Sökning: "vad betyder perspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 158 uppsatser innehållade orden vad betyder perspektiv.

 1. 1. Be yourself but not too much : En studie om förändringen av sociala-medier och hur detta påverkar individens presentation av Identitet online och offline

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Robin Albertsson; Laura Marie Broziat; [2017]
  Nyckelord :Identitet; Realitet; Interaktion; Sociala-medier;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att få en bättre förståelse av hur utvecklingen i sociala-medier – dels en ökande del av digital interaktion i förhållande till samvaro ansikte mot ansikte och dels en förflyttning av interaktion från text till bilder – inverkar på individers presentation av sin identitet. Uppsatsen syftar också till att undersöka hur individer upplever skillnaden mellan olika plattformar och vad utveckling betyder för interaktionen mellan individer. LÄS MER

 2. 2. Enabling Content Discovery in an IPTV System : Using Data from Online Social Networks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Hazim Deirmenci; [2017]
  Nyckelord :content discovery; IPTV; recommender system; social recommendation; social filtering; social network; movie recommendation;

  Sammanfattning : Internet Protocol television (IPTV) is a way of delivering television over the Internet, which enables two-way communication between an operator and its users. By using IPTV, users have freedom to choose what content they want to consume and when they want to consume it. LÄS MER

 3. 3. Hälsans manuskript En diskursanalytisk studie om hur hälsa framställs i läroböcker för ämnet idrott och hälsa

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Lina Örn; [2017]
  Nyckelord :Idrottsundervisning; läromedel; välmående; kropp; rörelse.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Idag lever de flesta människor i det svenska samhället ett liv med en relativt hög levnadsstandard. Men trots att välfärden har bidragit till en ökad hälsa i allmänhet har den även lett till ohälsa i form av bland annat livsstilssjukdomar. LÄS MER

 4. 4. Solidaritet i EU- för eller emot migration? : tolkning av begreppsanvändningen solidaritet i den politiska debatten om Europeiska rådets beslut, utifrån Quentin Skinners teoretiska perspektiv

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Katja Holböll; [2017]
  Nyckelord :solidaritet; Quentin Skinner; Begreppsanalys; Europeiska rådet; Ungern; Mänskliga rättigheter; Human rights; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Solidaritet är ett av de grundläggande värdena i Europeiska unionen och har varit en ledstjärna för den gemensamma europeiska asylpolitiken sedan 90-talet. Under andra halvan av 2015 ökade drastiskt antalet flyktingar och migranter som för- sökte eller lyckades ta sig till Europa. LÄS MER

 5. 5. Att arbeta med Lågaffektivt bemötande inom skola, förskola och funktionsstöd En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Johanna Demén; Elisabeth Wahlberg; [2016-02-22]
  Nyckelord :Bemötande; barnsyn; problemskapande beteende; normer;

  Sammanfattning : SyfteSyftet med denna studie är att genom intervjuer få en förståelse för hur personal upplever arbetet med ett Lågaffektivt bemötande i relation till elever/brukare. Vidare fokuseras på vad som anses vara ett normalt kontra ett onormalt sätt att bete sig.Frågeställningar 1. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet vad betyder perspektiv.

Din email-adress: