Sökning: "värdekedja inköp"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden värdekedja inköp.

 1. 1. Långsiktiga leverantörsrelationer : En studie av en relation mellan två organisationer inom samma koncern.

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Martin Enström; [2017]
  Nyckelord :Buyer-supplier relationships; supplier relationships; Construction industry; intra-organisational relationship; Purchasing; Leverantörsrelationer; Köpare-säljarerelationer; Byggbranschen; Intra-organisatorisk relation; Inköp;

  Sammanfattning : Inköp av material i byggbranschen genomförs traditionellt med lägsta pris som främsta kriterium. Vidare sker inköpen ofta lokalt i respektive byggprojekt, vilket oftast leder till kortsiktiga relationer med leverantörer. Dock visar forskning på att kortsiktiga relationer inte alltid är mest gynnsamma. LÄS MER

 2. 2. The building of a value based chain : case study of a global, FSC- and Fairtrade certified sawn wood value chain

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Frida Magnusson; [2015]
  Nyckelord :Chile; collaborations; Fairtrade; forest products; FSC; functioning; sawn wood; structure; value based; value chain;

  Sammanfattning : The next frontier of value creation for businesses may lie in finding ways to combine economical, social and environmental sustainability to preserve and protect natural resources. Nowadays, incorporation of sustainability values in core operations is not only seen as a part of sustainable development, but also as a successful strategy for companies. LÄS MER

 3. 3. Leverantörsval vid inköp från Kina - En kvalitativ studie om svenska mikroföretag och deras resonemang kring kvalitet i leverantörsval samt hur detta påverkar inköpsprocessen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carolina Albrektsson; Johanna Olsson; [2013-12-12]
  Nyckelord :SMF-företag; Inköpsprocess; Leverantörsval; Quality Management; Kvalitet;

  Sammanfattning : Globaliseringen har lett till en allt mer fragmenterad värdekedja och företag söker sig tillländer med låga kostnadsstrukturer för att stärka sin konkurrensförmåga på marknaden.Rapporter visar att handeln med Kina ökar och att landet idag är Sveriges störstasamarbetspartner i Asien. LÄS MER

 4. 4. Introducing Risk Management Process to a manufacturing industry : Master thesis in identification of risk avoidance strategies at Coca Cola Enterprises Sweden

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Emma Bayer; Gabriel Öberg Bustad; [2013]
  Nyckelord :Coca-Cola Enterprises; Risk management process; Risk identification; assessment and avoidance mapping; SCOR; HAZOP; Risk Register; Risk auditing; Resilience; Coca-Cola Enterprises; Riskprocess; Riskidentifiering; Riskvärdering; SCOR; HAZOP; Riskregister; Riskuppföljning; Motståndskraft;

  Sammanfattning : Risk can be viewed as a state where there is a possibility of a loss but also a hope of gain. To realise the existence of a risk, one must be aware of both the gains and losses incurred. LÄS MER

 5. 5. Collaborating for Corporate Social Responsibility : the case of conflict minerals in global supply chains

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Peppi-Emilia Airike; [2012]
  Nyckelord :Collaboration; Corporate Social Responsibility; MNC; multi-stakeholder; responsible sourcing;

  Sammanfattning : Corporate Social Responsibility (CSR) refers to adjusting corporate goals so that they are not only based on maximizing corporate profits, but include ethical standards on socially desirable behavior (Boatright, 2008). Even though many companies have integrated CSR into their business operations, there are still many issues that are difficult to tackle. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet värdekedja inköp.

Din email-adress: