Sökning: "vad betyder fakta"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden vad betyder fakta.

 1. 1. Samhällskunskapsämnet i förändring : En undersökning av samhällskunskapsämnets förändringar i olikaläroplaner i förhållande till ämneskonceptioner.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Samhällskunskap

  Författare :Marcus Rombo; [2015]
  Nyckelord :samhällskunskap; läroplaner; kursplaner; ämneskonceptioner;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt läroplanernas styrdokuments skrivelser om samhällskunskapsämnetssyfte och innehåll. De läroplaner som ingår i undersökningen är Lgr 62, Lgr 69, Lgr 80samt LPO 94. LÄS MER

 2. 2. Officialprincipen i migrationsmål - faktorer som påverkar omfattningen av migrationsdomstolarnas utredningsansvar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Madelene Eriksson; [2013]
  Nyckelord :förvaltningsprocessrätt; Förvaltningsrätt; migrationsrätt; officialprincipen; utredningsskyldighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar ingående hur officialprincipen tillämpas i de svenska migrationsdomstolarna. Uppsatsen tar, efter en kort introduktion till migrations- processen i Sverige, avstamp i en förvaltningsprocessuell diskussion kring vad som omfattas av en förvaltningsdomstols utredningsskyldighet. LÄS MER

 3. 3. Gräsarmering på villagator : möjligheter och begränsningar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sofia Stenberg; [2013]
  Nyckelord :dagvatten; gräsarmering; porous pavements; avlopp; water management; rainwater; LOD; hållbar dagvattenhantering;

  Sammanfattning : Idag sker det förtätningar i den urbana miljön vilket bidrar till en ökad andel hårdgjorda ytor inom dessa områden. Det är även ett växande fenomen inom villaområden att anlägga hårdgjorda ytor med ogenomsläppliga fogar på tomtens framsida. LÄS MER

 4. 4. Dubai - ett framgångsrecept eller dårskap?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Joanna Silvemark Junemar; Kristina Vikholm; [2012]
  Nyckelord :Dubai; ; Förenade arabemiraten; stadsutveckling; stadsplanering; stadsliv;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet är en fallstudie som beskriverstadsutvecklingen i staden Dubai i Förenade arabemiraten.Examensarbetet syftar till att svara på frågornaHur har Dubai stad utvecklats från och med oljansupptäckt fram till idag? och Hur ser den övergripandeplaneringen ut för Dubais framtida stadsutveckling?METOD;Vår fallstudie är en sammanvävd redogörelse av enlitteraturstudie och egna upplevelser från en studieresai Förenade arabemiraten. LÄS MER

 5. 5. The PACT Analysis Framework. A case study of 1177.se

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för datavetenskap och kommunikation

  Författare :Joakim Reinius; [2011]
  Nyckelord :1177.se; Interactive Health Care System; Interactive Design; PACT Analysis;

  Sammanfattning : In 2010 the new Swedish national system for health care 1177.se was launched in order for users to have one place where to find health care related information. The primary stakeholders of this system, which is online based, are the counties and regions of Sweden. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet vad betyder fakta.

Din email-adress: