Sökning: "världsproblem"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet världsproblem.

 1. 1. BHV-sjuksköterskans upplevelser av att förebygga barnobesitas - En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats,

  Författare :Khanem Noory; Bei Hu; [2017-12-14]
  Nyckelord :Preventing; obesity; overweight; health care; pre-school; review;

  Sammanfattning : Background: Childhood obesity is a growing epidemic worldwide as well as in Sweden. Studies have shown that early interventions are most effective when it comes to childhood obesity. Untreated childhood obesity increases the risk of developing chronic diseases such as diabetes, cardiovascular disease, low quality of life and stigmatization. LÄS MER

 2. 2. Att beskriva personers upplevelse av sin livssituation efter att ha genomgått en gastric bypass operation ur ett fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv : Litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Angela Abrahamsson; Eva-Lena Hansson; [2016]
  Nyckelord :Gastric bypass; quality of life; experience; Gastric bypass; livskvalité; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fetma är idag ett ökat världsproblem och följden är att flera genomgår viktminskningsoperationen gastric bypass. Det är viktigt att upplevelserna ur ett fysiskt, psykiskt och socialt synsätt belyses för att ge en ökad förståelse samt att hjälpa dem i rätt riktning. LÄS MER

 3. 3. Dödligt våld mot barn inom familjen

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

  Författare :Johanna Ström; Frida Sundelin; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år avlider 1,4 miljoner människor till följd av våld i världen, varav 34000 är barn. I Sverige rapporteras i genomsnitt 95 fall av dödligt våld där tre av dessa fall är dödligt våld mot barn. Det dödliga våldet mot barn sker till stor del i hemmet, av en familjemedlem. LÄS MER

 4. 4. Inställningar till kostråd hos de med ett viktrelaterat träningssyfte

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Sofia Wiberg; Amanda Hallén; [2013]
  Nyckelord :Weight loss; weight stability; exercise; nutritional advice; attitudes; Viktnedgång; viktstabilitet; träning; kostråd; kostrådgivning; inställningar;

  Sammanfattning : Bakgrund Övervikt och fetma är ett komplext världsproblem framförallt relaterat till en stillasittande livsstil i kombination med ett högt energiintag. En kostomläggning i samband med träning har betydelse för både viktminskningsresultatet samt risken att drabbas av överviktsrelaterade följdsjukdomar. LÄS MER

 5. 5. Motiverande samtal. Effekten vid konventionell viktreducerande behandling vid fetma.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hanna Krarup; Anna Wallroth; [2011-06-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Fetma har idag blivit ett världsproblem och i Sverige är cirka var tionde person fet. Denna siffra förväntas öka och med den även kostnaderna inom hälso- och sjukvården. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet världsproblem.

Din email-adress: