Sökning: "vad är koncentration"

Visar resultat 1 - 5 av 156 uppsatser innehållade orden vad är koncentration.

 1. 1. Årskurs 2 elevers kunskaper om vad som sker i kroppen vid fysisk aktivitet och dess påverkan på dem under skoldagen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linnea Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Attityd; Attitude; Elever; Students; Årskurs 2; Year 2; Survey; Enkät; Fysisk aktivitet; Physical activities; Kroppen; Body; Koncentration; Concentration; Kunskap; Knowledge; Kunskapsteori; Knowledge theory; Motorik; Motor skills; Skolprestation; School performance; Intervju; Interview;

  Sammanfattning : I min SAG (Självständigt Arbete på Grundnivå) undersöktes den fysiska aktivitetens påverkan på elevers motorik, koncentration och skolprestation. Forskningen (Caterino & Polaks 1999; Ekblom 2011; Ericsson 2003; Schmidt, Egger & Conzelmanns 2015; Wrotniak et al. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av mikrobubblor i ett dialyssystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronikUmeå universitet/Institutionen för strålningsvetenskaper

  Författare :Philip Franzon; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dialys görs för att avlägsna restprodukter och avlägsna vatten från blodet. Under dialysbehandling förekommer mikroluftbubblor i blodet som går tillbaka in i patienten. Mikrobubblor i blod kan medföra risk för patienten under behandling när dessa passerar lungbarriären. LÄS MER

 3. 3. Möjligheten att kombinera pulveriserat aktivt kol (PAK) och MBBR för avskiljning av organiska mikroföroreningar

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Sofia Högstrand; Maja Ignell; [2018]
  Nyckelord :PAK; pulveriserat aktivt kol; MBBR; Moving Bed Biofilm Reactor; avancerad rening; avloppsreningsverk; organiska mikroföroreningar; avloppsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The increased use of pharmaceuticals in combination with inadequate techniques and procedures in the wastewater treatment plants (WWTPs) have resulted in higher concentrations of pharmaceuticals and other organic micro pollutants (OMPs) in the aquatic environment. It has been established that these pollutants have caused changes in the behaviour and reproduction of fishes. LÄS MER

 4. 4. Lärares upplevelser av elevers möjligheter till daglig fysisk aktivitet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Linnéa Johansson; [2017-12-13]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; hela skoldagen; upplevelser; läroplan;

  Sammanfattning : Sveriges skolelever är mer stillasittande än någonsin tidigare - mest i Norden. Samtidigt visar forskning hur daglig fysisk aktivitet påverkar barn positivt på flera olika plan, där skolprestationer är ett område. Fysisk aktivitet förbättrar elevers koncentration, minne, grupptillhörighet, självförtroende samt resultat i skolämnen. LÄS MER

 5. 5. Identifiering av svenska fragment : har kontexten någon betydelse?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Kajsa Mårtensson; [2017]
  Nyckelord :Fragments; identification; gender differences; priming; Swedish; Priming; fragment; identifiering; könsskillnader; svenska;

  Sammanfattning : Tidigare forskning om identifiering av fragment och ordigenkänning visar att resultaten ökar om deltagare har sett orden de ska identifiera tidigare eller om ordfragmenten presenteras i sin rätta kontext. I den här studien undersöktes påverkan av kontexten vid identifiering av svenska fragment genom att använda primingparadigm. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet vad är koncentration.

Din email-adress: