Sökning: "vad är koncentration"

Visar resultat 1 - 5 av 164 uppsatser innehållade orden vad är koncentration.

 1. 1. Improving silage digestibility with fibrolytic enzymes

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Thomas Eliasson; [2018]
  Nyckelord :ensilage; smältbarhet; fiber; växtfiber;

  Sammanfattning : In Sweden, the dairy cow is an important producer of both milk and meat. The production is highly dependent on forage as a source of nutrients for the cow. Ruminants are excellent converters of plant material that otherwise is highly indigestible for humans. LÄS MER

 2. 2. Kan den fysiska miljön underlätta brott? : Lärdomar från en systematisk analys i Bergsjön, Rinkeby och Vivalla

  Kandidat-uppsats, KTH/Samhällsplanering och miljö

  Författare :Goncagül Maasoglu; [2018]
  Nyckelord :Urban planning; deprived areas; physical environment; crime prevention; CPTED; Routine Activity Theory; functionalism; security; safety; architecture; traffic separation; pedestrian tunnel; street structure; buildings; Samhällsbyggnad; stadsplanering; utsatta områden; fysisk miljö; brottsprevention; brottsförebyggnad; CPTED; rutinaktivitetsteorin; funktionalism; miljonprogrammet; säkerhet; trygghet; arkitektur; trafikseparering; gångtunnel; gatustruktur; byggnader;

  Sammanfattning : Det pågår många brottsförebyggande arbeten idag i Sverige och dessa sker oftast genom sociala insatser, men det är allt för få satsningar som avser den fysiska miljön. Den påverkar oss människor mer än vad vi tror. LÄS MER

 3. 3. Make people move : Utilizing smartphone motion sensors to capture physical activity within audiences during lectures

  Master-uppsats, KTH/Visualisation - Interaction - Collaboration, VIC

  Författare :Frida Eklund; [2018]
  Nyckelord :Smartphone motion sensors; Motion gesture interaction; Audience Response Systems;

  Sammanfattning : It takes only about 10-30 minutes into a sedentary lecture before audience attention is decreasing. There are different ways to avoid this. LÄS MER

 4. 4. Årskurs 2 elevers kunskaper om vad som sker i kroppen vid fysisk aktivitet och dess påverkan på dem under skoldagen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linnea Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Attityd; Attitude; Elever; Students; Årskurs 2; Year 2; Survey; Enkät; Fysisk aktivitet; Physical activities; Kroppen; Body; Koncentration; Concentration; Kunskap; Knowledge; Kunskapsteori; Knowledge theory; Motorik; Motor skills; Skolprestation; School performance; Intervju; Interview;

  Sammanfattning : I min SAG (Självständigt Arbete på Grundnivå) undersöktes den fysiska aktivitetens påverkan på elevers motorik, koncentration och skolprestation. Forskningen (Caterino & Polaks 1999; Ekblom 2011; Ericsson 2003; Schmidt, Egger & Conzelmanns 2015; Wrotniak et al. LÄS MER

 5. 5. Metallhalter i fibersediment : Utvärdering av industriers utsläpp längs Norrlandskusten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Louise Lumsén; Elsa Malmer; Alice Ljungberg; Sara Rosendahl; Linnea Rosendal; Lisa Westander; [2018]
  Nyckelord :miljö; fibersediment; metaller; föroreningar; Norrland;

  Sammanfattning : I det här projektet har halten tungmetaller, miljöfarliga metaller och andra metallföroreningar undersökts i fiberhaltiga bottensediment längs Norrlandskusten i syfte att bredda förståelsen för saneringsbehovet. Industrier har använt olika processer i sin verksamhet som släppt ut fiberrikt avfall i vilka en mängd föroreningar och däribland miljöfarliga metaller har lagrats. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet vad är koncentration.

Din email-adress: