Sökning: "vad betyder fakta"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden vad betyder fakta.

 1. 1. Att regissera barn

  Master-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för film och media

  Författare :Eriksson Maria; [2017]
  Nyckelord :Regi; barnregi; film; filmkonst; personinstruktion; regissör; barnskådespelare; kortfilm.;

  Sammanfattning : I masteruppsatsen "Att regissera barn" skriver filmregissören Maria Eriksson om vad det innebär att som regissör arbeta med barn i film. Med utgångspunkt i erfarenheterna från arbetet med kortfilmen "Skolstartssorg" för hon i uppsatsen dialog med bland andra regissören Suzanne Osten, barnfilmsnestorn Catti Edfeldt och skådespelaren Maria Johansson. LÄS MER

 2. 2. Samhällskunskapsämnet i förändring : En undersökning av samhällskunskapsämnets förändringar i olikaläroplaner i förhållande till ämneskonceptioner.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Samhällskunskap

  Författare :Marcus Rombo; [2015]
  Nyckelord :samhällskunskap; läroplaner; kursplaner; ämneskonceptioner;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt läroplanernas styrdokuments skrivelser om samhällskunskapsämnetssyfte och innehåll. De läroplaner som ingår i undersökningen är Lgr 62, Lgr 69, Lgr 80samt LPO 94. LÄS MER

 3. 3. Gräsarmering på villagator : möjligheter och begränsningar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sofia Stenberg; [2013]
  Nyckelord :dagvatten; gräsarmering; porous pavements; avlopp; water management; rainwater; LOD; hållbar dagvattenhantering;

  Sammanfattning : Idag sker det förtätningar i den urbana miljön vilket bidrar till en ökad andel hårdgjorda ytor inom dessa områden. Det är även ett växande fenomen inom villaområden att anlägga hårdgjorda ytor med ogenomsläppliga fogar på tomtens framsida. LÄS MER

 4. 4. Officialprincipen i migrationsmål - faktorer som påverkar omfattningen av migrationsdomstolarnas utredningsansvar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Madelene Eriksson; [2013]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; förvaltningsprocessrätt; migrationsrätt; officialprincipen; utredningsskyldighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar ingående hur officialprincipen tillämpas i de svenska migrationsdomstolarna. Uppsatsen tar, efter en kort introduktion till migrations- processen i Sverige, avstamp i en förvaltningsprocessuell diskussion kring vad som omfattas av en förvaltningsdomstols utredningsskyldighet. LÄS MER

 5. 5. Dubai - ett framgångsrecept eller dårskap?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Joanna Silvemark Junemar; Kristina Vikholm; [2012]
  Nyckelord :Dubai; ; Förenade arabemiraten; stadsutveckling; stadsplanering; stadsliv;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet är en fallstudie som beskriverstadsutvecklingen i staden Dubai i Förenade arabemiraten.Examensarbetet syftar till att svara på frågornaHur har Dubai stad utvecklats från och med oljansupptäckt fram till idag? och Hur ser den övergripandeplaneringen ut för Dubais framtida stadsutveckling?METOD;Vår fallstudie är en sammanvävd redogörelse av enlitteraturstudie och egna upplevelser från en studieresai Förenade arabemiraten. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet vad betyder fakta.

Din email-adress: