Sökning: "vad betyder perspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 155 uppsatser innehållade orden vad betyder perspektiv.

 1. 1. Be yourself but not too much : En studie om förändringen av sociala-medier och hur detta påverkar individens presentation av Identitet online och offline

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Robin Albertsson; Laura Marie Broziat; [2017]
  Nyckelord :Identitet; Realitet; Interaktion; Sociala-medier;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att få en bättre förståelse av hur utvecklingen i sociala-medier – dels en ökande del av digital interaktion i förhållande till samvaro ansikte mot ansikte och dels en förflyttning av interaktion från text till bilder – inverkar på individers presentation av sin identitet. Uppsatsen syftar också till att undersöka hur individer upplever skillnaden mellan olika plattformar och vad utveckling betyder för interaktionen mellan individer. LÄS MER

 2. 2. Enabling Content Discovery in an IPTV System : Using Data from Online Social Networks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Hazim Deirmenci; [2017]
  Nyckelord :content discovery; IPTV; recommender system; social recommendation; social filtering; social network; movie recommendation;

  Sammanfattning : Internet Protocol television (IPTV) is a way of delivering television over the Internet, which enables two-way communication between an operator and its users. By using IPTV, users have freedom to choose what content they want to consume and when they want to consume it. LÄS MER

 3. 3. Att arbeta med Lågaffektivt bemötande inom skola, förskola och funktionsstöd En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Johanna Demén; Elisabeth Wahlberg; [2016-02-22]
  Nyckelord :Bemötande; barnsyn; problemskapande beteende; normer;

  Sammanfattning : SyfteSyftet med denna studie är att genom intervjuer få en förståelse för hur personal upplever arbetet med ett Lågaffektivt bemötande i relation till elever/brukare. Vidare fokuseras på vad som anses vara ett normalt kontra ett onormalt sätt att bete sig.Frågeställningar 1. LÄS MER

 4. 4. Det är en tolkningsfråga - Förskolechefers uppfattningar av deras pedagogiska ledarskap

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Diana Magnusson; [2016-01-22]
  Nyckelord :pedagogiskt ledarskap; skolledarskap; förskolechef;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syftet för studien är att utifrån ett fenomenografiskt perspektiv undersöka hur förskolechefer uppfattar det pedagogiska ledarskapet. Detta görs genom att studera vad förskolechefer menar är målet med sitt uppdrag som pedagogiska ledare, vilka handlingar de anser ingår i det pedagogiska ledarskapet samt vad de uppfattar som förutsättningar för det pedagogiska ledarskapet. LÄS MER

 5. 5. Artikel 31 : barns rätt till lek : en förutsättning för barns utveckling, livskvalitet och vårt samhälles framtid?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Nicklas Centring; [2016]
  Nyckelord :barnkonventionen; barns rätt till lek; barnkonsekvensanalys; utemiljö; lekteori; barns utveckling;

  Sammanfattning : Det här arbetet syftar till att höja kunskapsnivån bland landskapsarkitekter gällande FN-konventionen om barns rättigheter, i synnerhet artikel 31, barns rätt till lek. Detta för att kunna säkerställa barnets rättigheter genom de möjligheter till påverkan en landskapsarkitekt har. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet vad betyder perspektiv.

Din email-adress: