Sökning: "våld"

Visar resultat 1 - 5 av 1936 uppsatser innehållade ordet våld.

 1. 1. Är du rädd, eller? : En kvantitativ enkätstudie om hot, våld och anmälningar i Svenska skolan

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Katariina Seppälä; Jhonny Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :hot och våld i skolan; anmälda lärare; vågar lärare ingripa;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Syftet med undersökningen är att ta reda på hur vanligt det är bland lärare att de upplever att de inte vågar ingripa i situationer på grund av risken för att bli anmälda. Frågeställning 1. LÄS MER

 2. 2. Distriktssköterskors erfarenhet av hot och våld på vårdcentral

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Victorin; Kajsa Alopaeus; [2017-12-14]
  Nyckelord :hot; våld; distriktssköterska; vårdcentral; möte;

  Sammanfattning : Background: Threats and violence aimed at healthcare workers is a growing problem. Earlier research shows that threats and violence occur in psychiatric and emergency care. Threats and violence lead to absence from work and the fact that nurses leave their profession. The encounters in care are complex and influenced by several factors. LÄS MER

 3. 3. DEN ANSTÄLLNINGSBARE, DEN ICKE ANSTÄLLNINGSBARE & DEN ALTERNATIVA ANDRE - En kritisk studie om anställningsbarhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Mia Gruffman Cruse; [2017-07-07]
  Nyckelord :anställningsbarhet; dekonstruktion; governmentality; habitus; den industriella reservarmén;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med denna uppsats är att beskriva vilka egenskaper somtillskrivs den anställningsbare och den icke anställningsbare på den nutida svenskaarbetsmarknaden för att därmed kunna diskutera möjliga förklaringsmodeller till hur ochvarför dessa kan förstås i termer av makt.1) Vilka personliga egenskaper tillskrivs den anställningsbare, den förste, i platsannonserpublicerade på platsbanken?2) Hur kan de egenskaper som tillskrivs den icke anställningsbare, den andre, förståsgenom dekonstruktion av den ideala första?3) Hur kan den anställningsbare och den icke anställningsbare förstås utifrån begreppengovernmentality, habitus, symboliskt kapital, symboliskt våld och teorin om denindustriella reservarmén?Metod och material: Kvalitativ metod. LÄS MER

 4. 4. MÅNGSIDIGT VÅLD En kvalitativ intervjustudie om våld mellan behandlingsassistenter och ungdomar i dygnsvård

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Felicia Moen; Gabriella Lundmark; [2017-07-05]
  Nyckelord :Våld; socialt arbete; ungdomar; behandlingsassistenter; legitimering av våld;

  Sammanfattning : Våld mellan socialarbetare och klienter är ett fenomen som har dokumenterats, mensom utforskats mindre väl. Syftet med denna studie var att undersöka ämnet våldmellan behandlingsassistenter och ungdomsklienter inom dygnsvården. LÄS MER

 5. 5. Från staten utsända för att upptäcka våld En kvalitativ studie om barnmorskors upplevelser av att fråga gravida kvinnor om våld

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Isabel Klasson; Ronja Wahlsten; [2017-07-05]
  Nyckelord :MVC; våldsscreening; mäns våld mot kvinnor; handlingsutrymme ;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka barnmorskors upplevelser av och förhållningssätt till att genomföra våldsscreening på MVC. Det empiriska materialet består av fem kvalitativa intervjuer med barnmorskor som arbetar på MVC inom Västra Götalandsregionen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet våld.

Din email-adress: