Sökning: "vad är ett teoretiskt perspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 230 uppsatser innehållade orden vad är ett teoretiskt perspektiv.

 1. 1. Drömmen om ett högt organisatoriskt engagemang

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Andersson; Charlotte Hagemann; Johan Rydberg; [2018]
  Nyckelord :Organisatoriskt engagemang; Alienation; Familjeföretag; Decentralisering; Organisatorisk positivism; Business and Economics; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är öka förståelsen för vad som bidrar till ett högt organisatoriskt engagemang hos medarbetare. Metod: En kvalitativ fallstudie på företaget Carl F. LÄS MER

 2. 2. Vad ordet läsning betyder och hur det används i svensk dagspress 1900-2016

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Johanna Larsson; [2018]
  Nyckelord :Läsning – historia ; Läsning – historia – Sverige – 1900-talet ; Bokhistoria ; Läsning ; Reading ; Books and Reading ; Book and Reading – History ; Reading – Sweden – History; Reading research ; Information – History – Sweden;

  Sammanfattning : Ordet läsning har och har haft olika betydelser. Studien undersöker hur ordet läsning varierats i svensk dagspress mellan år 1900–2016. Sammantaget identifieras 60–70 variationer av ordet. I studien undersöks även om det finns förändringar när dessa ordvariationer används. LÄS MER

 3. 3. Här kommer pågarna: En diskursanalys om maskuliniteters genomsyrande av svensk supporterkultur.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Jesper Stenberg; [2018]
  Nyckelord :Supporterkultur; huliganism; maskulinitet; diskriminering; kön; läktarsånger; diskursanalys; hegemonisk maskulinitet.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar exkludering och diskriminering av kvinnor inom svensk supporterkultur och har i syfte att identifiera diskurs som upprätthåller och reproducerar manliga ideal. Analysen genomförs utefter Teun Van Dijks kritiska diskursanalys, vilken syftar till att kritiskt analysera maktstrukturer som håller män i en dominant position gentemot kvinnor. LÄS MER

 4. 4. "Skyddsbestämmelser" - En kvalitativ textanalys av flyktingars rättigheter och staters skyldigheter i Flyktingkonventionen och Skyddsgrundsdirektivet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Malin Broman; [2018]
  Nyckelord :Mänskliga rättigheter; Flykting; Subsidiärt skyddsbehövande; Internationell folkrätt; Flyktingrätt; Flyktingkonventionen; Skyddsgrundsdirektivet; Hannah Arendt; Kvalitativ textanalys; Social Sciences;

  Sammanfattning : Världen över vittnar människor om livet i förödelse och ständig fruktan som kommit att bli deras vardag. De senaste åren har miljontals människor världen runt tvingats fly sina hem på grund av oroligheter och konflikter. LÄS MER

 5. 5. Lärares upplevelser av relationell pedagogik i grundskolan -En intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Johan Blomberg; [2018]
  Nyckelord :Lärarperspektiv; relationell pedagogik; relationer; sociokulturell teori; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Blomberg, Johan (2018). Lärares uppleveseler av relationell pedagogik i grundskolan –en intervjustudie. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet vad är ett teoretiskt perspektiv.

Din email-adress: