Sökning: "vad är ett teoretiskt perspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 223 uppsatser innehållade orden vad är ett teoretiskt perspektiv.

 1. 1. Är specialpedagogen på väg att reformeras bort? : Skolpolitiska reformers potentiella inverkan på specialpedagogprofessionen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Maria-Sofia Kristina Brännvall; Susanne Morin Johansson; [2017]
  Nyckelord :Specialpedagogik; NPM; utbildningspolitik; reform; förstelärare; fortbildning; extra anpassning;

  Sammanfattning : I föreliggande uppsats ville vi fokusera på den styrning vi i dag ser och hur den i olika grad påverkar specialpedagogens yrkesroll. Diskussionen om lärarna som professionella har betonats i takt med att styrningen av skolan har förändradrats och decentraliserats till att bli den mål- och resultatstyrda skola vi har i dag med ett kommunalt huvudmannaskap. LÄS MER

 2. 2. Kooperationens förvaltare : Ett kooperativt perspektiv av agentproblematiken

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Joel Daver; Vanessa Loberg; [2017]
  Nyckelord :Co-operation; Co-operative; Agency theory; Stewardship theory; Goal congruence; Management control; Co-operative governance; Kooperation; kooperativ; agentteorin; förvaltarteorin; målkongruens; ekonomistyrning; kooperativ styrning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trots sin betydande närvaro i samhället saknar kooperativa företag än idag tydliga ramverk över hur deras organisationer ska styras. Det uppstår därmed utmaningar eftersom kooperativ, det vill säga medlemsägda organisationer, på ett flertal sätt särskiljer sig från andra företagsformer, men ändå tvingas rätta sig efter ramverk och teorier anpassade för andra slags verksamheter. LÄS MER

 3. 3. Påverkar äktheten i socialt ansvarstagande den finansiella lönsamheten i företag? : En kvantitativ studie av 280 europeiska bolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Julia Adebäck; Ludvig Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Corporate social responsibility; corporate financial performance; corporate social performance; ESG; authentic CSR-activities; consistent CSR; CSR-committee; Corporate social responsibility; Corporate financial performance; Corporate social performance; ESG; äkta CSR-aktiviteter; konsekvent CSR; CSRkommitté;

  Sammanfattning : Syfte: Det ställs idag högre krav på att företag inte enbart kan fokusera på att tjäna pengar utan att de också måste börja ta ansvar för miljö, samhälle och ekonomi. Till följd av de ökade kraven på företagen har vikten av begreppet Corporate social responsibility (CSR) ökat de senaste årtiondena. LÄS MER

 4. 4. KONSTNÄRLIG  PROCESS - SSECORP  GILRÄNTSNOK : att  beskriva  det  konstnärliga  görandet

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Inger Bergström  ; [2017]
  Nyckelord :practical knowledge; artistic process; artistic research; praktisk kunskap; konstnärlig process; konstnärlig forskning;

  Sammanfattning : Denna masteruppsats har formen av en vetenskaplig essä. Dess syfte är att försöka synliggöra vad en bildkonstnärlig process är, undersöka hur den kan beskrivas och på vilket sätt den bygger på kunskap. LÄS MER

 5. 5. "Ser vad du skriver men jag har glömt vad det var"

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Julia Franzén; [2017]
  Nyckelord :Sociala medier; IMC; IIMC; Marknadskommunikation;

  Sammanfattning : Marknadsföring på sociala medier är ett område det forskas mycket om. Den medieintensivitet som präglar samhället idag gör ämnet högst aktuellt att undersöka och det finns flertalet intressanta perspektiv att utgå ifrån. För denna uppsats har det operativa arbetet för marknadskommunikation på sociala medier undersökts. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet vad är ett teoretiskt perspektiv.

Din email-adress: