och konst. Tolkningen av begreppen människa och natur är betydelsefulla för att samtalens innehåll ska harmonisera med läroplanens värdegrund och syfte. LÄS MER

 3. 3. Människor är mjukamaskiner är hårda : Om lärares syn på hållbar utveckling i teknikämnetutifrån egen syn på ämnet och skolansdemokratiuppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Julia Nilsson Westberg; [2018]
  Nyckelord :sustainable development; technology subject; democracy mission; hållbar utveckling; teknikämnet; demokratiuppdrag;

  Sammanfattning : Syftesbeskrivningen för grundskolans teknikämne rymmer mycket av skolans värdegrund och demokratiuppdrag. Utifrån ämnets människa-teknik karaktär blir detta synligt och i de tvärvetenskapliga delar som rör människa-teknik-samhälle-miljö, vilka kan ses som att vi människor med teknik skapar samhällen och miljöer av naturen, är hållbar utveckling centralt. LÄS MER

 4. 4. Värdegrund i förskolan, En kvalitativ studie om hur förskollärare tolkar demokratiuppdraget

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Maria Perger; [2017]
  Nyckelord :Demokrati; Förhållningssätt; Förskolans uppdrag; Värdegrund; Värderingar;

  Sammanfattning : Inom förskolans verksamheter möter pedagoger dagligen människor med olika bakgrund, förutsättningar och egenskaper. Min erfarenhet är att pedagogernas förhållningssätt gentemot både vuxna och barn med diverse bakgrund är varierande. LÄS MER

 5. 5. Hand i hand mot en hållbar framtid? : En kvalitativ studie om sju F-3 lärares förhållningssätt till hållbar utveckling

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Joanna Persson; Alice Lindbom; [2017]
  Nyckelord :sustainable development; value education; Hållbar utveckling; socialt klimat; värdegrund; miljö; grundskola F-3;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur sju F-3 lärare ser på undervisning för hållbar utveckling samt fördjupa kunskapen om hur de arbetar med hållbar utveckling. Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer där informanterna arbetar på olika skolor. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet värdegrund hållbar utveckling.

Din email-adress: