Sökning: "växtförslag"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet växtförslag.

 1. 1. Vinterfägring : hur en utemiljö kan framhävas vintertid genom en intressant växtkomposition

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Kajsa Brand; [2016]
  Nyckelord :vinterfägring; barrväxter; prydnadsgräs; utemiljö; vinterblom; twin Peaks; scenografi;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete undersöker växter med speciella vintervärden. Från vår inställning till dem, hur de har använts förr till vad de kan göra för en bostadsgård. Våren är en årstid förknippad med ett blommande överflöd, men man skulle kunna framhäva vackra växtvärden även vintertid. LÄS MER

 2. 2. Praktfulla perennplanteringar : gestaltningsförslag till en privatträdgård

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Martina Carman; [2016]
  Nyckelord :trädgårdsdesign; gestaltningsförslag; perennplanteringar; rådjur; växtförslag;

  Sammanfattning : Kandidatarbetet gick ut på att göra gestaltningsförslag till två planteringar i en villaträdgård som är belägen i Floda. Även om de två planteringarna hade skilda förutsättningar skulle det finnas en samhörighet mellan de två. LÄS MER

 3. 3. Takträdgården : en grön plats i staden : en studie i hur man kan gestalta en takträdgård med fokus på estetik och biologisk mångfald

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sandra Byström; [2016]
  Nyckelord :Biologisk mångfald; takträdgård; torktåliga växter; intensiv takträdgård; extensiv takträdgård; extensiv skötsel;

  Sammanfattning : Syftet med studien är en fördjupning i hur man designar en takträdgård som är till för människor och samtidigt gynnar biologisk mångfald i stadsmiljö. Ett specifikt växtförslag har presenterats och resulterat i ett platsspecifikt designförslag som utarbetats utifrån förhållanden på platsen. LÄS MER

 4. 4. Hur gör vi stadens gröna ytor grönare? : ett gestaltningsförslag med fokus på utveckling av Kungsgatan i Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sandra Ehrsköld; [2016]
  Nyckelord :kungsgatan; stadsplanering; design;

  Sammanfattning : Detta är ett kandidatarbete som omfattar 15hp och har skrivits i Trädgårdsingenjörsprogrammet med inriktning design. Arbetet innehåller ett gestaltningsförslag till Kungsgatan i Malmö för att visa på en möjlig utveckling av dess gröna miljö. LÄS MER

 5. 5. Urban dagvattenhantering med regnträdgårdar : gestaltningsförslag för Gårdsgatan i Norra Djurgårdsstaden

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Emma Lagerkvist; Sofia Bååth; [2015]
  Nyckelord :dagvattenbädd; ekologisk dagvattenhantering; Norra Djurgårdsstaden; Rain Garden; regnträdgård;

  Sammanfattning : I Stockholm pågår i dagsläget ett stadsutvecklingsprojekt som kallas Norra Djurgårdsstaden, där visionen är att skapa en hållbar och klimatanpassad stadsdel i världsklass. Stockholms stad har valt att bland annat arbeta med olika former av ekologisk dagvattenhantering i projektet, där en av dessa former är regnträdgårdar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet växtförslag.

Din email-adress: