Sökning: "vad betyder identifiering"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden vad betyder identifiering.

 1. 1. Lärarens roll vid lässvårigheter i årskurs 1-3 : En litteraturstudie om god kunskap om läsinlärning och lässvårigheter

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Felicia Aronius; [2016]
  Nyckelord :lässvårigheter; lärarens roll; årskurs 1-3; läsinlärning;

  Sammanfattning : Undersökningens syfte är att sammanställa vad den didaktiska forskningen kommit fram till angående hur lärare kan upptäcka lässvårigheter hos elever i årskurs 1–3 utifrån ett läsinlärningsperspektiv, samt hur lärarens kunskaper, inställningar och metoder påverkar elever i lässvårigheter. Litteraturen som använts i denna studie har hittats genom informationssökning i tre databaser, ERIC, PsycINFO och SWEPUB. LÄS MER

 2. 2. Kritiska framgångsfaktorer vid ett interkommunalt verksamhetsbaserat IT-projekt : Projektet Värmländsk bibliotekswebb 2.0

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Satu Keskiniemi; [2014]
  Nyckelord :critical success factors; inter-municipal co-operation; IT project; kritiska framgångsfaktorer; interkommunal samverkan; IT-projekt;

  Sammanfattning : En utmaning för dagens organisationer är att flexibelt kunna ändra sina tjänster och produkter för att kunna möta kundernas ökade krav. Att använda IT som möjliggörare är ett sätt att utveckla verksamheter. Inom den offentliga sektorn har interkommunal samverkan tagits fram som ett nytt verktyg. LÄS MER

 3. 3. Filling the Gaps in the Right to Development: A Study on the Understandings (and Misunderstandings) of Rights-Holders and Duty-Bearers

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Simret Natnael Goitom; [2013]
  Nyckelord :public international law; folkrätt; human rights; mänskliga rättigheter; right to development; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The right to development (RTD) is an inalienable human right that has been affirmed by the United Nations General Assembly in the Declaration on the Right to Development (DRD), in 1986. The right has also been reaffirmed by several international declarations and in two regional human rights conventions, the African [Banjul] Charter on Human and Peoples’ Rights and Arab Charter on Human Rights, and it is often discussed in development discourse. LÄS MER

 4. 4. Det kausala sambandet mellan tillhörighet och prestation : En fallstudie av Militärhögskolan Karlberg i allmänhet och prestationsövningen Kuben i synnerhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Gustav Weidman; [2013]
  Nyckelord :Ledarskap; social sammanhållning; tillhörighet;

  Sammanfattning : Ledarskap är ett begrepp som är vanligt förekommande i vardagen. Men vad innehåller begreppet och vad innebär det att vara en god ledare? Frågar man tio individer vad begreppet betyder för dem får man säkerligen tio olika svar, alla har sin personliga tolkning utefter deras värderingar och erfarenheter. LÄS MER

 5. 5. BitTorrent i kommersiella system : Identifiering av incitament och användarbeteenden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Petter Norman; [2011]
  Nyckelord :BitTorrent; Peer-To-Peer; P2P; incentives; commercialization; BitTorrent; Peer-To-Peer; P2P; incitament; kommersialisering;

  Sammanfattning : Companies that sell digital products such as software and movies transfer large amounts of data to its customers. In order to send this amount of data using FTP or HTTP and still maintain a high speed transfer rate it is required that the company have a large number of servers and a huge bandwidth. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet vad betyder identifiering.

Din email-adress: