Sökning: "vad är funktionalism"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden vad är funktionalism.

 1. 1. Rosendals nya trädgård : en komparativ studie mellan nutid och dåtid

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Pia Larsson; [2017]
  Nyckelord :Rosendal; historiska trädgårdar; renässans; barock; landskapsparker; tysk stil; allmogestil; funktionalism; gestaltning; anläggningsprocess;

  Sammanfattning : 1615 byggdes ett nytt slott, Rosendal, utanför Helsingborg, och 1756 byggdes slottet om och den gamla trädgården likaså. Under årens lopp kom trädgården sedan att förändras flera gånger. 2015 såldes slottet till Poul M Mikkelsen som inte bara rustar upp slottet utan även hela trädgården. LÄS MER

 2. 2. Vår tids moderna arv : Arkitektoniska och historiska kvaliteter i rekordårens storskaliga bostadsbebyggelse.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Ruben Hallgren Pemer; Johan Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Kulturarv; miljonprogrammet; rekordåren; rekordårens storskaliga bostadsbebyggelse; funktionalism; DIVE; SAVE; kulturmiljö; Rosengård; kulturmiljöanalys;

  Sammanfattning : Med detta arbete vill vi se bortom en generellt ogrundad kritik av rekordårens bebyggelse och istället på djupet försöka förstå de kvaliteter som är sprungna ur den tidens ideal. Rekordåren är en unik epok i svenskt bostadsbyggande, och det är av stort samhällsintresse att försöka förstå hur de storskaliga bostadsområdena fungerar, hur de utformats, förändrats och vilket utgångsläge de finner sig i idag. LÄS MER

 3. 3. Det sociologiska engagemangets uppvaknande : En studie om hur flyktingkrisen lyckades väcka ett kollektivt civilt engagemang bland människor i Sverige

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ulrica Lagergren; [2016]
  Nyckelord :Socialt engagemang; ideellt arbete; utbytesteorin; strukturell funktionalism; altruism; flyktingkrisen;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka vad det är som får vissa människor att vilja engagera sig i sociala frågor i samhället och arbeta ideellt. Studiens forskningsfrågor är Varför börjar människor engagera sig i ideell verksamhet och Vad driver människor att fortsätta engagera sig i ideell verksamhet? För att undersöka detta gjordes sex stycken kvalitativa intervjuer med personer som alla deltog i hjälparbete vid flyktingkrisen 2015 genom organisationen Refugees Welcome Stockholm och som vid den här tidpunkten gjorde sin volontärdebut. LÄS MER

 4. 4. Vegetationens betydelse för människan i miljonprogrammets storskaliga arkitektur : en studie av det ”gröna livet mellan husen” i Klostergården Lund

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Malena Kjellstrand; [2015]
  Nyckelord :miljonprogrammet; Klostergården; Jan Gehl; vegetation; stadsplanering; skala; design; arkitektur; sociologi; funktionalism;

  Sammanfattning : Detta arbete, som utgår från bostadsområdet Klostergården i Lund i detalj och miljonprogrammet i stort, vill skapa en ökad förståelse för och fördjupad kunskap kring vegetationens förhållande till den storskaliga arkitekturen. I syfte att skapa utemiljöer där den mänskliga skalan är närvarande och de sociala behoven tillgodoses. LÄS MER

 5. 5. Förtätning för förändring : om bebyggelseförtätning i miljonprogramsområden, med exempel från Fittja, Gårdsten och Holma

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Karin Edeskog; [2015]
  Nyckelord :Miljonprogrammet; funktionalism; förtätning; bebyggelseförtätning; Fittja; Gårdsten; Holma;

  Sammanfattning : Förtätning är ett av ledorden i dagens stadsplaneringstradition och i många av landets miljonprogramsområden föreslås inslag av bebyggelseförtätning. Denna uppsats söker svar på vad det är man vill uppnå med dessa förtätningsplaner. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet vad är funktionalism.

Din email-adress: