Sökning: "våld"

Visar resultat 1 - 5 av 1732 uppsatser innehållade ordet våld.

 1. 1. Sjuksköterskans omhändertagande av barn som utsätts för barnmisshandel

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emelie Mattsson; Natalie Lindevall; [2017-02-13]
  Nyckelord :Barn; Barnmisshandel; Sjuksköterska; Omvårdnad; Erfarenheter; Kunskap; Identifikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Flera tusen barn i Sverige blir varje år utsatta för barnmisshandel och många avfallen anmäls inte. Sjuksköterskor har ett ansvar i att upptäcka dessa barn och att hjälpa demgenom att ge den vård de förtjänar och även att anmäla kännedom och misstanke ombarnmisshandel. LÄS MER

 2. 2. SJUKSKÖTERSKANS UPPLEVELSER AV ARBETSRELATERAT HOT OCH VÅLD

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Andreas Pålsson; [2017-02-13]
  Nyckelord :Arbetsrelaterat våld; känslor av rädsla; maktlöshet; påverkan på patientvård; känslor inför sitt arbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsrelaterat våld beskriver våld som en aggressiv handling som är riktad moten person i tjänst och som får en fysisk och psykisk negativ påverkan på hälsan och förmågantill yrkesutövande. Syfte: Att belysa vilka personliga och yrkesmässiga konsekvenserarbetsrelaterat våld får för sjuksköterskan som möter detta i sin yrkesutövning. LÄS MER

 3. 3. Våldets påverkan på vårdkvalitet på akutmottagningen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :John Björkehed; Tobias Dotevall; [2017-02-13]
  Nyckelord :Vårdkvalitet; akutmottagning; arbetsplatsvåld; våldets konsekvenser;

  Sammanfattning : Samtliga patienter har rätt till god vård, vilket enligt Socialstyrelsens indikationer för godvård innefattar att den är patientfokuserad, kunskapsbaserad, effektiv, säker, jämlik och attden ges i rimlig tid, vilket överensstämmer med Världshälsoorganisationens (WHO)definition av vårdkvalitet. Med andra ord har samtliga patienter rätt till vård av hög kvalitet. LÄS MER

 4. 4. I skuggan av diagnoserna – en kvalitativ studie om kuratorers arbete med våldsutsatta barn på BUP

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Hanna Gustafsson; Sarah Rossi; [2017-01-24]
  Nyckelord :Kuratorns roll; barn- och ungdomspsykiatri; BUP; våldsutsatta barn.;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att söka en förståelse för hur kuratorers arbete med våldsutsatta barn är utformat på olika mottagningar inom Barn- och ungdomspsykiatrin i Göteborg samt kranskommuner. Syftet var vidare att undersöka vad kuratorer upplever är viktigt i arbetet med barn som utsatts för våld. LÄS MER

 5. 5. “Men oj jag kanske är det där barnet dom pratar om nu”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Edit Larsson; Mikaela Örtendahl; [2017-01-24]
  Nyckelord :Socionomstudent; socionomutbildning; våldsutsatthet;

  Sammanfattning : våld i nära relationer, stigmaVåld i nära relationer har gått från att vara ett icke-problem till att idag officiellt adresseras där socialnämnden har ett särskilt ansvar för att erbjuda stöd och hjälp till utsatta. Socionomutbildningen bör därför förbereda studenterna för att i sitt kommande arbete, oavsett arbetsplats, kunna möta och stötta våldsutsatta. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet våld.

Din email-adress: